KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

05.05.2020 - 18:26
KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
46.359 780.905
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.872 4.652
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.340 5.815
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-468 -1.163
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-468 -1.163
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
283.182 122.312
Yabancı Para Çevrim Farkları
265.856 120.165
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.726 6.358
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.059 -4.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.007 780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.007 780
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
285.054 126.964
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
331.413 907.869
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.899 1.514
Ana Ortaklık Payları
327.514 906.355


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.935.450 4.094.625
Finansal Yatırımlar
86.069 12.782
Ticari Alacaklar
8 1.564.829 1.953.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16.887 22.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.547.942 1.930.934
Diğer Alacaklar
80.226 62.273
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25.296 14.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
54.930 48.017
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
311.924 692.101
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 311.924 692.101
Türev Araçlar
21 14.370 211
Stoklar
10 1.498.932 1.448.934
Peşin Ödenmiş Giderler
465.474 348.616
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
465.474 348.616
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
176.079 157.615
Diğer Dönen Varlıklar
388.926 420.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
388.926 420.465
ARA TOPLAM
8.522.279 9.190.958
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
28.550 26.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.550.829 9.217.274
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 774.765 393.868
Ticari Alacaklar
8 452.410 313.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
452.410 313.979
Diğer Alacaklar
10.156 8.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.156 8.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 125.416 103.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 133.377 125.358
Maddi Duran Varlıklar
12 2.230.002 2.135.206
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 49.706 55.182
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 134.133 106.459
Şerefiye
87.111 61.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.022 45.035
Peşin Ödenmiş Giderler
24.350 25.561
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.350 25.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
153.937 155.943
Diğer Duran Varlıklar
23.263 21.836
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
23.263 21.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.111.515 3.445.874
TOPLAM VARLIKLAR
12.662.344 12.663.148
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 300.323 407.897
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
138.338 212.591
Ticari Borçlar
8 3.514.313 3.330.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.818 24.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.511.495 3.305.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
78.567 77.995
Diğer Borçlar
4, 5 871.757 82.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
217.922 108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
653.835 81.960
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
597.277 1.006.076
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 597.277 1.006.076
Türev Araçlar
21 10.032 29.939
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
594.122 690.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
594.122 690.709
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
112.183 447.074
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 437.813 357.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
172.135 160.971
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
265.678 196.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.243 2.665
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.243 2.665
ARA TOPLAM
6.681.968 6.645.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.681.968 6.645.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 302.356 215.458
Ticari Borçlar
8 75.123 77.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
75.123 77.448
Diğer Borçlar
53.084 78.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.084 78.482
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.132 1.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
241 332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
241 332
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 69.843 72.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
69.785 72.066
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
58 52
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
80.915 76.179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
582.694 521.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.264.662 7.166.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 5.325.593 5.428.680
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.177 2.305
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.177 2.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
831.341 552.758
Yabancı Para Çevrim Farkları
749.481 488.224
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.383 -23.183
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
78.477 87.717
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
382.514 278.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.386.043 2.499.985
Net Dönem Karı veya Zararı
47.059 1.420.750
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
72.089 68.190
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.397.682 5.496.870
TOPLAM KAYNAKLAR
12.662.344 12.663.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.021.940 4.587.478
TOPLAM HASILAT
3.021.940 4.587.478
Satışların Maliyeti
-2.777.962 -3.523.786
TOPLAM MALİYETLER
-2.777.962 -3.523.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
243.978 1.063.692
BRÜT KAR (ZARAR)
243.978 1.063.692
Genel Yönetim Giderleri
-112.988 -95.896
Pazarlama Giderleri
-99.569 -91.961
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.564 -1.343
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 157.950 112.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -240.536 -139.300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 20.447 3.706
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-32.282 851.384
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.256 10.248
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-118 -231
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.144 861.401
Finansman Gelirleri
20 177.626 171.474
Finansman Giderleri
20 -85.766 -61.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.716 971.055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.357 -190.150
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-30.115 -68.359
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.242 -121.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.359 780.905
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.359 780.905
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-700 -1.362
Ana Ortaklık Payları
47.059 782.267
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,12700000 2,11400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.301 266.744
Dönem Karı (Zararı)
46.359 780.905
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
145.009 203.346
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 73.340 64.438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 75.399 -19.259
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-2 -8.857
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.498 -19.730
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.661 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.447 -3.706
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.357 190.150
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -475 -1.160
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 1.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
412.424 -564.490
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-73.287 -320.903
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 245.478 -957.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.521 -132.165
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
380.177 -133.819
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 380.177 -133.819
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -56.320 209.973
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-100.319 26.906
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 151.703 249.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
572 39.696
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-408.799 491.968
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 -408.799 491.968
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
358.376 80.245
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-96.678 -118.459
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
603.792 419.761
Ödenen Faiz
-41.220 -34.694
Alınan Faiz
16.226 43.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -30.741 -50.299
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -287 -622
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-383.469 -111.075
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-439.644 -69.281
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -375.701 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 7.528 1.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -72.733 -58.590
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.260 -12.183
Alınan Temettüler
2 4
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.887 -369.649
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
339.904 144.453
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-440.327 -513.131
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.464 -971
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-388.230 -172.186
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
229.055 111.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-159.175 -61.175
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.094.625 4.581.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.935.450 4.520.425


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.346 -1.346 352.708 29.353 92.931 474.992 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395
Transferler
47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.652 4.652 117.289 -3.893 6.040 119.436 0 782.267 782.267 906.355 1.514 907.869
Dönem Karı (Zararı)
0 782.267 782.267 782.267 -1.362 780.905
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.652 4.652 117.289 -3.893 6.040 119.436 124.088 2.876 126.964
Kar Payları
-450.972 -450.972 -450.972 -450.972
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.071 -7.071 -7.071 -7.071
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 3.306 3.306 469.997 25.460 98.971 594.428 278.423 2.483.016 782.267 3.265.283 4.815.899 58.322 4.874.221
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 2.305 2.305 488.224 -23.183 87.717 552.758 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870
Transferler
104.091 1.316.659 -1.420.750 -104.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.872 1.872 261.257 26.566 -9.240 278.583 0 47.059 47.059 327.514 3.899 331.413
Dönem Karı (Zararı)
0 47.059 47.059 47.059 -700 46.359
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.872 1.872 261.257 26.566 -9.240 278.583 280.455 4.599 285.054
Kar Payları
-456.320 -456.320 -456.320 -456.320
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
25.719 25.719 25.719 25.719
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 4.177 4.177 749.481 3.383 78.477 831.341 382.514 3.386.043 47.059 3.433.102 5.325.593 72.089 5.397.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842782


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.