;

KAP ***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:32
KAP ***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 1.137.927
Transferler
-1.193.434 1.193.434 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
76.423 -1.524.569 -1.448.146 -1.448.146
Sermaye Avansı
50.000 50.000 50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 553.424 3.190.708 861.760 41.875 -4.383.417 -1.524.569 -260.219 -260.219
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.667.204 -155.522 -155.522
Transferler
-4.667.204 4.667.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.545 -817.166 -721.621 -721.621
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -61.824 -9.050.621 -817.166 -877.143 -877.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.779.890 283.104
Dönem Karı (Zararı)
-817.166 -1.524.569
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.848 1.020.693
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 143.873 232.733
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-7 -265.795 -36.642
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 91.330 30.742
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6-21 121.290 832.791
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 0 -38.931
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.850 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.850 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.509.208 786.980
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.357.501 7.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -15.861 -26.134
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -212.181 107.298
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -179.126 -16.114
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.347.396 225.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 58.440 -7.122
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.940.359 634.737
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 244.381 -20.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-316.699 -118.928
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.779.890 283.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-764.189 -16.865
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -12.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 52.250 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -816.439 -4.365
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.061.143 -560.149
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 50.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.061.143 -610.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.442 -293.910
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.442 -293.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.322 659.167
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 74.880 365.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 74.880 120.322
Ticari Alacaklar
2.130.881 844.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.130.881 844.471
Diğer Alacaklar
133.434 117.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 133.434 117.573
Stoklar
7 2.269.562 1.789.416
Peşin Ödenmiş Giderler
9 204.905 25.779
Diğer Dönen Varlıklar
10 937.822 597.514
ARA TOPLAM
5.751.484 3.495.075
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.751.484 3.495.075
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 30.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
11 1.995.232 1.373.356
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 114.841 113.551
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.140.073 1.516.907
TOPLAM VARLIKLAR
7.891.557 5.011.982
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 1.607.472
Ticari Borçlar
1.596.772 318.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.596.772 318.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 133.826 75.386
Diğer Borçlar
6.565.393 625.034
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 6.565.393 601.393
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 23.641
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 253.362 8.981
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 143.777 120.168
ARA TOPLAM
8.693.130 2.755.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.693.130 2.755.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.332.104
Uzun Vadeli Karşılıklar
75.570 79.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 75.570 79.785
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.570 2.411.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.768.700 5.167.504
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-877.143 -155.522
Ödenmiş Sermaye
16 1.000.000 1.000.000
Sermaye Avansı
16 4.000.000 4.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.190.708 3.190.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
799.936 704.391
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
799.936 704.391
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 861.760 861.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -61.824 -157.369
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.050.621 -4.383.417
Net Dönem Karı veya Zararı
-817.166 -4.667.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-877.143 -155.522
TOPLAM KAYNAKLAR
7.891.557 5.011.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 5.418.318 1.791.387 3.407.611 462.014
Satışların Maliyeti
17 -4.908.936 -1.960.959 -3.802.745 -603.301
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
509.382 -169.572 -395.134 -141.287
BRÜT KAR (ZARAR)
509.382 -169.572 -395.134 -141.287
Genel Yönetim Giderleri
18 -695.321 -186.591 -321.526 -118.462
Pazarlama Giderleri
18 -347.092 -206.881 -186.165 -80.059
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 0 -53.440 0 4.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 70.916 38.078 -104.302 -63.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -162.984 -62.585 -19.668 75.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-625.099 -640.991 -1.026.795 -323.192
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.850 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-622.249 -640.991 -1.026.795 -323.192
Finansman Giderleri
21 -194.917 -922.509 -39.233 -188.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-817.166 -1.563.500 -1.066.028 -511.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 38.931 0 233.223
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 38.931 0 233.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-817.166 -1.524.569 -1.066.028 -278.476
DÖNEM KARI (ZARARI)
-817.166 -1.524.569 -1.066.028 -278.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-817.166 -1.524.569 -1.066.028 -278.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,81700000 -1,52500000 0,56800000 2,77100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
95.545 76.423 14.983 -13.782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 95.545 97.978 14.983 -14.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 0 -21.555 0 996
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.545 76.423 14.983 -13.782
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-721.621 -1.448.146 -1.051.045 -292.258
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-721.621 -1.448.146 -1.051.045 -292.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959400


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.