KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:27
KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 447.419 -1.052.544 11.699.269 6.935.125 20.309.455 53.338.724 53.338.724
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
2.037.662 18.271.793 -20.309.455 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
23.051.893 23.051.893 23.051.893
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.878 -20.878 -20.878
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-19.412.325 -19.412.325 -19.412.325
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 447.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.073.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.736.931 0 0 0 5.794.593 23.051.893 0 56.957.414 56.957.414
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.171.976 7.736.931 5.794.593 31.780.620 65.587.587 65.587.587
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
3.884.602 27.896.018 -31.780.620 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
26.539.607 26.539.607 26.539.607
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
96.630 96.630 96.630
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-27.896.018 -27.896.018 -27.896.018
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.075.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.621.533 0 0 0 5.794.593 26.539.607 0 64.327.806 64.327.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.538.121 2.299.628
Dönem Karı (Zararı)
26.539.607 23.051.893
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.539.607 23.051.893
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.706.017 9.321.289
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 5.467.110 5.545.510
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.271.186 927.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.271.186 927.190
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.036.956 -2.444.511
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -3.579.075 -5.062.044
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 2.542.119 2.617.533
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.004.677 5.293.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.351.287 -28.132.791
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -55.633.304 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-631.397 -199.735
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-187.933 -8.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-443.464 -191.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
74.845.227 -35.407.349
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
75.511.128 -35.247.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-665.901 -159.388
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
39.646 -6.685
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22.173 355.707
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.269.415 -657.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-522.600 245.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.792.015 -903.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
141.161 -81.612
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.273.403 15.239.926
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.950 2.537.514
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.269.453 12.702.412
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-9.769.777 4.730.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
341.546 -12.105.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
347.350 -125.016
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.804 -11.980.521
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.596.911 4.240.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -312.321 -128.641
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.746.469 -1.812.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.426.474 -3.375.580
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.426.474 -3.375.580
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -2.426.474 -3.375.580
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.578.750 463.497
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-11.719.688 17.431.311
Kredilerden Nakit Girişleri
-11.719.688 17.431.311
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-27.896.018 -19.412.325
Ödenen Faiz
-2.542.119 -2.617.533
Alınan Faiz
3.579.075 5.062.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
532.897 -612.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
532.897 -612.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.290 734.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
626.187 121.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 626.187 93.290
Finansal Yatırımlar
55.633.304 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
55.633.304 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 55.633.304 0
Ticari Alacaklar
2.692.648 2.061.251
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 193.101 5.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.499.547 2.056.083
Diğer Alacaklar
6.353.742 81.198.969
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.185.767 79.696.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.167.975 1.502.074
Stoklar
9 218.948 258.594
Peşin Ödenmiş Giderler
357.529 236.994
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 357.529 236.994
Diğer Dönen Varlıklar
225.790 573.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 225.790 573.140
ARA TOPLAM
66.108.148 84.422.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.108.148 84.422.238
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 33.792.968 35.653.980
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.073.183 1.176.121
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.939.911 16.216.659
Taşıtlar
3.527.153 3.591.471
Mobilya ve Demirbaşlar
426.889 553.766
Özel Maliyetler
13.932.001 14.115.963
Yapılmakta Olan Yatırımlar
893.831
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 12.548.259 13.727.883
Diğer Haklar
12.088.800 13.193.987
Bilgisayar Yazılımları
459.459 533.896
Peşin Ödenmiş Giderler
0 142.708
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 142.708
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.341.227 49.524.571
TOPLAM VARLIKLAR
112.449.375 133.946.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
207.270 8.197.516
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
207.270 8.197.516
Banka Kredileri
6 207.270 8.197.516
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.799.088 5.403.525
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.799.088 5.403.525
Banka Kredileri
6 6.799.088 5.403.525
Ticari Borçlar
4.980.174 4.514.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 156.751 679.351
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.823.423 3.835.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.518.017 1.376.856
Diğer Borçlar
8.244.330 6.844.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 3.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.244.330 6.840.561
Ertelenmiş Gelirler
10 337.171 10.106.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
337.171 10.106.948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.537.384 2.145.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
878.839 819.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 247.633 126.671
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 631.206 692.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 5.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 5.804
ARA TOPLAM
27.502.273 39.414.547
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.502.273 39.414.547
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.748.078 11.873.083
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.748.078 11.873.083
Banka Kredileri
6.748.078 11.873.083
Ticari Borçlar
6.888.390 6.084.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.888.390 6.084.187
Diğer Borçlar
1.496.980 6.170.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.496.980 6.170.202
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.161.484 4.383.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.161.484 4.383.080
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 324.364 434.123
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.619.296 28.944.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.121.569 68.359.222
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.327.806 65.587.587
Ödenmiş Sermaye
16 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.075.346 -1.171.976
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.075.346 -1.171.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.075.346 -1.171.976
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.621.533 7.736.931
Yasal Yedekler
11.621.533 7.736.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.794.593 5.794.593
Net Dönem Karı veya Zararı
26.539.607 31.780.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.327.806 65.587.587
TOPLAM KAYNAKLAR
112.449.375 133.946.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 63 16.031.830
Satışların Maliyeti
17 -23.898.952 -20.650.132 -6.685.751 -5.715.291
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.768.766 32.628.780 13.912.228 10.316.539
BRÜT KAR (ZARAR)
39.768.766 32.628.780 13.912.228 10.316.539
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.300.910 -2.412.521 -230.871 -1.908.926
Pazarlama Giderleri
18 0 -17.941 0 -17.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 715.039 548.497 -1.400.429 -987.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.782.321 -3.652.878 -566.213 -1.216.810
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.400.574 27.093.937 11.714.715 6.185.201
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51.241 33.264 323 33.264
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-704.668 825.229
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.747.147 27.127.201 12.540.267 6.218.465
Finansman Gelirleri
20 3.579.075 5.062.044 542.827 3.892.754
Finansman Giderleri
20 -6.781.938 -3.844.252 -3.421.276 -1.604.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.544.284 28.344.993 9.661.818 8.506.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.004.677 -5.293.100 -1.774.878 -1.324.838
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.138.594 -5.361.696 -1.805.313 -1.819.070
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 133.917 68.596 30.435 494.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.539.607 23.051.893 7.886.940 7.182.085
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.539.607 23.051.893 7.886.940 7.182.085
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.539.607 23.051.893 7.886.940 7.182.085
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
96.630 -20.878 -724.509 -454.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 120.788 -26.097 -905.636 -568.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-24.158 5.219 181.127 113.690
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -24.158 5.219 181.127 113.690
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.630 -20.878 -724.509 -454.760
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.636.237 23.031.015 7.162.431 6.727.325
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.636.237 23.031.015 BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.