KAP ***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 - 20:42
KAP ***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 21.908 -2.567 19.341 19.341 0 -237 -237 -237 8.704 3 -207.380 19.568 -187.812 -43.373 -43.373
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 19.568 -19.568 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 5 5 237 237 237 -10.135 -10.135 -9.893 -9.893
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.908 0 -2.562 0 19.346 0 0 0 0 0 19.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -187.812 -10.135 -197.947 -53.266 0 -53.266
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -187.812 -64.609 -252.421 -103.078 0 -103.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -64.609 64.609 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -863 -863 -863 -94.193 -94.193 -95.056 -95.056
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 0 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 -863 -863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -863 8.704 0 3 0 -252.421 -94.193 -346.614 -198.134 0 -198.134


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.578 -230.702
Dönem Karı (Zararı)
-94.193 -10.135
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-94.193 -10.135
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
139.629 43.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 67.881 16.058
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.549 -3.731
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 90 -2.608
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 349 3.516
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,13 -4.988 -4.639
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.211 -3.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.655 -3.227
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.444 57
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
95.166 34.650
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -105 -63
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 95.271 34.713
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.107 64
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 1.107 64
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-23.911 -26
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -276 17
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.064 -263.305
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.052 -36.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.161 -6.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.891 -30.851
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -164.110 -100.839
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
209.193 -61.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -3.362 -2.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
212.555 -59.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.095 -63.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.399 -35.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.696 -28.184
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.372 -229.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.875 -1.124
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.919 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.256 -14.182
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.040 4.727
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.401 -18.972
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -14.697 -11.870
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.704 -7.102
Alınan Faiz
105 63
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.611 196.953
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.230 231.666
Kredilerden Nakit Girişleri
6 127.230 231.666
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.892 0
Ödenen Faiz
22 -55.727 -34.713
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.933 -47.931
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.933 -47.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.987 72.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 49.920 24.772


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 49.920 26.987
Ticari Alacaklar
7 87.917 65.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.925 1.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 84.992 64.011
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 656.438 492.677
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.802 6.003
Diğer Dönen Varlıklar
17 16.801 1.127
ARA TOPLAM
816.878 592.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
816.878 592.569
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
571 581
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 8.929 8.929
Maddi Duran Varlıklar
12 82.355 89.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 37.031 26.999
Peşin Ödenmiş Giderler
9 94 265
Ertelenmiş Vergi Varlığı
65.653 41.498
Diğer Duran Varlıklar
11 357.853 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
552.486 167.856
TOPLAM VARLIKLAR
1.369.364 760.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 135.730 8.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.705 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 391 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.314 0
Ticari Borçlar
7 986.335 777.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.376 4.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 984.959 772.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 20.746 15.643
Diğer Borçlar
2.286 1.990
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.286 1.990
Türev Araçlar
23 1.107 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 12.780 12.532
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.157 22.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.168 7.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.989 15.352
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.582 16.745
ARA TOPLAM
1.211.428 855.233
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.211.428 855.233
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9.211 8.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 9.211 8.270
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
346.859 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4 4.142 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
342.717 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
356.070 8.270
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.567.498 863.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-198.134 -103.078
Ödenmiş Sermaye
110.000 110.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.628 6.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.008 24.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.008 24.008
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.209 27.209
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.201 -3.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-863 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-863 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.704 8.704
Diğer Yedekler
3 3
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-252.421 -187.812
Net Dönem Karı veya Zararı
-94.193 -64.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-198.134 -103.078
TOPLAM KAYNAKLAR
1.369.364 760.425


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.842.761 1.697.431 1.002.079 890.920
Satışların Maliyeti
18 -1.522.935 -1.400.338 -823.991 -738.913
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
319.826 297.093 178.088 152.007
BRÜT KAR (ZARAR)
319.826 297.093 178.088 152.007
Genel Yönetim Giderleri
19 -30.943 -27.358 -15.775 -12.864
Pazarlama Giderleri
19 -235.005 -225.600 -119.942 -117.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 19.204 22.767 10.242 17.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -96.206 -42.506 -52.870 -24.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.124 24.396 -257 14.660
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 387 63 -221 350
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -6 -17 259 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-90 110 -36 -10
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.833 24.552 -255 15.000
Finansman Giderleri
22 -95.271 -34.713 -52.388 -19.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-118.104 -10.161 -52.643 -4.675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.911 26 10.680 -1.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.911 26 10.680 -1.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-94.193 -10.135 -41.963 -5.795
DÖNEM KARI (ZARARI)
-94.193 -10.135 -41.963 -5.795
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-94.193 -10.135 -41.963 -5.795
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) (1 lot hisse için) -0,00860000 -0,00090000 -0,00380000 -0,00050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Kayıp) (1 lot hisse için) -0,00860000 -0,00090000 -0,00380000 -0,00050000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 5 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 6 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -1 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-863 237 -1.881 -11
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.107 301 -2.125 -14
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.107 301 -2.125 -14
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
244 -64 244 3
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-863 242 -1.881 -11
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.056 -9.893 -43.844 -5.806
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-95.056 -9.893 -43.844 -5.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780329


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.