KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

12.08.2021 - 18:49
KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
724.987 141.422 315.609 95.063
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-83.704 50.196 -52.519 57.564
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-95.139 50.305 -53.513 60.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.205 3.006 -1.789 666
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.230 -3.115 2.783 -3.134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.230 -3.115 2.783 -3.134
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
456.537 447.494 143.646 155.072
Yabancı Para Çevrim Farkları
444.039 410.825 135.668 144.969
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.267 47.012 11.617 12.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.769 -10.343 -3.639 -2.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.769 -10.343 -3.639 -2.850
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
372.833 497.690 91.127 212.636
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.097.820 639.112 406.736 307.699
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.191 10.783 1.458 6.884
Ana Ortaklık Payları
1.091.629 628.329 405.278 300.815


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.174.441 3.259.116
Finansal Yatırımlar
3.958 82.118
Ticari Alacaklar
8 2.513.546 2.038.851
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
49.745 106.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.463.801 1.932.136
Diğer Alacaklar
87.326 81.642
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.240 1.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
84.086 79.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.231.687 631.682
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 1.231.687 631.682
Türev Araçlar
21 26.317 9.046
Stoklar
10 2.433.310 2.033.545
Peşin Ödenmiş Giderler
435.137 408.930
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
435.137 408.930
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
168.587 154.823
Diğer Dönen Varlıklar
288.010 245.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
288.010 245.921
ARA TOPLAM
10.362.319 8.945.674
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
77.692 67.523
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.440.011 9.013.197
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
23 1.877.230 1.414.920
Ticari Alacaklar
8 141.870 293.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
141.870 293.407
Diğer Alacaklar
14.826 12.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.826 12.983
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 163.437 115.818
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 147.938 137.019
Maddi Duran Varlıklar
12 2.810.140 2.576.975
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 63.970 62.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 132.128 136.095
Şerefiye
86.062 91.838
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.066 44.257
Peşin Ödenmiş Giderler
17.062 18.968
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.062 18.968
Ertelenmiş Vergi Varlığı
142.866 111.413
Diğer Duran Varlıklar
24.228 23.497
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
24.228 23.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.535.695 4.903.836
TOPLAM VARLIKLAR
15.975.706 13.917.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.007.437 1.875.394
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
233.602 210.267
Ticari Borçlar
8 4.048.244 3.418.087
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.416 12.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.039.828 3.405.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
104.482 64.602
Diğer Borçlar
81.210 117.733
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
556 40.142
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
80.654 77.591
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
357.596 435.122
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 357.596 435.122
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
691.491 590.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
691.491 590.110
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
199.336 137.578
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 507.753 596.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
159.965 143.430
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
347.788 453.094
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.426 29.095
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.426 29.095
ARA TOPLAM
8.251.577 7.474.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.251.577 7.474.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 288.443 272.613
Ticari Borçlar
8 91.413 67.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
91.413 67.228
Diğer Borçlar
62.541 69.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.541 69.427
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 1.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
236 241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
236 241
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 208.932 119.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
208.857 119.534
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
75 72
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
156.579 101.374
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
808.144 631.621
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.059.721 8.106.133
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 6.829.033 5.730.139
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
208.825 292.529
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
202.248 292.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.577 13
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.509.168 1.063.183
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.489.434 1.055.947
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
19.734 7.236
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
397.605 382.727
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.309.628 3.377.366
Net Dönem Karı veya Zararı
729.348 -60.125
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
86.952 80.761
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.915.985 5.810.900
TOPLAM KAYNAKLAR
15.975.706 13.917.033


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6 7.421.542 5.680.347 3.630.951 2.658.407
TOPLAM HASILAT
7.421.542 5.680.347 3.630.951 2.658.407
Satışların Maliyeti
-6.324.843 -5.080.846 -3.184.604 -2.302.884
TOPLAM MALİYETLER
-6.324.843 -5.080.846 -3.184.604 -2.302.884
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.096.699 599.501 446.347 355.523
BRÜT KAR (ZARAR)
1.096.699 599.501 446.347 355.523
Genel Yönetim Giderleri
-317.845 -230.686 -197.332 -117.698
Pazarlama Giderleri
-169.966 -165.281 -78.904 -65.712
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-13.174 -14.706 -6.780 -13.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 240.928 362.406 105.500 204.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -403.690 -503.846 -147.901 -263.310
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 40.938 20.800 46.379 353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
473.890 68.188 167.309 100.470
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
259.928 33.044 259.250 14.788
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-21.578 -183 -21.561 -65
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
712.240 101.049 404.998 115.193
Finansman Gelirleri
20 544.183 333.800 179.913 156.174
Finansman Giderleri
20 -265.211 -175.362 -120.048 -89.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
991.212 259.487 464.863 181.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-266.225 -118.065 -149.254 -86.708
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-243.956 -95.169 -128.860 -65.054
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-22.269 -22.896 -20.394 -21.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
724.987 141.422 315.609 95.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
724.987 141.422 315.609 95.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.361 -3.826 -1.578 -3.126
Ana Ortaklık Payları
18 729.348 145.248 317.187 98.189
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,97100000 0,39300000 0,85700000 0,26500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.680 -569.903
Dönem Karı (Zararı)
724.987 141.422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.291 229.724
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 189.900 139.246
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10, 12 24.449 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 -35.494 14.453
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-8.752 -11.428
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 9.252 11.621
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -248.080 -18.766
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -40.938 -20.800
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
266.225 118.065
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.729 -1.962
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-599.222 -484.783
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
78.160 8.677
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -335.568 479.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.033 179.266
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-600.005 -381.832
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -600.005 -381.832
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -409.919 -349.387
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.139 -44.411
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 654.426 289.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
39.880 1.540
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-77.526 -389.867
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 -77.526 -389.867
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.126 18.614
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
101.376 -296.168
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
286.056 -113.637
Ödenen Faiz
-64.296 -61.525
Alınan Faiz
64.148 34.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -55.026 -72.373
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -239 -290
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-195.963 -356.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-304.876 -987.425
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11 0 1.403
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -444 -400
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
23 -87.922 -736.221
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 7.180 21.276
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -232.966 -284.642
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 5.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.838 882
Alınan Temettüler
7.438 5.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-198.519 107.676
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
564.147 877.733
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-668.925 -505.977
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.659 -21.006
Ödenen Temettüler
4 -71.082 -243.074
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-468.715 -1.449.652
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
384.040 369.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-84.675 -1.079.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.259.116 4.094.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.174.441 3.014.760


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870
Transferler
104.091 1.316.659 -1.420.750 -104.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.791 2.405 50.196 396.216 36.669 432.885 145.248 145.248 628.329 10.783 639.112
Dönem Karı (Zararı)
145.248 145.248 145.248 -3.826 141.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.791 2.405 50.196 396.216 36.669 432.885 483.081 14.609 497.690
Kar Payları
-456.320 -456.320 -456.320 -456.320
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
8.936 8.936 8.936 8.936
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 135.508 4.710 140.218 884.440 13.486 897.926 382.514 3.369.260 145.248 3.514.508 5.609.625 78.973 5.688.598
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900
Transferler
14.878 -75.003 60.125 -14.878
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.268 6.564 -83.704 433.487 12.498 445.985 729.348 729.348 1.091.629 6.191 1.097.820
Dönem Karı (Zararı)
729.348 729.348 729.348 -4.361 724.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.268 6.564 -83.704 433.487 12.498 445.985 362.281 10.552 372.833
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7.265 7.265 7.265 7.265
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 202.248 6.577 208.825 1.489.434 19.734 1.509.168 397.605 3.309.628 729.348 4.038.976 6.829.033 86.952 6.915.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957760


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,88% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,5880 Değişim: -0,15%
Düşük 9,5274 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6026
11,1410 Değişim: -0,46%
Düşük 11,0779 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
557,44 Değişim: 0,70%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.