KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:10
KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
409.378 46.359
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.185 -7.368
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-41.626 -9.727
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.994 2.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
447 19
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
447 19
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
312.891 292.422
Yabancı Para Çevrim Farkları
308.371 265.856
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.650 34.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.130 -7.493
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.130 -7.493
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
281.706 285.054
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
691.084 331.413
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.733 3.899
Ana Ortaklık Payları
686.351 327.514


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.413.211 3.259.116
Finansal Yatırımlar
75.468 82.118
Ticari Alacaklar
8 2.431.663 2.038.851
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
152.371 106.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.279.292 1.932.136
Diğer Alacaklar
78.242 81.642
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.242 79.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.347.982 631.682
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 1.347.982 631.682
Türev Araçlar
21 14.698 9.046
Stoklar
10 2.132.714 2.033.545
Peşin Ödenmiş Giderler
513.643 408.930
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
513.643 408.930
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
204.592 154.823
Diğer Dönen Varlıklar
305.376 245.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
305.376 245.921
ARA TOPLAM
10.517.589 8.945.674
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
73.267 67.523
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.590.856 9.013.197
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.551.652 1.414.920
Ticari Alacaklar
8 111.769 293.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
111.769 293.407
Diğer Alacaklar
13.920 12.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.920 12.983
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 111.208 115.818
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 145.205 137.019
Maddi Duran Varlıklar
12 2.730.455 2.576.975
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 59.458 62.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 141.278 136.095
Şerefiye
93.545 91.838
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.733 44.257
Peşin Ödenmiş Giderler
37.040 18.968
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.040 18.968
Ertelenmiş Vergi Varlığı
116.294 111.413
Diğer Duran Varlıklar
19.797 23.497
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19.797 23.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.038.076 4.903.836
TOPLAM VARLIKLAR
15.628.932 13.917.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.049.028 1.875.394
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
219.147 210.267
Ticari Borçlar
8 4.193.194 3.418.087
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.373 12.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.188.821 3.405.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
91.175 64.602
Diğer Borçlar
74.309 117.733
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
518 40.142
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
73.791 77.591
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
448.427 435.122
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 448.427 435.122
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
598.730 590.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
598.730 590.110
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
225.406 137.578
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 526.387 596.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
149.363 143.430
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
377.024 453.094
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.870 29.095
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.870 29.095
ARA TOPLAM
8.463.673 7.474.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.463.673 7.474.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 273.766 272.613
Ticari Borçlar
8 77.064 67.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
77.064 67.228
Diğer Borçlar
63.325 69.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
63.325 69.427
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 1.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
236 241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
236 241
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 133.172 119.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
133.111 119.534
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
61 72
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
108.836 101.374
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
656.399 631.621
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.120.072 8.106.133
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 6.423.366 5.730.139
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
261.344 292.529
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
253.336 292.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.008 13
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.368.558 1.063.183
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.356.802 1.055.947
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
11.756 7.236
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
396.810 382.727
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.310.034 3.377.366
Net Dönem Karı veya Zararı
412.161 -60.125
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
85.494 80.761
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.508.860 5.810.900
TOPLAM KAYNAKLAR
15.628.932 13.917.033


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6 3.790.591 3.021.940
TOPLAM HASILAT
3.790.591 3.021.940
Satışların Maliyeti
-3.140.239 -2.777.962
TOPLAM MALİYETLER
-3.140.239 -2.777.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
650.352 243.978
BRÜT KAR (ZARAR)
650.352 243.978
Genel Yönetim Giderleri
-120.513 -112.988
Pazarlama Giderleri
-91.062 -99.569
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.394 -1.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 135.428 157.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -255.789 -240.536
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -5.441 20.447
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
306.581 -32.282
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
678 18.256
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-17 -118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
307.242 -14.144
Finansman Gelirleri
20 364.270 177.626
Finansman Giderleri
20 -145.163 -85.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
526.349 77.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-116.971 -31.357
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-115.096 -30.115
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.875 -1.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
409.378 46.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
409.378 46.359
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.783 -700
Ana Ortaklık Payları
18 412.161 47.059
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,11400000 0,12700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.489 164.301
Dönem Karı (Zararı)
409.378 46.359
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
143.439 145.009
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 89.186 73.340
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 7.346 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 -86.127 75.399
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-41 -2
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 11.283 3.498
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -17.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 5.441 -20.447
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
116.971 31.357
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -620 -475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-322.875 412.424
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.650 -73.287
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -218.513 245.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.218 11.521
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-716.300 380.177
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -716.300 380.177
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -106.030 -56.320
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-103.011 -100.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 784.989 151.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26.573 572
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
13.305 -408.799
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 13.305 -408.799
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.065 358.376
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.615 -96.678
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
229.942 603.792
Ödenen Faiz
-24.274 -41.220
Alınan Faiz
30.753 16.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -25.825 -30.741
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -70 -287
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-77.037 -383.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-152.980 -439.644
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -100 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-37.467 -375.701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.304 7.528
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -99.910 -72.733
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-19.774 1.260
Alınan Temettüler
1.967 2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.334 -112.887
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.861 339.904
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-179.804 -440.327
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.309 -12.464
Ödenen Temettüler
4 -71.082 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-84.825 -388.230
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
238.920 229.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.095 -159.175
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.259.116 4.094.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.413.211 3.935.450


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870
Transferler
104.091 1.316.659 -1.420.750 -104.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.240 1.872 -7.368 261.257 26.566 287.823 47.059 47.059 327.514 3.899 331.413
Dönem Karı (Zararı)
47.059 47.059 47.059 -700 46.359
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.240 1.872 -7.368 261.257 26.566 287.823 280.455 4.599 285.054
Kar Payları
-456.320 -456.320 -456.320 0 -456.320
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
25.719 25.719 25.719 0 25.719
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 78.477 4.177 82.654 749.481 3.383 752.864 382.514 3.386.043 47.059 3.433.102 5.325.593 72.089 5.397.682
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900
Transferler
14.083 -74.208 60.125 -14.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.180 7.995 -31.185 300.855 4.520 305.375 412.161 412.161 686.351 4.733 691.084
Dönem Karı (Zararı)
412.161 412.161 412.161 -2.783 409.378
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.180 7.995 -31.185 300.855 4.520 305.375 274.190 7.516 281.706
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.876 6.876 6.876 6.876
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 253.336 8.008 261.344 1.356.802 11.756 1.368.558 396.810 3.310.034 412.161 3.722.195 6.423.366 85.494 6.508.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932472


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.