KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

22.10.2020 - 18:14
KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
127.960 1.436.349 -13.462 256.988
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
229.827 16.112 179.631 3.927
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
241.767 13.074 191.461 708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
185 4.615 -2.821 4.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.125 -1.577 -9.009 -850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.125 -1.577 -9.009 -850
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
809.722 -32.821 362.228 -67.235
Yabancı Para Çevrim Farkları
765.876 28.058 355.051 -40.540
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
56.213 -78.050 9.201 -34.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.367 17.171 -2.024 7.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.367 17.171 -2.024 7.529
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.039.549 -16.709 541.859 -63.308
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.167.509 1.419.640 528.397 193.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.147 1.143 9.364 -221
Ana Ortaklık Payları
1.147.362 1.418.497 519.033 193.901


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.944.223 4.094.625
Finansal Yatırımlar
4.685 12.782
Ticari Alacaklar
8 1.356.651 1.953.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.345 22.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.333.306 1.930.934
Diğer Alacaklar
98.759 62.273
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.150 14.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
92.609 48.017
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.947.142 692.101
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 1.947.142 692.101
Türev Araçlar
21 26.496 211
Stoklar
10 1.910.878 1.448.934
Peşin Ödenmiş Giderler
476.877 348.616
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
476.877 348.616
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
78.453 157.615
Diğer Dönen Varlıklar
326.482 420.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
326.482 420.465
ARA TOPLAM
9.170.646 9.190.958
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
36.120 26.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.206.766 9.217.274
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.537.271 393.868
Ticari Alacaklar
8 637.155 313.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
637.155 313.979
Diğer Alacaklar
12.570 8.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.570 8.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 147.148 103.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 141.757 125.358
Maddi Duran Varlıklar
12 2.562.818 2.135.206
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 61.995 55.182
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 135.303 106.459
Şerefiye
92.106 61.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.197 45.035
Peşin Ödenmiş Giderler
26.620 25.561
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.620 25.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
126.288 155.943
Diğer Duran Varlıklar
21.255 21.836
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21.255 21.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.410.180 3.445.874
TOPLAM VARLIKLAR
14.616.946 12.663.148
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.682.742 407.897
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
91.718 212.591
Ticari Borçlar
8 4.086.421 3.330.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21.846 24.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.064.575 3.305.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
69.074 77.995
Diğer Borçlar
4, 5 142.945 82.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
42.043 108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
100.902 81.960
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
571.328 1.006.076
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 571.328 1.006.076
Türev Araçlar
21 0 29.939
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
557.830 690.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
557.830 690.709
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
106.726 447.074
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 357.991 357.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
134.878 160.971
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
223.113 196.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.458 2.665
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.458 2.665
ARA TOPLAM
7.677.233 6.645.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.677.233 6.645.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 341.137 215.458
Ticari Borçlar
8 73.692 77.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
73.692 77.448
Diğer Borçlar
62.098 78.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.098 78.482
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.132 1.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
241 332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
241 332
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 103.762 72.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
103.705 72.066
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
57 52
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
132.109 76.179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
714.171 521.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.391.404 7.166.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 6.137.205 5.428.680
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
319.849 90.022
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
317.396 87.717
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.453 2.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.251.915 465.041
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.231.252 488.224
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
20.663 -23.183
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
382.514 278.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.377.807 2.499.985
Net Dönem Karı veya Zararı
130.661 1.420.750
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.337 68.190
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.225.542 5.496.870
TOPLAM KAYNAKLAR
14.616.946 12.663.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6 8.373.588 11.296.815 2.693.241 2.990.932
TOPLAM HASILAT
8.373.588 11.296.815 2.693.241 2.990.932
Satışların Maliyeti
-7.656.310 -9.149.254 -2.575.464 -2.476.368
TOPLAM MALİYETLER
-7.656.310 -9.149.254 -2.575.464 -2.476.368
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
717.278 2.147.561 117.777 514.564
BRÜT KAR (ZARAR)
717.278 2.147.561 117.777 514.564
Genel Yönetim Giderleri
-339.831 -324.863 -109.145 -118.265
Pazarlama Giderleri
-250.300 -240.299 -85.019 -63.314
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-17.504 -3.891 -2.798 -1.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 502.000 422.573 139.594 113.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -725.535 -402.603 -221.689 -122.913
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 38.275 8.136 17.475 882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-75.617 1.606.614 -143.805 323.125
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34.067 24.579 1.023 10.570
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15 -4.968 168 -14
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-41.565 1.626.225 -142.614 333.681
Finansman Gelirleri
20 635.605 558.037 301.805 140.064
Finansman Giderleri
20 -261.896 -390.372 -86.534 -140.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
332.144 1.793.890 72.657 333.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-204.184 -357.541 -86.119 -76.277
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-149.898 -189.477 -54.729 -39.370
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-54.286 -168.064 -31.390 -36.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
127.960 1.436.349 -13.462 256.988
DÖNEM KARI (ZARARI)
127.960 1.436.349 -13.462 256.988
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.701 -3.939 1.125 -1.414
Ana Ortaklık Payları
18 130.661 1.440.288 -14.587 258.402
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,35300000 3,89300000 -0,03900000 0,69800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.358.716 647.117
Dönem Karı (Zararı)
127.960 1.436.349
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
402.055 600.230
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 228.920 212.547
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 4.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 16.936 115.239
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-11.483 -9.177
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 -585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 24.342 -63.035
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.464 -11.234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -38.275 -8.136
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
204.184 357.541
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.400 -3.320
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1,11 -705 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 5.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.367.414 -1.155.952
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.097 -163.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 259.212 2.512
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
61.176 -10.191
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.255.041 -164.160
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -1.255.041 -164.160
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -471.269 -241.448
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-114.127 144.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 724.753 -158.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.921 -1.609
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-434.748 -209.843
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 -434.748 -209.843
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.576 -6.635
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-132.970 -346.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-837.399 880.627
Ödenen Faiz
-74.875 -67.655
Alınan Faiz
51.010 125.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -86.030 -84.009
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -338 -715
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-411.084 -206.768
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.186.117 -269.436
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -8.000
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1, 11 1.403 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -400 -957
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -836.858 -125.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 19.972 5.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -380.505 -162.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 5.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.457 -1.770
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.395 -13.810
Alınan Temettüler
5.333 37.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
600.817 -996.315
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.815.418 386.034
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-797.750 -928.728
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.613 -2.649
Ödenen Temettüler
5 -385.238 -450.972
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.944.016 -618.634
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
793.614 14.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.150.402 -604.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.094.625 4.581.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.944.223 3.977.026


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 92.931 -1.346 91.585 352.708 29.353 382.061 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395
Transferler
47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.420 3.692 16.112 22.976 -60.879 -37.903 0 1.440.288 1.440.288 1.418.497 1.143 1.419.640
Dönem Karı (Zararı)
0 1.440.288 1.440.288 1.440.288 -3.939 1.436.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.420 3.692 16.112 22.976 -60.879 -37.903 -21.791 5.082 -16.709
Kar Payları
-450.972 -450.972 -450.972 0 -450.972
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.459 4.459 4.459 -12.459 -8.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.138 6.138 6.138 0 6.138
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 105.351 2.346 107.697 375.684 -31.526 344.158 278.423 2.500.684 1.440.288 3.940.972 5.345.709 45.492 5.391.201
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870
Transferler
104.091 1.316.659 -1.420.750 -104.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
229.679 148 229.827 743.028 43.846 786.874 0 130.661 130.661 1.147.362 20.147 1.167.509
Dönem Karı (Zararı)
0 130.661 130.661 130.661 -2.701 127.960
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
229.679 148 229.827 743.028 43.846 786.874 1.016.701 22.848 1.039.549
Kar Payları
-456.320 -456.320 -456.320 0 -456.320
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17.483 17.483 17.483 0 17.483
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 317.396 2.453 319.849 1.231.252 20.663 1.251.915 382.514 3.377.807 130.661 3.508.468 6.137.205 88.337 6.225.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883102


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.