KAP ***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 08:15
KAP ***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 27.209 -3.201 24.008 24.008 0 0 0 8.704 3 -187.812 -64.609 -252.421 -103.078 -103.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -64.609 64.609 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -863 -863 -863 -94.193 -94.193 -95.056 -95.056
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 0 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 -863 -863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -863 8.704 0 3 0 -252.421 -94.193 -346.614 -198.134 0 -198.134
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.149 0 -4.282 23.867 0 0 0 0 0 23.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -252.421 -148.634 -401.055 -251.853 0 -251.853
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -148.634 148.634 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -62 -62 -62 -46.730 -46.730 -46.792 -46.792
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.149 0 -4.282 0 23.867 0 0 0 0 0 23.867 0 0 0 -62 -62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62 8.704 0 3 0 -401.055 -46.730 -447.785 -298.645 0 -298.645


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
121.728 34.606
Dönem Karı (Zararı)
-46.730 -94.193
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-46.730 -94.193
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
158.498 139.629
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 60.812 67.881
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.359 -4.549
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 208 90
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 7.766 349
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,13 -615 -4.988
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.481 4.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.552 6.655
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
929 -2.444
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
95.335 95.166
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.050 -105
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 97.385 95.271
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
79 1.107
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 79 1.107
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-11.136 -23.911
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 1.568 -276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.786 -3.036
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.481 -22.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -16.723 -1.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.758 -20.891
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 108.064 -164.110
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.395 209.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -3.854 -3.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-105.541 212.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.598 -26.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
38.881 -16.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.283 -9.668
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
123.554 42.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.338 -4.875
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-488 -2.919
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.490 -13.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 5.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.547 -18.401
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.484 -14.697
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -7.063 -3.704
Alınan Faiz
2.050 105
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
176.546 1.583
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
280.000 124.500
Kredilerden Nakit Girişleri
280.000 124.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.106 -11.649
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -15.106 -11.649
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -45.234 -69.892
Ödenen Faiz
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -43.114 -41.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.784 22.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.784 22.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 37.267 26.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 325.051 49.920


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 325.051 37.267
Ticari Alacaklar
7 87.635 66.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 17.400 677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 70.235 65.685
Stoklar
8 744.298 860.128
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.225 5.817
Diğer Dönen Varlıklar
17 8.368 24.892
ARA TOPLAM
1.177.577 994.466
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.177.577 994.466
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
543 496
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 29.222 29.222
Maddi Duran Varlıklar
12 55.187 59.737
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 35.321 35.813
Peşin Ödenmiş Giderler
9 20 27
Ertelenmiş Vergi Varlığı
82.071 70.917
Diğer Duran Varlıklar
11 248.867 321.898
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
451.231 518.110
TOPLAM VARLIKLAR
1.628.808 1.512.576
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 392.331 105.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 83.900 84.720
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.091 980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.091 980
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
82.809 83.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
82.809 83.740
Ticari Borçlar
7 1.123.245 1.232.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 1.621 5.475
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.121.624 1.227.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 13.198 17.931
Diğer Borçlar
2.681 2.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.681 2.349
Türev Araçlar
23 79 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 30.533 14.928
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.834 20.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.894 10.169
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.940 10.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 39.909 2.783
ARA TOPLAM
1.707.710 1.481.540
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.707.710 1.481.540
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 208.283 272.918
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.719 3.297
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.719 3.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
205.564 269.621
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
205.564 269.621
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.460 9.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.460 9.971
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
219.743 282.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.927.453 1.764.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-298.645 -251.853
Ödenmiş Sermaye
110.000 110.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.628 6.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.867 23.867
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.867 23.867
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28.149 28.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.282 -4.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-62 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-62 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.704 8.704
Diğer Yedekler
3 3
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-401.055 -252.421
Net Dönem Karı veya Zararı
-46.730 -148.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-298.645 -251.853
TOPLAM KAYNAKLAR
1.628.808 1.512.576


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.003.518 1.842.761 955.117 1.002.079
Satışların Maliyeti
18 -1.706.353 -1.522.935 -831.662 -823.991
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
297.165 319.826 123.455 178.088
BRÜT KAR (ZARAR)
297.165 319.826 123.455 178.088
Genel Yönetim Giderleri
19 -30.720 -30.943 -14.661 -15.775
Pazarlama Giderleri
19 -225.067 -235.005 -97.530 -119.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 39.152 19.204 32.493 10.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -41.284 -96.206 -16.247 -52.870
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.246 -23.124 27.510 -257
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.057 387 2.018 -221
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.575 -6 -1.181 259
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-209 -90 1 -36
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.519 -22.833 28.348 -255
Finansman Giderleri
22 -97.385 -95.271 -47.835 -52.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-57.866 -118.104 -19.487 -52.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.136 23.911 3.657 10.680
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.136 23.911 3.657 10.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.730 -94.193 -15.830 -41.963
DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.730 -94.193 -15.830 -41.963
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-46.730 -94.193 -15.830 -41.963
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp [(1 lot hisse için)] -0,00420000 -0,00860000 -0,00140000 -0,00380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kayıp [(1 lot hisse için)] -0,00420000 -0,00860000 -0,00140000 -0,00380000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-62 -863 -537 -1.881
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79 -1.107 -554 -2.125
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-79 -1.107 -554 -2.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 244 17 244
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-62 -863 -537 -1.881
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-46.792 -95.056 -16.367 -43.844
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-46.792 -95.056 -16.367 -43.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867025


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.413 Değişim: -0,05% Hacim : 2.785 Mio.TL Son veri saati : 10:52
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.409
8,5311 Değişim: 0,67%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1345 Değişim: 0,94%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
497,57 Değişim: 0,73%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.