KAP ***TLM*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 18:36
KAP ***TLM*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TLM*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 31.279 -451.754 497 1.033.339 6.888.206 5.006.586 37.508.153 37.508.153
Transferler
268.844 4.737.742 -5.006.586
Dönem Karı (Zararı)
1.782.245 1.782.245 1.782.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.169 19.169 19.169
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 31.279 -451.754 19.666 1.302.183 11.625.948 1.782.245 39.309.567 39.309.567
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -160.381 -27.320 1.302.183 625.948 16.798.504 94.570.213 94.570.213
Transferler
841.473 15.957.031 -16.798.504
Dönem Karı (Zararı)
3.870.627 3.870.627 3.870.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
357.716 357.716 357.716
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 197.335 -27.320 2.143.656 16.582.979 3.870.627 98.798.556 98.798.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.685.291 62.944.607
Dönem Karı (Zararı)
3.870.627 1.782.245
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.870.627 1.782.245
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.379.406 1.946.613
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 182.389 243.636
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-674.139 347.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-674.139 347.180
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
694.459 764.005
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.176.697 591.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.089.476 60.080.741
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
29.826.834 1.265.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.142.384 -5.185.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
80.584 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.222.968 -5.185.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.174.917 -106.917.424
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.756.863 -106.828.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-418.054 -88.536
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.089.687 171.012.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.089.687 171.012.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 -158.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-509.744 64.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-509.744 64.281
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.339.509 63.809.599
Ödenen Faiz
0 -26.662
Alınan Faiz
-654.218 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -838.330
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-149.578 56.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.578 56.710
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -149.578 56.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.850.000 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.850.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.385.713 63.001.317
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -212.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.385.713 62.788.860
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.580.409 10.383.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.966.122 73.172.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 485.839.171 414.696.596
Finansal Yatırımlar
5 1.725.163 31.549.387
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1.008.020 1.015.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
717.143 30.534.017
Ticari Alacaklar
4 79.982.744 67.840.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 80.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
79.982.744 67.759.776
Diğer Alacaklar
35.091 91.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 35.091 91.982
Peşin Ödenmiş Giderler
6 364.996 8.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
364.996 8.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 45.205 35.242
ARA TOPLAM
567.992.370 514.222.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
567.992.370 514.222.377
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
1.449.718 1.193.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.449.718 1.193.760
Maddi Duran Varlıklar
1.101.904 1.140.590
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 1.101.904 1.140.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
292.182 286.306
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 292.182 286.306
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 398.780 545.941
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.402.295 3.326.308
TOPLAM VARLIKLAR
571.394.665 517.548.685
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.850.000 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.850.000 0
Banka Kredileri
4.850.000 0
Ticari Borçlar
4 461.669.144 416.579.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
461.669.144 416.579.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 0 513.549
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 1.130.115 1.720.528
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.175.737 1.893.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.081.265 1.863.553
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 94.472 30.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.688.047 1.296.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 2.688.047 1.296.170
ARA TOPLAM
471.513.043 422.003.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
471.513.043 422.003.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.083.066 974.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.083.066 974.917
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.083.066 974.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
472.596.109 422.978.472
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
98.798.556 94.570.213
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
197.335 -160.381
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
197.335 -160.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.320 -27.320
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 -27.320 -27.320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-27.320 -27.320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.143.656 1.302.183
Yasal Yedekler
2.143.656 1.302.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.582.979 625.948
Net Dönem Karı veya Zararı
3.870.627 16.798.504
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.798.556 94.570.213
TOPLAM KAYNAKLAR
571.394.665 517.548.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
67.957.962 46.796.544
Satışların Maliyeti
-67.555.617 -46.646.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
402.345 150.112
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11.305.590 8.351.890
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
7.732.568 5.080.151
Faiz Gelirleri
3.573.022 3.271.739
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.305.590 8.351.890
BRÜT KAR (ZARAR)
11.707.935 8.502.002
Genel Yönetim Giderleri
-6.980.528 -5.123.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.610 46.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-62.058 -765.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.667.959 2.658.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.667.959 2.658.984
Finansman Gelirleri
572.136 376.099
Finansman Giderleri
-174.221 -168.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.065.874 2.867.033
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.195.247 -1.084.788
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.176.697 -838.666
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.550 -246.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.870.627 1.782.245
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.870.627 1.782.245
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.870.627 1.782.245
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-66.523 19.169
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-83.152 23.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.629 -4.792
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16.629 -4.792
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-66.523 19.169
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.804.104 1.801.414
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.804.104 1.801.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678945


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,26% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3253 Değişim: 0,14%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3363
Açılış: 8,3139
10,0095 Değişim: 0,14%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0279
Açılış: 9,9955
478,27 Değişim: 0,12%
Düşük 477,23 06.05.2021 Yüksek 478,91
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.