KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.08.2019 - 20:02
KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 25.000.000 -274.489 1.221.789 1.587.864 544.535 1.128.009 29.207.708 0 29.207.708
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-142.141 -142.141 -142.141
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
53.727 1.074.282 -1.128.009 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.273 -10.273 -10.273
Dönem Karı (Zararı)
1.040.086 1.040.086 1.040.086
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.273 -10.273 -10.273
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.020.816 -1.020.816 -1.020.816
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -284.762 1.221.789 1.641.591 455.860 1.040.086 29.074.564 0 29.074.564
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -289.193 1.221.789 1.641.591 455.860 2.237.960 30.268.007 0 30.268.007
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
143.250 2.094.710 -2.237.960 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.064 1.549.138 1.508.074 1.508.074
Dönem Karı (Zararı)
1.549.138 1.549.138 1.549.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.064 -41.064 -41.064
Kar Payları
-1.706.750 -1.706.750 -1.706.750
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -330.257 1.221.789 1.784.841 843.820 1.549.138 30.069.331 0 30.069.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.889.853 -5.028.805
Dönem Karı (Zararı)
1.549.138 1.040.086
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.549.138 1.040.086
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
781.791 -700.955
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.032.854 75.953
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
333.514 85.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
266.687 55.829
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-196.088 35.650
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
262.915 -5.816
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.905 -192.976
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.905 -192.976
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.022.349 -928.850
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.022.349 -928.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 441.677 259.255
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.268.393 -4.832.293
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-842.639 -4.859.305
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.560.766 -5.039.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.560.766 -5.039.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-458.681 -269.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-458.681 -269.131
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-152.933 -32.770
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.351.481 4.488.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.025.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.673.559 4.488.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23.894 17.760
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.786.505 862.047
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.819.653
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
966.852 862.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.599.322 -4.493.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-348.793 -376.324
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-360.676 -159.319
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.888.929 -526.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.888.929 -526.980
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.875.172 -123.922
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -13.757 -403.058
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.706.750 -1.020.816
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
12 -1.706.750 -1.020.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.294.174 -6.576.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.294.174 -6.576.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.499.853 23.360.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 46.794.027 16.783.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 128.473.488 143.209.899
Finansal Yatırımlar
6 1.294.017 451.378
Ticari Alacaklar
7 8.481.137 10.041.903
Diğer Alacaklar
640.389 10.129
Türev Araçlar
5 1.756.029 733.680
Peşin Ödenmiş Giderler
281.924 132.670
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 68.358
ARA TOPLAM
140.926.984 154.648.017
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.926.984 154.648.017
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
2.271.137 2.442.716
Maddi Duran Varlıklar
8 4.354.747 462.898
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 790.301 826.075
Peşin Ödenmiş Giderler
22.876 19.197
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 93.530 49.858
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.049.845 5.317.998
TOPLAM VARLIKLAR
149.976.829 159.966.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 112.704.899 127.387.908
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
51.325.186 31.300.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
61.379.713 96.087.762
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
143.306 119.412
Diğer Borçlar
2.780.984 1.241.524
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.040.470 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.740.514 1.241.524
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 46.049
Kısa Vadeli Karşılıklar
792.625 515.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
384.364 174.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 408.261 341.434
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
116.467.863 129.264.434
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.467.863 129.264.434
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
2.982.954 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.779.183 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
203.771 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
456.681 433.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
456.681 433.574
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.439.635 433.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.907.498 129.698.008
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.069.331 30.268.007
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 891.532 932.596
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.784.841 1.641.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 843.820 455.860
Net Dönem Karı veya Zararı
1.549.138 2.237.960
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.069.331 30.268.007
TOPLAM KAYNAKLAR
149.976.829 159.966.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 134.841.953 224.211.039 115.898.311 121.994.272
Satışların Maliyeti
13 -128.271.858 -218.197.004 -112.275.965 -119.105.253
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.570.095 6.014.035 3.622.346 2.889.019
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.570.095 6.014.035 3.622.346 2.889.019
Genel Yönetim Giderleri
14-15 -6.608.584 -5.948.633 -3.540.578 -3.090.478
Pazarlama Giderleri
14-15 -593.901 -620.478 -260.298 -289.248
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14-15 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
216.938 80.351 2.237 550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -409.765 -141.293 -52.953 -57.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-825.217 -616.018 -229.246 -548.096
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-825.217 -616.018 -229.246 -548.096
Finansman Gelirleri
3.320.798 1.928.357 1.794.195 1.023.021
Finansman Giderleri
-504.766 -12.998 -238.084 19.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.990.815 1.299.341 1.326.865 494.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-441.677 -259.255 -293.554 -83.453
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -475.083 -280.429 -315.246 -101.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 33.406 21.174 21.692 17.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.549.138 1.040.086 1.033.311 410.703
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.549.138 1.040.086 1.033.311 410.703
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.549.138 1.040.086 1.033.311 410.703
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.064 -10.273 -19.614 -16.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.330 -12.841 -24.518 -11.631
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.266 2.568 4.904 -4.560
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 13.576
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 13.576
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.064 -10.273 -19.614 -2.615
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.508.074 1.029.813 1.013.697 408.088
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.508.074 1.029.813 1.013.697 408.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779264


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.557 Değişim: 0,00% Hacim : 29.716 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.509 18.01.2021 Yüksek 1.559
Açılış: 1.525
7,4737 Değişim: 0,01%
Düşük 7,4608 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0474 Değişim: 0,13%
Düşük 9,0238 19.01.2021 Yüksek 9,0558
Açılış: 9,036
441,51 Değişim: -0,09%
Düşük 440,71 19.01.2021 Yüksek 443,44
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.