KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

28.07.2020 - 18:22
KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
141.422 1.179.361 95.063 398.456
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.196 12.185 57.564 1.493
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
50.306 12.366 60.032 6.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.006 546 666 -5.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.116 -727 -3.134 754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.116 -727 -3.134 754
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
447.494 34.414 155.072 -81.858
Yabancı Para Çevrim Farkları
410.825 68.598 144.969 -51.567
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.012 -43.826 12.953 -38.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.343 9.642 -2.850 8.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.343 9.642 -2.850 8.544
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
497.690 46.599 212.636 -80.365
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
639.112 1.225.960 307.699 318.091
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.783 1.364 6.884 -150
Ana Ortaklık Payları
628.329 1.224.596 300.815 318.241


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.014.760 4.094.625
Finansal Yatırımlar
4.105 12.782
Ticari Alacaklar
8 1.238.316 1.953.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25.731 22.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.212.585 1.930.934
Diğer Alacaklar
72.764 62.273
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.200 14.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
66.564 48.017
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.073.933 692.101
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 1.073.933 692.101
Türev Araçlar
21 17.296 211
Stoklar
10 1.797.382 1.448.934
Peşin Ödenmiş Giderler
409.076 348.616
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
409.076 348.616
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32.538 157.615
Diğer Dönen Varlıklar
234.207 420.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
234.207 420.465
ARA TOPLAM
7.894.377 9.190.958
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30.501 26.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.924.878 9.217.274
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.207.358 393.868
Ticari Alacaklar
8 540.651 313.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
540.651 313.979
Diğer Alacaklar
11.398 8.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.398 8.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 125.139 103.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 131.820 125.358
Maddi Duran Varlıklar
12 2.407.872 2.135.206
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 49.582 55.182
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 131.926 106.459
Şerefiye
88.941 61.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.985 45.035
Peşin Ödenmiş Giderler
25.218 25.561
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.218 25.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
140.574 155.943
Diğer Duran Varlıklar
22.608 21.836
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
22.608 21.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.794.146 3.445.874
TOPLAM VARLIKLAR
12.719.024 12.663.148
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 756.547 407.897
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
157.097 212.591
Ticari Borçlar
8 3.654.455 3.330.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.308 24.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.649.147 3.305.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
79.535 77.995
Diğer Borçlar
4, 5 305.097 82.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
94.200 108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
210.897 81.960
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
616.209 1.006.076
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 616.209 1.006.076
Türev Araçlar
21 3 29.939
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
394.632 690.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
394.632 690.709
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
60.828 447.074
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 324.452 357.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
115.599 160.971
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
208.853 196.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.581 2.665
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.581 2.665
ARA TOPLAM
6.357.436 6.645.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.357.436 6.645.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 337.837 215.458
Ticari Borçlar
8 75.036 77.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
75.036 77.448
Diğer Borçlar
70.080 78.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.080 78.482
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.132 1.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
241 332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
241 332
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 91.541 72.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
91.483 72.066
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
58 52
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
97.123 76.179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
672.990 521.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.030.426 7.166.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 5.609.625 5.428.680
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
140.218 90.022
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
135.508 87.717
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.710 2.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
897.926 465.041
Yabancı Para Çevrim Farkları
884.440 488.224
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.486 -23.183
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
382.514 278.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.369.260 2.499.985
Net Dönem Karı veya Zararı
145.248 1.420.750
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
78.973 68.190
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.688.598 5.496.870
TOPLAM KAYNAKLAR
12.719.024 12.663.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.680.347 8.305.883 2.658.407 3.718.405
TOPLAM HASILAT
5.680.347 8.305.883 2.658.407 3.718.405
Satışların Maliyeti
-5.080.846 -6.672.886 -2.302.884 -3.149.100
TOPLAM MALİYETLER
-5.080.846 -6.672.886 -2.302.884 -3.149.100
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
599.501 1.632.997 355.523 569.305
BRÜT KAR (ZARAR)
599.501 1.632.997 355.523 569.305
Genel Yönetim Giderleri
-230.686 -206.598 -117.698 -110.702
Pazarlama Giderleri
-165.281 -176.985 -65.712 -85.024
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-14.706 -2.846 -13.142 -1.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 362.406 309.357 204.456 196.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -503.846 -279.690 -263.310 -140.390
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 20.800 7.254 353 3.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.188 1.283.489 100.470 432.105
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33.044 14.009 14.788 3.761
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-183 -4.954 -65 -4.723
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.049 1.292.544 115.193 431.143
Finansman Gelirleri
20 333.800 417.973 156.174 246.499
Finansman Giderleri
20 -175.362 -249.892 -89.596 -188.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
259.487 1.460.625 181.771 489.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-118.065 -281.264 -86.708 -91.114
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-95.169 -150.107 -65.054 -81.748
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-22.896 -131.157 -21.654 -9.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
141.422 1.179.361 95.063 398.456
DÖNEM KARI (ZARARI)
141.422 1.179.361 95.063 398.456
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.826 -2.525 -3.126 -1.163
Ana Ortaklık Payları
18 145.248 1.181.886 98.189 399.619
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,39300000 3,19400000 0,26500000 1,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-569.903 712.573
Dönem Karı (Zararı)
141.422 1.179.361
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
229.724 400.375
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 139.246 143.536
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 4.693
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 14.453 26.183
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-11.428 -9.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 11.621 -39.759
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.766 -1.973
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.800 -7.254
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
118.065 282.241
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.962 -2.648
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1, 11 -705 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 4.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-484.783 -685.138
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.677 33.821
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 479.300 -690.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
179.266 -60.147
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-381.832 -129.764
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -381.832 -129.764
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -349.387 118.938
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.411 135.795
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 289.485 -146.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.540 20.080
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-389.867 372.450
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 -389.867 372.450
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.614 -4.944
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-296.168 -334.690
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-113.637 894.598
Ödenen Faiz
-61.525 -50.627
Alınan Faiz
34.260 88.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -72.373 -74.015
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -290 -712
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-356.338 -145.309
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-987.425 -226.060
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -8.000
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1, 11 1.403 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -400 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-736.221 -78.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 21.276 4.783
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -284.642 -114.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 5.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -1.025
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
882 -33.493
Alınan Temettüler
5.277 4.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.676 -844.636
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
877.733 328.660
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-505.977 -720.223
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.006 -2.101
Ödenen Temettüler
5 -243.074 -450.972
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.449.652 -358.123
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
369.787 68.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.079.865 -289.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.094.625 4.581.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.014.760 4.292.250


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 92.931 -1.346 91.585 352.708 29.353 382.061 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395
Transferler
47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.748 437 12.185 64.709 -34.184 30.525 1.181.886 1.181.886 1.224.596 1.364 1.225.960
Dönem Karı (Zararı)
1.181.886 1.181.886 1.181.886 -2.525 1.179.361
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.748 437 12.185 64.709 -34.184 30.525 42.710 3.889 46.599
Kar Payları
-450.972 -450.972 -450.972 -450.972
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.459 4.459 4.459 -12.459 -8.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-20.357 -20.357 -20.357 -20.357
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 104.679 -909 103.770 417.417 -4.831 412.586 278.423 2.474.189 1.181.886 3.656.075 5.125.313 45.713 5.171.026
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870
Transferler
104.091 1.316.659 -1.420.750 -104.091 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.791 2.405 50.196 396.216 36.669 432.885 145.248 145.248 628.329 10.783 639.112
Dönem Karı (Zararı)
145.248 145.248 145.248 -3.826 141.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.791 2.405 50.196 396.216 36.669 432.885 483.081 14.609 497.690
Kar Payları
-456.320 -456.320 -456.320 0 -456.320
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
8.936 8.936 8.936 0 8.936
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 135.508 4.710 140.218 884.440 13.486 897.926 382.514 3.369.260 145.248 3.514.508 5.609.625 78.973 5.688.598http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862804


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,00% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.527
7,5179 Değişim: 0,09%
Düşük 7,4772 05.03.2021 Yüksek 7,5505
Açılış: 7,5113
9,0168 Değişim: 0,01%
Düşük 8,9458 05.03.2021 Yüksek 9,0372
Açılış: 9,0161
409,78 Değişim: -0,15%
Düşük 407,86 05.03.2021 Yüksek 411,45
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.