KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.03.2023 - 22:29
KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461
Diğer Düzeltmeler
-148.150 -148.150 -148.150
Transferler
682.162 4.507.467 -5.189.629 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.502.524 4.502.524 4.502.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
149.182 149.182 149.182
Kar Payları
13 -5.746.292 -5.746.292 -5.746.292
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -199.047 1.221.789 2.576.753 1.020.706 4.502.524 34.122.725 34.122.725
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -199.047 1.221.789 2.576.753 1.020.706 4.502.524 34.122.725 34.122.725
Transferler
492.405 4.010.119 -4.502.524 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.081.903 4.081.903 4.081.903
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-544.456 -544.456 -544.456
Kar Payları
13 -3.696.665 -3.696.665 -3.696.665
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -743.503 1.221.789 3.069.158 1.334.160 4.081.903 33.963.507 33.963.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
638.370 -10.247.223
Dönem Karı (Zararı)
4.081.903 4.502.524
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.081.903 4.502.524
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.552.869 4.568.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 834.316 1.773.305
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
435.028 1.063.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 368.107 519.814
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
66.921 543.536
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
319.908 110.059
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
319.908 110.059
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.485.287
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.448.904 1.621.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.536.365 -18.901.864
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.282.870 -9.817.551
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.718.018 -4.221.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.718.018 -4.221.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.294.006 1.970.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.294.006 1.970.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-534.697 -27.279
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.347.895 -6.337.316
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.376.398 -9.983.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.724.293 3.646.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-695.500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
379.591 226.690
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
379.591 226.690
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.098.407 -9.831.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-309.810 -415.927
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.172.133
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-978.094 2
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.879.601 -1.197.259
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.201 -1.197.259
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -30.196 -903.044
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -61.005 -294.215
Alınan Temettüler
16 259.328
Ödenen Faiz
18 -18.828
Alınan Faiz
17 5.972.791
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.242.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.080.802 -7.443.809
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.302.214
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-524.747 -1.697.517
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-524.747 -1.697.517
Ödenen Temettüler
-3.696.665 -5.746.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.598.773 -18.888.291
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
115.774 312.567
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.714.547 -18.575.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.199.130 36.774.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.913.677 18.199.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 66.063.662 175.387.714
Finansal Yatırımlar
5 9.690.196 15.569.574
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
9.690.196 15.569.574
Ticari Alacaklar
7 22.232.152 14.514.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.232.152 14.514.136
Diğer Alacaklar
8 754.558 461.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
754.558 461.538
Peşin Ödenmiş Giderler
12 715.229 180.532
ARA TOPLAM
99.455.797 206.113.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.455.797 206.113.494
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
8 5.995.671 2.994.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.995.671 2.994.684
Maddi Duran Varlıklar
9 664.674 1.583.514
Tesis, Makine ve Cihazlar
82.201 278.824
Özel Maliyetler
363.339 502.232
Diğer Maddi Duran Varlıklar
219.134 802.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.005.451 1.081.075
Bilgisayar Yazılımları
1.005.451 1.081.075
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 316.764 401.851
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.499.814 7.578.378
TOPLAM VARLIKLAR
108.955.611 213.691.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.567.063 439.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 111.772 136.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
111.772 136.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.455.291 302.246
Banka Kredileri
6 22.302.218 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 153.073 302.246
Ticari Borçlar
7 47.411.425 173.991.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 20.000.000 36.043.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.411.425 137.947.835
Diğer Borçlar
1.733.491 2.051.315
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.733.491 2.051.315
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 184.701 244.858
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.973.500 1.982.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 244.131 208.225
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.729.369 1.774.748
ARA TOPLAM
73.870.180 178.709.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.870.180 178.709.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 31.812 517.896
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 333.011
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
333.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.812 184.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31.812 184.885
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.090.112 341.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.090.112 341.783
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.121.924 859.679
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.992.104 179.569.147
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.963.507 34.122.725
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -743.503 -199.047
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-743.503 -199.047
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-743.503 -199.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.221.789 1.221.789
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.221.789 1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 3.069.158 2.576.753
Yasal Yedekler
3.069.158 2.576.753
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 1.334.160 1.020.706
Net Dönem Karı veya Zararı
13 4.081.903 4.502.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.963.507 34.122.725
TOPLAM KAYNAKLAR
108.955.611 213.691.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 573.068.757 561.494.824
Satışların Maliyeti
14 -543.804.650 -539.897.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 29.264.107 21.597.493
BRÜT KAR (ZARAR)
14 29.264.107 21.597.493
Genel Yönetim Giderleri
15 -26.299.331 -18.230.603
Pazarlama Giderleri
15 -3.717.064 -3.039.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.061.275 478.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -345 -3.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
308.642 802.967
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
308.642 802.967
Finansman Gelirleri
17 5.913.098 5.699.535
Finansman Giderleri
18 -690.933 -378.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.530.807 6.123.852
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.448.904 -1.621.328
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.182.332 -1.605.808
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -266.572 -15.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.081.903 4.502.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.081.903 4.502.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.081.903 4.502.524
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-544.456 149.182
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -725.941 186.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 181.485 -37.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
181.485 -37.296
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-544.456 149.182
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.537.447 4.651.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.537.447 4.651.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124784


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.104 Değişim: 0,13% Hacim : 11.219 Mio.TL Son veri saati : 10:25
Düşük 8.078 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9470 Değişim: 0,15%
Düşük 28,8645 29.11.2023 Yüksek 28,9538
Açılış: 28,9046
31,8105 Değişim: 0,09%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.901,89 Değişim: 0,26%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.