" />

KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2023 - 14:47
KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.799.456 11.471.609
Dönem Karı (Zararı)
911.551 1.226.980
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.343.402 533.781
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 155.154 238.895
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
216.901 -99.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 328.325 -106.573
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-111.424 7.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
628.768 -43.395
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
628.768 -43.395
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 342.579 437.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.598.071 9.759.947
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.402.286 6.955.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.121.341 -3.332.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.121.341 -3.332.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.942.080 -1.889.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.942.080 -1.889.872
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-455.642 -232.645
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.948.870 8.491.873
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.059.064 -64.390.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.889.806 72.882.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.182 -159.395
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-118.182 -159.395
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.853.024 11.520.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.004.676
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
951.108 -49.099
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.370 -70.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.595 -70.907
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.595 -9.901
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.006
Alınan Temettüler
16 225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.781.302 -163.141
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.258.738
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-253.730 -163.141
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-253.730 -163.141
Ödenen Temettüler
-2.268.834
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.007.784 11.237.561
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
50.820 58.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.058.604 11.295.661
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.913.677 18.199.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.972.281 29.494.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -199.047 1.221.789 2.576.753 1.020.706 4.502.524 34.122.725 34.122.725
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
492.405 4.010.119 -4.502.524 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.226.980 1.226.980 1.226.980
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
13 -3.696.665 -3.696.665 -3.696.665
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -199.047 1.221.789 3.069.158 1.334.160 1.226.980 31.653.040 31.653.040
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -743.503 1.221.789 3.069.158 1.334.160 4.081.903 33.963.507 33.963.507
Transferler
238.574 3.843.329 -4.081.903
Dönem Karı (Zararı)
911.551 911.551 911.551
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.490 -72.490 -72.490
Kar Payları
13 -2.268.835 -2.268.835 -2.268.835
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -815.993 1.221.789 3.307.732 2.908.654 911.551 32.533.733 32.533.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.169.248 66.063.662
Finansal Yatırımlar
5 292 9.690.196
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
292 9.690.196
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 39.353.493 22.232.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
39.353.493 22.232.152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 960.702 754.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
960.702 754.558
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.170.871 715.229
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
92.654.606 99.455.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.654.606 99.455.797
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 3.836.453 5.995.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.836.453 5.995.671
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
9 550.648 664.674
Tesis, Makine ve Cihazlar
48.943 82.201
Özel Maliyetler
333.060 363.339
Diğer Maddi Duran Varlıklar
168.645 219.134
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 974.918 1.005.451
Bilgisayar Yazılımları
974.918 1.005.451
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 562.873 316.764
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.442.146 9.499.814
TOPLAM VARLIKLAR
100.096.752 108.955.611
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.245.277 22.567.063
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 86.068 111.772
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
86.068 111.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.159.209 22.455.291
Banka Kredileri
6 15.043.479 22.302.218
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 115.730 153.073
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 47.545.295 47.411.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 26.889.806 20.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.655.489 27.411.425
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
1.563.309 1.733.491
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.563.309 1.733.491
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 616.176 184.701
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.067.830 1.973.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 261.226 244.131
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.806.604 1.729.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
67.037.887 73.870.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.037.887 73.870.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 31.812 31.812
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.812 31.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31.812 31.812
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 493.320 1.090.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
493.320 1.090.112
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
525.132 1.121.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.563.019 74.992.104
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.533.733 33.963.507
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -815.993 -743.503
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-815.993 -743.503
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-815.993 -743.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.221.789 1.221.789
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.221.789 1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 3.307.732 3.069.158
Yasal Yedekler
3.307.732 3.069.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.908.654 1.334.160
Net Dönem Karı veya Zararı
13 911.551 4.081.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.533.733 33.963.507
TOPLAM KAYNAKLAR
100.096.752 108.955.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 216.030.706 181.520.012
Satışların Maliyeti
14 -207.026.286 -175.144.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.004.420 6.375.226
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.004.420 6.375.226
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.916.176 -5.329.712
Pazarlama Giderleri
15 -1.227.504 -835.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 910.165 82.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -88.439
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-317.534 292.412
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-317.534 292.412
Finansman Gelirleri
17 2.346.174 1.450.007
Finansman Giderleri
18 -774.510 -77.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.254.130 1.664.539
Sürdürülen Faaliyetl
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9904 Değişim: -0,01%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0227
Açılış: 32,9927
35,9650 Değişim: -0,09%
Düşük 35,9229 16.07.2024 Yüksek 36,0196
Açılış: 35,9959
2.567,21 Değişim: -0,10%
Düşük 2.566,14 16.07.2024 Yüksek 2.571,77
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.