KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 23:36
KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.164.486 5.348.294
Dönem Karı (Zararı)
1.160.899 515.826
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.160.899 515.826
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.991.606 -457.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
672.772 505.792
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
167.367 289.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-41.938 114.926
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-41.500 -196.088
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
250.805 370.452
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.256 29.793
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.256 29.793
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.698.093 -1.430.817
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.698.093 -1.430.817
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
457.630 148.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.913.673 5.498.334
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
290.603 -629.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.466.455 -6.140.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.466.455 -6.140.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.764.125 -303.922
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.764.125 -303.922
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-220.119 -231.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.538.027 7.660.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.944.527 22.176.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.482.554 -14.516.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
126.831 7.495
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
408.911 5.136.655
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-429.212 3.906.355
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
838.123 1.230.300
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.066.178 5.556.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.898 -104.638
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-894.794 -103.409
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-156.875 -4.602.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-156.875 -4.602.470
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-156.875 -4.594.066
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.404
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.007.611 745.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.007.611 745.824
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.346.824 32.499.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.354.435 33.245.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -289.193 0 1.641.591 455.860 2.237.960 30.268.007 0 30.268.007
Diğer Düzeltmeler
1.221.789 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 -289.193 0 0 0 2.237.960 30.268.007 30.268.007
Transferler
143.250 2.094.710 -2.237.960 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.562 2.195.002 2.149.440 2.149.440
Dönem Karı (Zararı)
2.195.002 2.195.002 2.195.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.562 -45.562 -45.562
Kar Payları
13 -1.706.750 -1.706.750 -1.706.750
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -334.755 1.221.789 0 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 0 30.710.697
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -334.755 0 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 0 30.710.697
Diğer Düzeltmeler
1.221.789 0 -4.352 -4.352 -4.352
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 0 2.195.002 30.710.697 30.710.697
Transferler
2.195.002 -2.195.002 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.934 1.160.899 1.160.899 1.160.899
Dönem Karı (Zararı)
1.160.899 1.160.899 1.160.899
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.934 0 -9.934 -9.934
Kar Payları
13 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -344.689 1.221.789 0 1.784.841 3.034.470 1.160.899 0 31.857.310 0 31.857.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 99.652.771 83.657.605
Finansal Yatırımlar
5 1.970.681 2.261.284
Ticari Alacaklar
6 12.145.672 9.679.217
Diğer Alacaklar
7 265.320 285.000
Türev Araçlar
4 4.871.480 8.569.873
Peşin Ödenmiş Giderler
8 423.380 180.385
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 548.960 87.722
ARA TOPLAM
119.878.264 104.721.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.878.264 104.721.086
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 9.258.134 2.474.329
Maddi Duran Varlıklar
9 3.833.496 4.327.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 847.222 873.957
Peşin Ödenmiş Giderler
0 22.876
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 190.223 211.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.646.329 9.427.239
TOPLAM VARLIKLAR
135.524.593 114.148.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 95.741.392 76.220.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 27.632 46.972.159
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 95.713.760 29.248.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 245.556 118.725
Diğer Borçlar
4.571.864 1.837.053
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 1.948.286 329.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.623.578 1.507.571
Kısa Vadeli Karşılıklar
958.103 825.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 213.038 290.151
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 745.065 535.760
ARA TOPLAM
101.516.915 79.002.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.516.915 79.002.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 1.589.954 3.915.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.325.813 3.373.829
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
264.141 542.025
Uzun Vadeli Karşılıklar
560.414 519.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 560.414 519.719
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.150.368 4.435.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.667.283 83.437.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.857.310 30.710.697
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 877.100 887.034
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.784.841 1.784.841
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 3.034.470 843.820
Net Dönem Karı veya Zararı
1.160.899 2.195.002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.857.310 30.710.697
TOPLAM KAYNAKLAR
135.524.593 114.148.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 120.175.943 340.136.033
Satışların Maliyeti
14 -115.313.287 -327.276.210
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.862.656 12.859.823
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.862.656 12.859.823
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.412.983 -13.294.390
Pazarlama Giderleri
15 -421.985 -1.241.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 21.139 253.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -193.548 -686.782
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
855.279 -2.109.637
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
855.279 -2.109.637
Finansman Gelirleri
18 1.000.537 5.835.242
Finansman Giderleri
18 -237.287 -882.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.618.529 2.843.217
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-457.630 -648.215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -433.556 -798.779
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -24.074 150.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.160.899 2.195.002
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.160.899 2.195.002
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.160.899 2.195.002
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.934 -45.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -12.418 -56.953
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.484 11.391
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 2.484 11.391
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.934 -45.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.150.965 2.149.440
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.150.965 2.149.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848392


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.912 Değişim: 1,70% Hacim : 23.373 Mio.TL Son veri saati : 16:16
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7701 Değişim: 0,78%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,6319 Değişim: 0,79%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
785,35 Değişim: 0,80%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 789,82
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.