KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:51
KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
413.976 1.794.768 328.200 728.606
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-460.285 -168.672 47.118 -22.021
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-416.083 -168.115 88.859 -20.303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.132 2.212 -26.278 921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.070 -2.769 -15.463 -2.639
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-15.070 -2.769 -15.463 -2.639
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.495.429 595.442 316.426 10.427
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
2.150.477 874.812 466.317 277.344
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
436.930 -362.818 -181.624 -346.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-91.978 83.448 31.733 79.728
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-91.978 83.448 31.733 79.728
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.035.144 426.770 363.544 -11.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.449.120 2.221.538 691.744 717.012
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.521 32.963 7.699 8.743
Ana Ortaklık Payları
2.415.599 2.188.575 684.045 708.269


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.898.857 4.151.531
Finansal Yatırımlar
4 1.776.403 1.769.033
Ticari Alacaklar
8 4.123.648 4.152.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
81.872 66.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.041.776 4.086.193
Diğer Alacaklar
135.407 109.294
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
625 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
134.782 109.294
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
4.316.079 2.355.436
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 4.316.079 2.355.436
Türev Araçlar
21 169.339 8.528
Stoklar
10 7.419.880 7.930.873
Peşin Ödenmiş Giderler
1.026.637 624.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.026.637 624.229
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
311.048 428.389
Diğer Dönen Varlıklar
777.725 500.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
777.725 500.317
ARA TOPLAM
23.955.023 22.029.959
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
103.291 373.275
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.058.314 22.403.234
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4, 23 3.244.151 2.063.412
Ticari Alacaklar
8 875.143 353.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
875.143 353.134
Diğer Alacaklar
91.589 59.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
91.589 59.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.527.364 1.054.172
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 297.770 230.733
Maddi Duran Varlıklar
12 5.610.607 4.455.013
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 354.184 106.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 189.505 165.607
Şerefiye
127.668 107.395
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
61.837 58.212
Peşin Ödenmiş Giderler
72.837 46.948
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
72.837 46.948
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.335.506 1.163.260
Diğer Duran Varlıklar
123.853 86.434
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
123.853 86.434
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.722.509 9.784.131
TOPLAM VARLIKLAR
37.780.823 32.187.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 5.457.912 2.533.011
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
531.713 191.296
Ticari Borçlar
8 10.053.173 10.566.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20.459 8.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.032.714 10.557.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
453.615 171.487
Diğer Borçlar
249.606 236.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
343 7.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
249.263 228.783
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.136.996 1.057.846
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 1.136.996 1.057.846
Türev Araçlar
21 77.485 353.686
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.943.365 2.109.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.943.365 2.109.775
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
141.890 385.978
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.044.867 678.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
277.537 267.169
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
767.330 411.465
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
47.577 3.177
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
47.577 3.177
ARA TOPLAM
22.138.199 18.287.702
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.138.199 18.287.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 2.488.692 1.997.225
Ticari Borçlar
8 47.551 359.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
47.551 359.085
Diğer Borçlar
224.678 202.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
224.678 202.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
226 226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
226 226
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 594.989 491.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
594.989 491.353
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 19
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
362.673 259.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.718.809 3.309.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.857.008 21.597.165
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 11.729.071 10.428.977
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.545.811 -1.085.526
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-1.400.903 -967.393
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-144.908 -118.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.534.098 3.130.480
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.465.221 3.406.555
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
68.877 -276.075
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
695.927 571.038
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.898.132 3.665.188
Net Dönem Karı veya Zararı
472.266 3.473.338
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
194.744 161.223
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.923.815 10.590.200
TOPLAM KAYNAKLAR
37.780.823 32.187.365


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6 26.772.409 21.218.111 8.707.540 8.222.965
TOPLAM HASILAT
26.772.409 21.218.111 8.707.540 8.222.965
Satışların Maliyeti
-23.653.179 -18.487.732 -7.693.585 -7.236.121
TOPLAM MALİYETLER
-23.653.179 -18.487.732 -7.693.585 -7.236.121
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.119.230 2.730.379 1.013.955 986.844
BRÜT KAR (ZARAR)
3.119.230 2.730.379 1.013.955 986.844
Genel Yönetim Giderleri
-1.034.918 -629.300 -426.661 -210.803
Pazarlama Giderleri
-1.050.385 -579.148 -296.331 -243.642
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-37.627 -19.496 -15.273 -6.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.623.931 2.203.773 716.631 801.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.631.438 -2.739.738 -511.863 -930.275
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -13.023 41.332 -5.528 23.204
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.230 1.007.802 474.930 420.611
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 1.215.131 729.777 385.720 247.568
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -136.967 -128.137 -118.958 -13.688
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.053.934 1.609.442 741.692 654.491
Finansman Gelirleri
20 866.316 1.414.287 199.017 297.681
Finansman Giderleri
20 -1.164.486 -973.423 -486.071 -238.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
755.764 2.050.306 454.638 713.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-341.788 -255.538 -126.438 15.127
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4 -565.404 -180.021 -118.142 -90.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
223.616 -75.517 -8.296 105.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
413.976 1.794.768 328.200 728.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
413.976 1.794.768 328.200 728.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-58.290 -18.377 -7.236 -6.931
Ana Ortaklık Payları
18 472.266 1.813.145 335.436 735.537
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,27600000 4,90000000 0,90700000 1,98800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.976.214 -1.483.027
Dönem Karı (Zararı)
413.976 1.794.768
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.237.918 285.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 571.185 425.742
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 -7.599 -3.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8,14 364.747 15.229
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-40.647 -13.902
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 330.381 236.419
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4,23 -128.456 -539.547
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 13.023 -41.332
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
341.788 255.538
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -93.518 -34.171
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-112.986 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -14.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.337.052 -2.856.192
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 8.581 -3.176.244
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -563.900 -2.144.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-373.130 -40.442
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.960.643 -186.715
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -1.960.643 -186.715
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 523.630 -2.931.545
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-412.461 -345.540
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -824.493 3.423.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
282.128 37.730
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
79.150 665.588
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 79.150 665.588
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.496 171.077
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
833.590 1.671.328
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-685.158 -776.342
Ödenen Faiz
-411.571 -264.772
Alınan Faiz
102.306 93.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -288.038 -191.717
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -1.602 -884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-692.151 -342.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-152.579 -574.631
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11 0 29.268
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4,23 -43.039 -89.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 247.732 44.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -785.335 -553.091
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 1.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.951 -10.794
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
416.382 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.836 -10.687
Alınan Temettüler
32.468 13.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
321.366 562.768
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.601.832 4.489.431
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.016.338 -3.539.065
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-148.623 -42.352
Ödenen Temettüler
-1.115.505 -345.246
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.807.427 -1.494.890
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.554.753 576.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-252.674 -918.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.151.531 5.064.108
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.898.857 4.145.651


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -362.986 3.594 -359.392 2.577.869 192.376 2.770.245 397.716 3.273.381 839.228 4.112.609 7.595.637 129.823 7.725.460
Transferler
165.659 673.569 -839.228 -165.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.986 2.314 -168.672 823.472 -279.370 544.102 1.183.145 1.183.145 2.188.575 32.963 2.221.538
Dönem Karı (Zararı)
1.183.145 1.183.145 1.183.145 -18.377 1.794.768
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.986 2.314 -168.672 823.472 -279.370 544.102 375.430 51.340 426.770
Kar Payları
5 -274.164 -274.164 -274.164 -274.164
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-65 -65 65 65
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -533.972 5.843 -528.129 3.401.341 -86.994 3.314.347 563.375 3.672.851 1.813.145 5.485.996 9.510.048 162.786 9.672.834
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -967.393 -118.133 -1.085.526 3.406.555 -276.075 3.130.480 571.038 3.665.188 3.473.338 7.138.526 10.428.977 161.223 10.590.200
Transferler
124.889 3.348.449 -3.473.338 -124.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-433.510 -26.775 -460.285 2.058.666 344.952 2.403.618 472.266 472.266 2.415.599 33.521 2.449.120
Dönem Karı (Zararı)
472.266 472.266 472.266 -58.290 413.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-433.510 -26.775 -460.285 2.058.666 344.952 2.403.618 1.943.333 91.811 2.035.144
Kar Payları
5 -1.115.505 -1.115.505 -1.115.505 -1.115.505
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.400.903 -144.908 -1.545.811 5.465.221 68.877 5.534.098 695.927 5.898.132 472.266 6.370.398 11.729.071 194.744 11.923.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216580


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9212 Değişim: 0,14%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,2233 Değişim: 0,03%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2780
Açılış: 31,2145
1.885,94 Değişim: 0,59%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.