KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:18
KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.171.976 7.736.931 5.794.593 31.780.620 65.587.587 65.587.587
Transferler
3.884.602 27.896.018 -31.780.620 0 0
Dönem Karı (Zararı)
26.539.607 26.539.607 26.539.607
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
96.630 96.630 96.630
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
-27.896.018 -27.896.018 -27.896.018
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.075.346 11.621.533 5.794.593 26.539.607 64.327.806 64.327.806
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693
Transferler
3.982.760 34.070.022 -38.052.782 0 0
Dönem Karı (Zararı)
32.803.793 32.803.793 32.803.793
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-309.801 -309.801 -309.801
Kar Payları
-35.141.638 -35.141.638 -35.141.638
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.532.435 15.604.293 4.722.977 32.803.793 73.046.047 73.046.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.125.428 97.171.425
Dönem Karı (Zararı)
32.803.793 26.539.607
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-955.753 12.706.017
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,2.3 5.789.697 5.467.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.491.020 1.271.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.235.796 1.211.513
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
255.224 59.673
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-886.486 -1.036.956
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.470.582 -3.579.075
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.584.096 2.542.119
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.541.428 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.541.428 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 5.191.444 7.004.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.697.299 62.984.591
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.092.309 -631.397
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.207.867 -187.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.115.558 -443.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.525.480 74.845.227
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.574.171 75.511.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.951.309 -665.901
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-139.112 39.646
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.275.831 -9.747.604
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.778.553 1.269.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
693.810 -522.600
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.472.363 1.792.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-273.357 141.161
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.192.840 -3.273.403
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.134 -3.950
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.191.706 -3.269.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.013.521 341.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.013.521 341.546
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.545.339 102.230.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-294.204 -312.321
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.125.707 -4.746.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.640.727 -58.059.778
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 2.671.373 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 0 -55.633.304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.510.228 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.510.228 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.540.874 -2.426.474
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -2.540.874 -2.426.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.590.142 -38.578.750
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.604.244 -11.719.688
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.604.244 -11.719.688
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-730.746 0
Ödenen Faiz
-1.584.096 -2.542.119
Alınan Faiz
2.470.582 3.579.075
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
3 -35.141.638 -27.896.018
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
176.013 532.897
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
176.013 532.897
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.794 93.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
225.807 626.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 225.807 49.794
Finansal Yatırımlar
68.772.432 58.902.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
68.772.432 58.902.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 68.772.432 58.902.377
Ticari Alacaklar
5.649.196 4.556.887
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.538.028 2.330.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.111.168 2.226.726
Diğer Alacaklar
5.768.180 13.293.660
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.614.626 10.188.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.153.554 3.104.863
Stoklar
9 298.693 159.581
Peşin Ödenmiş Giderler
711.641 129.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 711.641 129.487
Diğer Dönen Varlıklar
2.019.018 5.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.019.018 5.497
ARA TOPLAM
83.444.967 77.097.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.444.967 77.097.283
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 29.200.760 33.280.180
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.3 2.734.546 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 11.524.863 12.292.979
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 207.932 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.668.101 45.573.159
TOPLAM VARLIKLAR
127.113.068 122.670.442
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 42.348 100.957
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.653.257 7.017.118
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.653.257 7.017.118
Banka Kredileri
6 5.488.998 7.017.118
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 1.164.259 0
Ticari Borçlar
5.991.918 5.500.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.195.887 502.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.796.031 4.998.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.876.048 2.149.405
Diğer Borçlar
13.426.840 7.483.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 288.134 287.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 13.138.706 7.196.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.083.403 226.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.083.403 226.418
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.848.303 7.124.615
Kısa Vadeli Karşılıklar
920.141 664.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 362.887 107.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 557.254 557.254
ARA TOPLAM
40.842.258 30.267.053
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.842.258 30.267.053
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.593.397 4.859.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.593.397 4.859.856
Banka Kredileri
6 1.842.341 4.859.856
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 1.751.056
Ticari Borçlar
3.203.067 5.473.325
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.203.067 5.473.325
Diğer Borçlar
572.532 1.323.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 572.532 1.323.122
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.855.767 4.526.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.855.767 4.526.924
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 526.469
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.224.763 16.709.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.067.021 46.976.749
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 73.046.047 75.693.693
Ödenmiş Sermaye
21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.532.435 -1.222.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.532.435 -1.222.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.532.435 -1.222.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.604.293 11.621.533
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.722.977 5.794.593
Net Dönem Karı veya Zararı
32.803.793 38.052.782
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.046.047 75.693.693
TOPLAM KAYNAKLAR
127.113.068 122.670.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 39.477.689 63.667.718 13.960.329 20.597.979
Satışların Maliyeti
17 -23.292.367 -23.898.952 -8.454.687 -6.685.751
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.185.322 39.768.766 5.505.642 13.912.228
BRÜT KAR (ZARAR)
16.185.322 39.768.766 5.505.642 13.912.228
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.075.574 -1.300.910 -453.435 -230.871
Pazarlama Giderleri
-86.820 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 810.148 715.039 4.652 -1.400.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.641.333 -1.782.321 -1.595.689 -566.213
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.191.743 37.400.574 3.461.170 11.714.715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 24.936.987 51.241 7.016.961 323
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -704.668 0 825.229
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.128.730 36.747.147 10.478.131 12.540.267
Finansman Gelirleri
21 2.470.582 3.579.075 460.441 542.827
Finansman Giderleri
21 -2.604.075 -6.781.938 -75.315 -3.421.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.995.237 33.544.284 10.863.257 9.661.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.191.444 -7.004.677 -2.388.481 -1.774.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.848.395 -7.138.594 -2.441.156 -1.805.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 656.951 133.917 52.675 30.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.803.793 26.539.607 8.474.776 7.886.940
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.803.793 26.539.607 8.474.776 7.886.940
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.803.793 26.539.607 8.474.776 7.886.940
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-309.801 96.630 -748.591 -724.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -387.251 120.788 -935.738 -905.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
77.450 -24.158 187.147 181.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 77.450 -24.158 187.147 181.127
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-309.801 96.630 -748.591 -724.509
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.493.992 26.636.237 7.726.185 7.162.431
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.493.992 26.636.237 7.726.185 7.162.431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794939


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.