KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2018 - 18:26
KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 447.419 -1.052.544 11.699.269 6.935.125 20.309.455 53.338.724 53.338.724
Transferler
20.309.455 -20.309.455
Dönem Karı (Zararı)
15.869.808 15.869.808 15.869.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
433.882 433.882 433.882
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 447.419 -618.662 11.699.269 27.244.580 15.869.808 69.642.414 69.642.414
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.171.976 7.736.931 5.794.593 31.780.620 65.587.587 65.587.587
Transferler
3.884.602 27.896.018 -31.780.620
Dönem Karı (Zararı)
18.652.667 18.652.667 18.652.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
821.139 821.139 821.139
Kar Payları
-27.896.018 -27.896.018 -27.896.018
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -350.837 11.621.533 5.794.593 18.652.667 57.165.375 57.165.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.017.593 -16.929.736
Dönem Karı (Zararı)
18.652.667 15.869.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.289.672 9.005.016
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 3.710.907 3.646.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.486.209 1.118.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.547.498 1.118.303
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -61.289 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.137.243 271.548
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.036.248 -1.169.290
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.899.005 1.440.838
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 5.229.799 3.968.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.953.408 -39.933.217
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -54.814.860
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-994.402 -9.836.391
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.089 20.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-985.313 -9.856.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
76.148.795 -23.034.807
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
76.567.716 -20.565.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-418.921 -2.469.045
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
64.512 -94.653
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
155.627 -629.945
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.544.520 -6.468.085
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-409.582 -191.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.134.938 -6.276.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.296 -1.313.389
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.521.742 12.462.239
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
540.090 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.061.832 12.462.239
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.714.057 3.506.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
176.351 -14.524.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
182.155 -8.144.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.804 -6.380.476
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.895.747 -15.058.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -157.640 -59.221
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -4.720.514 -1.812.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.687.659 -2.620.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.687.659 -2.620.066
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.687.659 -2.554.187
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -65.879
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.800.139 19.785.414
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.056.962
Kredilerden Nakit Girişleri
20.056.962
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.041.364
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.041.364
Ödenen Temettüler
16 -27.896.018
Ödenen Faiz
-1.899.005 -1.440.838
Alınan Faiz
3.036.248 1.169.290
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
529.795 235.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
529.795 235.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.290 734.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
623.085 969.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 623.085 93.290
Finansal Yatırımlar
5 54.814.860 0
Ticari Alacaklar
3.055.653 2.061.251
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 14.257 5.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.041.396 2.056.083
Diğer Alacaklar
4.744.326 80.893.121
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.129.179 79.696.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.615.147 1.196.226
Stoklar
9 194.082 258.594
Peşin Ödenmiş Giderler
10 224.075 236.994
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
224.075 236.994
Diğer Dönen Varlıklar
15 390.985 573.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
390.985 573.140
ARA TOPLAM
64.047.066 84.116.390
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.047.066 84.116.390
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
305.848 305.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 305.848 305.848
Maddi Duran Varlıklar
11 34.730.174 35.653.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 12.628.441 13.727.883
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 142.708
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 142.708
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.664.463 49.830.419
TOPLAM VARLIKLAR
111.711.529 133.946.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.555.279 8.197.516
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 7.030.819 5.403.525
Ticari Borçlar
4.394.708 4.514.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 269.769 679.351
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.124.939 3.835.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.374.560 1.376.856
Diğer Borçlar
8.257.796 6.844.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 544.040 3.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.713.756 6.840.561
Ertelenmiş Gelirler
6.392.891 10.106.948
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3 6.051.207 9.812.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 341.684 294.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.758.026 2.145.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.042.433 819.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 411.227 126.671
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 631.206 692.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 5.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 5.804
ARA TOPLAM
33.806.512 39.414.547
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.806.512 39.414.547
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.846.662 11.873.083
Ticari Borçlar
4.659.921 6.084.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.659.921 6.084.187
Diğer Borçlar
3.235.175 6.170.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.235.175 6.170.202
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.461.958 4.383.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.461.958 4.383.080
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 535.926 434.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.739.642 28.944.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.546.154 68.359.222
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.165.375 65.587.587
Ödenmiş Sermaye
16 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.41
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5137 Değişim: -1,00%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0807 Değişim: -0,98%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
776,40 Değişim: -1,48%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.