KAP ***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 18:10
KAP ***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 14.416 -645.207 13.812.350 113.181.559
Transferler
778.502 13.033.848 -13.812.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.850 10.812.532 10.741.682
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -56.434 778.502 12.388.641 10.812.532 123.923.241 123.923.241
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 0 -56.434 778.502 12.388.641 10.812.532 123.923.241
Transferler
511.100 10.301.432 -10.812.532 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
225.535.439 -142.547 2.153.918 227.546.810
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 225.535.439 -198.981 1.289.602 22.690.073 2.153.918 351.470.051 351.470.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.548.621 84.335.647
Dönem Karı (Zararı)
2.153.918 10.812.532
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.559.758 11.375.362
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.094.683 1.152.431
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.385.007 228.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
412.757 228.367
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
972.250 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.294.325 6.563.051
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.466.036 -3.292.597
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.171.711 9.855.648
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
184.849 3.424.364
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
70.028 7.149
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
65.580 7.149
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.180.599 67.754.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.608.233 -4.126.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.608.233 -4.126.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.811.187 29.943.157
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.810.739 30.056.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-448 -113.492
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.453.416 -4.384.020
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.880.439 1.971.013
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.938.687 2.030.546
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
58.248 -59.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
232.274 82.972
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.655.368 44.244.944
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
46.655.368 44.244.944
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-136.324 136.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
182.556 -113.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-95.734 35.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
278.290 -149.625
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.774.759 89.942.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-145.688 -60.835
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.080.450 -5.545.990
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.542.425 -92.765.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
139.711 37.175
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
139.711 37.175
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.682.136 -92.802.869
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.268.548 -92.802.869
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-413.588 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.250.188 44.786.992
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 52.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 52.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.000.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.000.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.467.304 -1.318.164
Ödenen Faiz
-4.248.920 -9.187.441
Alınan Faiz
21.466.036 3.292.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.243.992 36.356.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.243.992 36.356.945
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.193.739 21.836.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.949.747 58.193.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25.949.747 58.193.739
Ticari Alacaklar
15.567.775 10.959.542
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15.567.775 10.959.542
Diğer Alacaklar
101.572.289 88.761.743
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
101.572.289 88.761.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 193
Peşin Ödenmiş Giderler
6.967.081 4.513.665
Diğer Dönen Varlıklar
96.296 562
ARA TOPLAM
150.153.188 162.429.251
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
150.153.188 162.429.251
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
115.940 115.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
115.940 115.299
Maddi Duran Varlıklar
348.557.122 91.455.542
Arazi ve Arsalar
333.600.000 83.005.068
Tesis, Makine ve Cihazlar
202.268 227.051
Mobilya ve Demirbaşlar
1.445.460 1.862.990
Özel Maliyetler
199.066 141.656
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.110.328 6.218.777
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.002.410 3.457.614
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.278.433 1.432.463
Diğer Haklar
51.901 12.892
Lisanslar
1.226.532 1.419.571
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
353.953.905 96.460.918
TOPLAM VARLIKLAR
504.107.093 258.890.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 52.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 52.000.000
Banka Kredileri
0 52.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.094.590 793.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.094.590 793.901
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.094.590 793.901
Ticari Borçlar
574.139 4.454.578
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
179.914 4.118.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
394.225 335.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
446.205 213.931
Diğer Borçlar
119.810.182 73.154.814
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
119.810.182 73.154.814
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 136.324
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 136.324
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
-34.880 182.643
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.512.063 239.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
539.813 239.567
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
972.250 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
777.614 499.323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
777.614 499.323
ARA TOPLAM
125.179.913 131.675.081
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.179.913 131.675.081
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.793.620 3.119.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.793.620 3.119.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.793.620 3.119.123
Uzun Vadeli Karşılıklar
280.580 135.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
280.580 135.573
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24.382.929 37.151
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.457.129 3.291.847
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
152.637.042 134.966.928
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
351.470.051 123.923.241
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
225.336.458 -56.434
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
225.336.458 -56.434
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
225.535.439 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-198.981 -56.434
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.289.602 778.502
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.289.602 778.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.690.073 12.388.641
Net Dönem Karı veya Zararı
2.153.918 10.812.532
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
351.470.051 123.923.241
TOPLAM KAYNAKLAR
504.107.093 258.890.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33.265.631 16.865.657
Satışların Maliyeti
-34.703.386 -16.091.409
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.437.755 774.248
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.437.755 774.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
60.081 267.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-973.760 -1.816.694
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.351.434 -775.290
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.647.792 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-70.028 -7.149
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
226.330 -782.439
Finansman Gelirleri
36.288.719 30.876.164
Finansman Giderleri
-34.176.282 -15.856.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.338.767 14.236.896
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-184.849 -3.424.364
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-862.927 -3.320.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
678.078 -104.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.153.918 10.812.532
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.153.918 10.812.532
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.153.918 10.812.532
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
225.392.892 -70.850
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
250.594.932 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-178.184 -88.562
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.023.856 17.712
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-25.023.856 17.712
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
225.392.892 -70.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
227.546.810 10.741.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
227.546.810 10.741.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118366


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: 0,00% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 07.12.2023 Yüksek 0
Açılış: 0
28,9194 Değişim: 0,02%
Düşük 28,8449 07.12.2023 Yüksek 28,9331
Açılış: 28,9123
31,1915 Değişim: 0,18%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2253
Açılış: 31,1368
1.886,74 Değişim: 0,15%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.888,19
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.