KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2021 - 22:25
KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -334.755 1.221.789 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 30.710.697
Transferler
109.750 2.085.252 -2.195.002
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.474 -13.474 -13.474
Dönem Karı (Zararı)
5.189.629 5.189.629 5.189.629
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.474 -13.474 -13.474
Kar Payları
13 -521.391 -521.391 -521.391
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-348.229 1.221.789
Transferler
682.162 4.507.467 -5.189.629
Dönem Karı (Zararı)
3.213.737 3.213.737 3.213.737
Kar Payları
13 -5.746.292 -5.746.292 -5.746.292
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -348.229 1.221.789 2.576.753 1.168.856 3.213.737 32.832.906 32.832.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.686.396 -12.205.200
Dönem Karı (Zararı)
3.213.737 2.267.190
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.213.737 2.267.190
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.274.763 2.371.319
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
877.709 1.361.195
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
293.635 298.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
293.635 298.790
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.103.419 711.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.174.896 -16.869.128
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.940.693 -2.225.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.940.693 -2.225.428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.076.831 -5.948.261
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.076.831 -5.948.261
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-127.561 -81.324
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.131.283 -5.913.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.048.000 -46.968.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.179.283 41.055.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
559.765 263.811
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-665.718 -422.001
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-665.718 -422.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.792.575 -2.542.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.071.839 -2.352.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
279.264 -189.536
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.686.396 -12.230.619
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 25.419
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-620.914 -294.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-620.914 -294.129
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-591.030 -242.651
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.884 -51.478
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.963.204 -1.547.354
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.416.912 -1.026.041
Ödenen Temettüler
-5.746.292 -521.313
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
200.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.270.514 -14.046.683
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
106.598 146.062
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.163.916 -13.900.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.774.854 33.485.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.610.938 19.584.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 151.498.107 235.907.679
Finansal Yatırımlar
6 13.449.970 5.444.832
Ticari Alacaklar
7 15.233.393 10.292.700
Diğer Alacaklar
8 408.607 403.684
Türev Araçlar
5 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
280.814 153.253
ARA TOPLAM
180.870.891 252.202.148
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.870.891 252.202.148
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
8 9.122.254 5.050.346
Maddi Duran Varlıklar
9 1.829.463 2.073.861
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 914.794 903.154
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 667.696 454.667
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.051.461 9.999.282
TOPLAM VARLIKLAR
194.922.352 262.201.430
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
633.248 1.647.143
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
139.679 1.327.651
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
139.679 1.327.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
493.569 319.492
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
493.569 319.492
Ticari Borçlar
7 156.299.172 220.794.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
57.098.000 26.050.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
99.201.172 194.744.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
147.774 141.444
Diğer Borçlar
8 1.424.646 1.640.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 502.091 201.727
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.079.620 1.610.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
410.756 379.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.668.864 1.231.212
ARA TOPLAM
161.086.551 226.035.716
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.086.551 226.035.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
529.646 376.155
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.682 65.581
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
42.682 65.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
486.964 310.574
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
486.964 310.574
Uzun Vadeli Karşılıklar
473.249 424.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
473.249 424.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.002.895 800.253
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
162.089.446 226.835.969
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.832.906 35.365.461
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -348.229 -348.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.221.789 1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.576.753 1.894.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 1.168.856 2.407.681
Net Dönem Karı veya Zararı
3.213.737 5.189.629
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.832.906 35.365.461
TOPLAM KAYNAKLAR
194.922.352 262.201.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 360.999.694 192.197.068 260.471.660 140.295.717
Satışların Maliyeti
14 -349.097.001 -186.543.877 -250.917.031 -135.603.744
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.902.693 5.653.191 9.554.629 4.691.973
BRÜT KAR (ZARAR)
11.902.693 5.653.191 9.554.629 4.691.973
Genel Yönetim Giderleri
15-16 -8.579.036 -4.520.630 -7.197.936 -3.784.953
Pazarlama Giderleri
15-16 -1.647.312 -840.719 -801.383 -379.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
293.398 109.904 42.883 21.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0 -47.735 145.813
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.969.743 401.746 1.550.458 695.179
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.969.743 401.746 1.550.458 695.179
Finansman Gelirleri
2.743.024 1.295.697 1.760.594 760.057
Finansman Giderleri
-395.611 -108.163 -332.528 -95.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.317.156 1.589.280 2.978.524 1.359.995
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.103.419 -495.694 -711.334 -253.704
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.316.448 -668.561 -745.591 -312.035
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 213.029 172.867 34.257 58.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.213.737 1.093.586 2.267.190 1.106.291
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.213.737 1.093.586 2.267.190 1.106.291
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.213.737 1.093.586 2.267.190 1.106.291
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 -22.403 -12.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 -28.004 -15.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 5.601 3.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 5.601 3.117
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 -22.403 -12.469
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.213.737 1.093.586 2.244.787 1.093.822
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.213.737 1.093.586 2.244.787 1.093.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957470


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.422 Değişim: 0,31% Hacim : 9.454 Mio.TL Son veri saati : 16:53
Düşük 1.415 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6015 Değişim: 0,89%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6180
Açılış: 8,5258
10,1178 Değişim: 0,59%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1698
Açılış: 10,0589
484,42 Değişim: 0,81%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.