KAP ***TLM*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 19:28
KAP ***TLM*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TLM*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 31.279 -451.754 497 1.033.339 6.888.206 5.006.586 37.508.153 37.508.153
Transferler
268.844 4.737.742 -5.006.586 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.831.340 5.831.340 5.831.340
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.424 -13.424 -13.424
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 31.279 -451.754 -12.927 1.302.183 11.625.948 5.831.340 43.326.069 43.326.069
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -160.381 -27.320 1.302.183 625.948 16.798.504 94.570.213 94.570.213
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-495.308 -495.308 -495.308
Transferler
841.473 15.957.031 -16.798.504
Dönem Karı (Zararı)
16.253.016 16.253.016 16.253.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.844 1.844 1.844
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -160.381 -25.476 2.143.656 16.087.671 16.253.016 110.329.765 110.329.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.428.579 -5.518.160
Dönem Karı (Zararı)
16.253.016 5.831.340
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.281.353 -4.796.505
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 249.646 70.516
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
509.540 498.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
509.540 498.790
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-6.877.718 -6.939.122
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-474.148 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-474.148
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 4.311.327 1.573.311
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.853.215 -12.493.849
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
13.337.929 4.348.731
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.434.195 -19.899.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
588 -21.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.433.607 -19.878.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-185.010.407 -14.486.598
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-184.648.516 -13.809.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-361.891 -677.375
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
182.717.492 19.786.978
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
182.717.492 19.786.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -377.648 -105.166
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.233.352 57.098
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.233.352 57.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.014.994 -2.195.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3 -1.014.994 -2.195.438
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.824.878 -11.459.014
Ödenen Faiz
-99.592 -69.205
Alınan Faiz
7.060.356 7.165.057
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -1.357.063 -1.154.998
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-122.547 -125.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.547 -125.034
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -122.547 -125.034
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 5.860.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.860.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 5.860.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.306.032 216.806
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -48.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.306.032 167.926
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.580.409 10.383.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.886.441 10.551.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 641.705.152 414.696.596
Finansal Yatırımlar
5 18.211.458 31.549.387
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1.030.013 1.015.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.181.445 30.534.017
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
17.181.445 30.534.017
Ticari Alacaklar
4 53.406.165 67.840.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 79.996 80.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
53.326.169 67.759.776
Diğer Alacaklar
6 26.008 91.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.008 91.982
Türev Araçlar
474.148 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
474.148 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6 403.662 8.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
403.662 8.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 62.094 35.242
ARA TOPLAM
714.288.687 514.222.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
714.288.687 514.222.377
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 1.199.922 1.193.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.199.922 1.193.760
Maddi Duran Varlıklar
1.028.616 1.140.590
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 1.028.616 1.140.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
271.182 286.306
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 271.182 286.306
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 499.241 545.941
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.158.672 3.326.308
TOPLAM VARLIKLAR
717.447.359 517.548.685
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 599.296.949 416.579.456
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
599.296.949 416.579.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 633.695 513.549
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.768.382 1.720.528
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.207.943 1.893.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.123.269 1.863.553
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 84.674 30.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.224.476 1.296.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 2.224.476 1.296.170
ARA TOPLAM
606.131.445 422.003.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
606.131.445 422.003.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
986.149 974.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 986.149 974.917
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
986.149 974.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
607.117.594 422.978.472
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
110.329.765 94.570.213
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-160.381 -160.381
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-160.381 -160.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.476 -27.320
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-25.476 -27.320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12 -25.476 -27.320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.143.656 1.302.183
Yasal Yedekler
2.143.656 1.302.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 16.087.671 625.948
Net Dönem Karı veya Zararı
16.253.016 16.798.504
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.329.765 94.570.213
TOPLAM KAYNAKLAR
717.447.359 517.548.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 72.961.730 89.375.603 5.003.768 42.579.059
Satışların Maliyeti
15 -72.545.643 -89.137.228 -4.990.026 -42.490.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
416.087 238.375 13.742 88.262
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
32.470.076 18.253.766 21.164.486 9.901.875
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 25.370.705 11.088.709 17.638.137 6.008.557
Faiz Gelirleri
7.099.371 7.165.057 3.526.349 3.893.318
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.470.076 18.253.766 21.164.486 9.901.875
BRÜT KAR (ZARAR)
32.886.163 18.492.141 21.178.228 9.990.137
Genel Yönetim Giderleri
16 -14.723.981 -10.436.733 -7.743.453 -5.312.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.892 54.466 282 7.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-221.653 -1.041.541 -159.595 -276.041
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.943.421 7.068.333 13.275.462 4.409.348
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.943.421 7.068.333 13.275.462 4.409.348
Finansman Gelirleri
3.209.790 562.253 2.637.654 186.155
Finansman Giderleri
-588.868 -225.935 -414.647 -57.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.564.343 7.404.651 15.498.469 4.537.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.311.327 -1.573.311 -3.116.080 -488.524
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.125.445 -1.731.538 -2.948.748 -892.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-185.882 158.227 -167.332 404.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.253.016 5.831.340 12.382.389 4.049.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.253.016 5.831.340 12.382.389 4.049.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.253.016 5.831.340 12.382.389 4.049.095
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.844 -13.424 -14.785 -32.593
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.364 -16.780 2.364 -40.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-520 3.356 -17.149 8.148
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-520 3.356 -17.149 8.148
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.844 -13.424 -14.785 -32.593
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.254.860 5.817.916 12.367.604 4.016.502
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.254.860 5.817.916 12.367.604 4.016.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701623


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.972 Değişim: 1,06% Hacim : 21.657 Mio.TL Son veri saati : 16:37
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.978
Açılış: 1.920
13,6293 Değişim: 0,29%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6507
Açılış: 13,5897
15,2123 Değişim: -0,49%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
790,24 Değişim: -0,55%
Düşük 789,63 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.