KAP ***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.06.2021 - 18:30
KAP ***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 1.137.927
Transferler
-1.193.434 1.193.434 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.205 -1.246.093 -1.155.888 -1.155.888
Sermaye Avansı
50.000 50.000 50.000
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.667.204 -155.522 -155.522
Transferler
-4.667.204 4.667.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80.562 248.862 329.424 329.424
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -76.807 -9.050.621 248.862 173.902 173.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.333.025 34.723
Dönem Karı (Zararı)
248.862 -1.246.093
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.580 918.573
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 69.851 116.455
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-7 -192.136 -102.536
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 75.006 27.716
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6-21 150.709 682.646
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 0 194.292
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.850
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.983.583 362.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -894.337 -207.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -10.845 21.488
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -983.819 249.603
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -44.127 2.559
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 394.544 261.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 76.032 8.387
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.366.359 1.011
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 226.457 -14.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.681 39.999
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.333.025 34.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-295.786 10.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 52.250 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -348.036 10.853
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.779.190 -693.554
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 50.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -3.779.190 -743.554
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
258.049 -647.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
258.049 -647.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.322 659.167
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 378.371 11.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 378.371 120.322
Ticari Alacaklar
1.659.600 844.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.659.600 844.471
Diğer Alacaklar
128.418 117.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 128.418 117.573
Stoklar
7 2.965.371 1.789.416
Peşin Ödenmiş Giderler
9 69.906 25.779
Diğer Dönen Varlıklar
10 758.750 597.514
ARA TOPLAM
5.960.416 3.495.075
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.960.416 3.495.075
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 30.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
11 1.602.239 1.373.356
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 113.453 113.551
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.745.692 1.516.907
TOPLAM VARLIKLAR
7.706.108 5.011.982
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 282.533 1.607.472
Ticari Borçlar
662.472 318.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 662.472 318.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 151.418 75.386
Diğer Borçlar
5.991.393 625.034
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 5.991.393 601.393
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 23.641
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 235.438 8.981
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 134.723 120.168
ARA TOPLAM
7.457.977 2.755.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.457.977 2.755.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.332.104
Uzun Vadeli Karşılıklar
74.229 79.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 74.229 79.785
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.229 2.411.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.532.206 5.167.504
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.902 -155.522
Ödenmiş Sermaye
16 1.000.000 1.000.000
Sermaye Avansı
16 4.000.000 4.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 3.190.708 3.190.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
784.953 704.391
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
784.953 704.391
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 861.760 861.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -76.807 -157.369
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.050.621 -4.383.417
Net Dönem Karı veya Zararı
248.862 -4.667.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.902 -155.522
TOPLAM KAYNAKLAR
7.706.108 5.011.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.010.707 1.329.373
Satışların Maliyeti
17 -1.106.191 -1.357.658
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
904.516 -28.285
BRÜT KAR (ZARAR)
904.516 -28.285
Genel Yönetim Giderleri
18 -373.795 -68.129
Pazarlama Giderleri
18 -160.927 -126.822
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 0 -58.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 175.218 101.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -143.316 -137.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
401.696 -317.799
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.850 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
404.546 -317.799
Finansman Giderleri
21 -155.684 -734.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
248.862 -1.051.801
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -194.292
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 -194.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
248.862 -1.246.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
248.862 -1.246.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
248.862 -1.246.093
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
80.562 90.205
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 80.562 112.756
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 0 -22.551
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.562 90.205
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
329.424 -1.155.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
329.424 -1.155.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940797


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3886 Değişim: -0,07%
Düşük 8,3866 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1642 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1578 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
505,56 Değişim: -0,24%
Düşük 505,28 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.