KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:13
KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 25.000.000 -233.696 1.122.768 1.587.864 342.264 202.271 28.021.471 0 28.021.471
Transferler
202.271 -202.271 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.745 358.649 319.904 0 319.904
Dönem Karı (Zararı)
358.649 358.649 0 358.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.745 -38.745 -38.745
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -272.441 1.122.768 1.587.864 544.535 358.649 28.341.375 0 28.341.375
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 25.000.000 -274.489 1.221.789 1.587.864 544.535 1.128.009 29.207.708 0 29.207.708
Diğer Düzeltmeler
-142.141 -142.141 -142.141
Transferler
53.727 1.074.282 -1.128.009 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.273 1.040.086 1.029.813 1.029.813
Dönem Karı (Zararı)
1.040.086 1.040.086 1.040.086
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.273 -10.273 -10.273
Kar Payları
-1.020.816 -1.020.816 -1.020.816
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -284.762 1.221.789 1.641.591 455.860 1.040.086 29.074.564 0 29.074.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.028.805 1.743.641
Dönem Karı (Zararı)
1.040.086 358.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.040.086 358.649
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-700.955 213.128
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 75.953 66.278
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
85.663 114.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
55.829 121.071
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.650 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-5.816 -6.848
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-192.976 -58.921
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-192.976 -58.921
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-928.850 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-928.850 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 259.255 91.548
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.832.293 1.186.928
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.859.305 599.948
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.039.823 -2.659.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.039.823 -2.659.270
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-269.131 -631.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-269.131 -631.902
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-32.770 -42.041
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.488.929 3.622.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.488.929 3.622.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.760
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
862.047 297.409
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
862.047 297.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.493.162 1.758.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-376.324 -305.372
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-159.319 290.308
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-526.980 -81.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-526.980 -81.385
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -123.922 -63.265
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -403.058 -18.120
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.020.816 -221.138
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -221.138
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -221.138
Ödenen Temettüler
12 -1.020.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.576.601 1.441.118
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.576.601 1.441.118
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.360.136 24.685.901
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.783.535 26.127.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.455.725 50.843.851
Finansal Yatırımlar
6 16.078.197 11.218.892
Ticari Alacaklar
7 12.776.444 7.736.621
Diğer Alacaklar
321.613 100.677
Türev Araçlar
5 1.381.579 452.729
Peşin Ödenmiş Giderler
133.565 103.360
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 20.267 176.912
ARA TOPLAM
51.167.390 70.633.042
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.167.390 70.633.042
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
888.434 840.239
Maddi Duran Varlıklar
8 375.398 300.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 556.884 180.944
Peşin Ödenmiş Giderler
3.330 765
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 147.705 88.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.489.005 2.927.941
TOPLAM VARLIKLAR
54.656.395 73.560.983
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 22.802.687 42.318.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
128.206 110.446
Diğer Borçlar
1.186.234 628.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.081.906 902.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
254.609 247.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 827.297 655.322
ARA TOPLAM
25.199.033 43.959.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.199.033 43.959.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
382.798 393.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
382.798 393.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.798 393.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.581.831 44.353.275
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.074.564 29.207.708
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -284.762 -274.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 1.221.789 1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.641.591 1.587.864
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 455.860 544.535
Net Dönem Karı veya Zararı
1.040.086 1.128.009
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.074.564 29.207.708
TOPLAM KAYNAKLAR
54.656.395 73.560.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 224.211.039 51.872.882 121.994.272 18.685.957
Satışların Maliyeti
13 -218.197.004 -48.306.585 -119.105.253 -16.796.982
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.014.035 3.566.297 2.889.019 1.888.975
BRÜT KAR (ZARAR)
6.014.035 3.566.297 2.889.019 1.888.975
Genel Yönetim Giderleri
14-15 -5.948.633 -4.419.275 -3.090.478 -2.301.741
Pazarlama Giderleri
14-15 -620.478 -400.558 -289.248 -217.033
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14-15 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
80.351 34.389 550 3.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -141.293 -37.183 -57.939 -32.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-616.018 -1.256.330 -548.096 -658.565
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-616.018 -1.256.330 -548.096 -658.565
Finansman Gelirleri
1.928.357 1.750.849 1.023.021 946.878
Finansman Giderleri
-12.998 -44.322 19.231 -31.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.299.341 450.197 494.156 256.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-259.255 -91.548 -83.453 -51.907
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -280.429 0 -101.157 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 21.174 -91.548 17.704 -51.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.040.086 358.649 410.703 204.493
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.040.086 358.649 410.703 204.493
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.040.086 358.649 410.703 204.493
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.273 -38.745 -16.191 -17.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.841 -48.431 -11.631 -21.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.568 9.686 -4.560 4.323
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 13.576 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 13.576 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.273 -38.745 -2.615 -17.295
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.029.813 319.904 408.088 187.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.029.813 319.904 408.088 187.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700408


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.