KAP ***TLM*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2018 - 18:20
KAP ***TLM*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TLM*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 25.000.000 31.279 -451.754 497 1.033.339 6.888.206 5.006.586 37.508.153 37.508.153
Transferler
268.844 4.737.742 -5.006.586 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9.615.842 9.615.842 9.615.842
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.189 -9.189 -9.189
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 31.279 -451.754 -8.692 1.302.183 11.625.948 9.615.842 47.114.806 47.114.806
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -160.381 -27.320 1.302.183 625.948 16.798.504 94.570.213 94.570.213
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-495.308 -495.308 -495.308
Transferler
841.473 15.957.031 -16.798.504 0 0
Dönem Karı (Zararı)
21.124.581 21.124.581 21.124.581
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.492 -62.492 -62.492
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -160.381 -89.812 2.143.656 16.087.671 21.124.581 115.136.994 115.136.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.812.180 -12.289.599
Dönem Karı (Zararı)
21.124.581 9.615.842
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.124.581 9.615.842
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.712.243 -9.224.310
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 464.857 116.587
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
637.228 -314.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
637.228 -314.742
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-11.056.948 -11.673.293
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
91.973 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
91.973
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 6.150.647 2.647.138
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
58.799.975 -23.435.394
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
18.288.051 3.463.369
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.381.408 -33.597.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.044 33.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.372.364 -33.631.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
108.945.054 -107.735.196
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
109.315.253 -107.091.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-370.199 -643.623
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.721.695 114.575.367
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.721.695 114.575.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -377.648 -105.166
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.715.195 -36.088
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.715.195 -36.088
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
76.212.313 -23.043.862
Ödenen Faiz
-125.934 143.358
Alınan Faiz
11.347.071 12.342.443
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -4.621.270 -1.731.538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-205.598 -253.226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-205.598 -253.226
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-205.598 -253.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.705.151 11.990.305
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.705.151 11.990.305
Kredilerden Nakit Girişleri
1.705.151 11.990.305
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.311.733 -552.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.311.733 -552.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.580.409 10.383.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
108.892.142 9.830.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 390.786.402 414.696.596
Finansal Yatırımlar
5 13.261.336 31.549.387
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.879.840 1.015.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.381.496 30.534.017
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
10.381.496 30.534.017
Ticari Alacaklar
4 59.516.422 67.840.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 71.540 80.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
59.444.882 67.759.776
Diğer Alacaklar
6 13.016 91.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.016 91.982
Peşin Ödenmiş Giderler
6 236.244 8.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
236.244 8.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
85.737 35.242
ARA TOPLAM
463.899.157 514.222.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
463.899.157 514.222.377
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 1.364.996 1.193.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.364.996 1.193.760
Maddi Duran Varlıklar
909.369 1.140.590
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 909.369 1.140.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
258.269 286.306
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 258.269 286.306
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 611.964 545.941
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.304.309 3.326.308
TOPLAM VARLIKLAR
467.203.466 517.548.685
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.705.151 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 1.705.151 0
Banka Kredileri
1.705.151 0
Ticari Borçlar
4 342.915.231 416.579.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
342.915.231 416.579.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 750.727 513.549
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 1.529.377 1.720.528
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.173.447 1.893.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.095.116 1.863.553
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 78.331 30.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.850.549 1.296.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 2.850.549 1.296.170
ARA TOPLAM
350.924.482 422.003.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
350.924.482 422.003.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.141.990 974.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.141.990 974.917
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.141.990 974.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
352.066.472 422.978.472
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
115.136.994 94.570.213
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-160.381 -160.381
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-160.381 -160.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-89.812 -27.320
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-89.812 -27.320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12 -89.812 -27.320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.143.656 1.302.183
Yasal Yedekler
2.143.656 1.302.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 16.087.671 625.948
Net Dönem Karı veya Zararı
21.124.581 16.798.504
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
115.136.994 94.570.213
TOPLAM KAYNAKLAR
467.203.466 517.548.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 116.344.421 94.179.284 43.382.691 4.803.681
Satışların Maliyeti
15 -115.476.367 -93.927.908 -42.930.724 -4.790.680
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
868.054 251.376 451.967 13.001
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
41.505.823 29.228.633 9.035.747 10.974.867
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 30.114.822 16.886.190 4.744.117 5.797.481
Faiz Gelirleri
11.391.001 12.342.443 4.291.630 5.177.386
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.505.823 29.228.633 9.035.747 10.974.867
BRÜT KAR (ZARAR)
42.373.877 29.480.009 9.487.714 10.987.868
Genel Yönetim Giderleri
15 -24.396.343 -16.127.296 -9.672.362 -5.690.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.032 54.549 140 83
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-334.053 -1.216.441 -112.400 -174.900
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.646.513 12.190.821 -296.908 5.122.488
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.646.513 12.190.821 -296.908 5.122.488
Finansman Gelirleri
10.909.267 741.309 7.699.477 179.056
Finansman Giderleri
-1.189.247 -669.150 -600.379 -443.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.366.533 12.262.980 6.802.190 4.858.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.241.952 -2.647.138 -1.930.625 -1.073.827
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -6.150.647 -2.744.139 -2.025.202 -1.012.601
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -91.305 97.001 94.577 -61.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.124.581 9.615.842 4.871.565 3.784.502
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.124.581 9.615.842 4.871.565 3.784.502
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.124.581 9.615.842 4.871.565 3.784.502
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62.492 -9.189 -64.336 4.236
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-80.118 -11.486 -82.482 5.294
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.626 2.297 18.146 -1.058
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.626 2.297 18.146 -1.058
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-62.492 -9.189 -64.336 4.236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.062.089 9.606.653 4.807.229 3.788.738
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.062.089 9.606.653 4.807.229 3.788.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715353


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 1,58% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9515 Değişim: 0,12%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9630
Açılış: 28,918
31,2502 Değişim: -0,05%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.889,83 Değişim: 0,16%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.892,31
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.