KAP ***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 20:40
KAP ***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 3.190.708 -1.863.853 -1.326.130 1.000.725 1.000.725
Transferler
-1.326.130 1.326.130 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
861.760 -34.548 -1.193.434 -366.222 -366.222
Sermaye Avansı
503.424 503.424 503.424
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 1.137.927
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 1.137.927
Transferler
-1.193.434 1.193.434 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.821 -4.667.204 -4.790.025 -4.790.025
Sermaye Avansı
3.496.576 3.496.576 3.496.576
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.667.204 -155.522 -155.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLER -592.782
Dönem Karı (Zararı)
-4.667.204 -1.193.434
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.278.597 898.396
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 339.414 271.024
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 7 11 12 732.739 259.008
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 90.333 98.171
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6 21 1.116.111 346.675
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 0 -76.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
960.803 -297.744
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -452.343 172.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -52.881 462.700
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.442.032 -988.176
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -4.795 -6.809
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -10.166 -97.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 6.823 1.708
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 510.924 98.785
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -18.827 -47.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-459.964 106.373
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.427.804 -592.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -446.659 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-184.247 -64.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -184.247 -64.970
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.519.865 476.789
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
16 3.496.576 503.424
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.976.711 -3.411
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 0 -23.224
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-538.845 -180.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-538.845 -180.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 659.167 840.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.322 659.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 120.322 659.167
Ticari Alacaklar
844.471 554.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 844.471 554.944
Diğer Alacaklar
117.573 47.991
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 8 0 21.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 117.573 26.503
Stoklar
7 1.789.416 3.039.312
Peşin Ödenmiş Giderler
9 25.779 20.984
Diğer Dönen Varlıklar
10 597.514 222.429
ARA TOPLAM
3.495.075 4.544.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.495.075 4.544.827
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 0 16.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 30.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
11 1.373.356 1.686.799
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 113.551 751.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.516.907 2.484.500
TOPLAM VARLIKLAR
5.011.982 7.029.327
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 118.289
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.607.472 1.061.512
Ticari Borçlar
318.574 340.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 318.574 340.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 75.386 68.563
Diğer Borçlar
625.034 114.110
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 8 601.393 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 23.641 114.110
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 8.981 27.808
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 120.168 205.047
ARA TOPLAM
2.755.615 1.935.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.755.615 1.935.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.332.104 3.642.725
Uzun Vadeli Karşılıklar
79.785 313.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 79.785 313.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.411.889 3.956.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.167.504 5.891.400
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-155.522 1.137.927
Ödenmiş Sermaye
16 1.000.000 1.000.000
Sermaye Avansı
16 4.000.000 503.424
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 3.190.708 3.190.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
704.391 827.212
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
704.391 827.212
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 861.760 861.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -157.369 -34.548
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.383.417 -3.189.983
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.667.204 -1.193.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-155.522 1.137.927
TOPLAM KAYNAKLAR
5.011.982 7.029.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 4.255.102 3.297.596
Satışların Maliyeti
17 -5.059.249 -3.047.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-804.147 250.012
BRÜT KAR (ZARAR)
-804.147 250.012
Genel Yönetim Giderleri
18 -751.531 -543.482
Pazarlama Giderleri
18 -543.572 -515.211
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -902.170 -75.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 161.159 270.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -564.453 -389.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.404.714 -1.002.767
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.404.714 -1.002.767
Finansman Gelirleri
21 0 99.497
Finansman Giderleri
21 -1.262.490 -366.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.667.204 -1.269.916
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 76.482
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 76.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.667.204 -1.193.434
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.667.204 -1.193.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.667.204 -1.193.434
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-122.821 827.212
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.104.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -122.821 -44.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 0 -233.316
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-122.821 827.212
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.790.025 -366.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.790.025 -366.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917582


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.373 Değişim: -0,29% Hacim : 14.126 Mio.TL Son veri saati : 17:33
Düşük 1.357 20.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.376
8,1108 Değişim: 0,28%
Düşük 8,0681 20.04.2021 Yüksek 8,1334
Açılış: 8,0883
9,7797 Değişim: 0,42%
Düşük 9,7152 20.04.2021 Yüksek 9,8174
Açılış: 9,739
463,18 Değişim: 0,57%
Düşük 459,40 20.04.2021 Yüksek 464,30
Açılış: 460,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.