KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:11
KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.436.349 981.689 256.988 446.797
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.692 2.168 3.255 -1.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.615 2.710 4.069 -1.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-923 -542 -814 363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-923 -542 -814 363
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-20.401 504.658 -66.563 365.986
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.058 359.371 -40.540 246.088
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.074 -9.143 708 694
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
13.074 -9.143 708 694
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.050 197.401 -34.224 152.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.517 -42.971 7.493 -33.666
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.517 -42.971 7.493 -33.666
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.709 506.826 -63.308 364.535
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.419.640 1.488.515 193.680 811.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.143 23.978 -221 16.896
Ana Ortaklık Payları
1.418.497 1.464.537 193.901 794.436


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.977.026 4.581.600
Finansal Yatırımlar
296.028 132.101
Ticari Alacaklar
8 1.399.986 1.444.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16.708 57.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.383.278 1.386.448
Diğer Alacaklar
53.293 80.137
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.256 58.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.037 21.340
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
512.174 348.014
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 512.174 348.014
Türev Araçlar
21 47 37.639
Stoklar
10 1.739.100 1.370.565
Peşin Ödenmiş Giderler
355.442 506.939
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
355.442 506.939
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
123.214 197.854
Diğer Dönen Varlıklar
201.981 189.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
201.981 189.351
ARA TOPLAM
8.658.291 8.888.484
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
27.746 34.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.686.037 8.922.623
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
385.879 268.519
Ticari Alacaklar
8 244.309 194.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
244.309 194.565
Diğer Alacaklar
8.155 6.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.155 6.551
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 106.369 144.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 119.168 108.349
Maddi Duran Varlıklar
12 2.061.168 1.989.226
Kullanım Hakkı Varlıkları
3(d) 68.130 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 193.324 115.012
Şerefiye
152.786 79.896
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.538 35.116
Peşin Ödenmiş Giderler
19.864 680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.864 680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
140.885 127.232
Diğer Duran Varlıklar
208.220 158.123
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
208.220 158.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.555.471 3.112.897
TOPLAM VARLIKLAR
12.241.508 12.035.520
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 583.766 740.233
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
183.372 155.621
Ticari Borçlar
8 2.903.432 2.863.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.635 29.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.900.797 2.834.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
88.160 89.288
Diğer Borçlar
112.758 81.672
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15.083 539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
97.675 81.133
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
794.015 1.003.858
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 794.015 1.003.858
Türev Araçlar
21 40.472 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
926.988 1.273.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
926.988 1.273.216
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
143.530 236.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 361.378 307.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
118.282 111.070
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
243.096 196.871
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.425 9.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.425 9.898
ARA TOPLAM
6.143.296 6.762.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.143.296 6.762.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 69.896 222.327
Ticari Borçlar
8 152.555 327.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
152.555 327.477
Diğer Borçlar
78.100 86.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
78.100 86.566
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.132 1.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
91 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
91 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 75.003 73.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
74.945 73.741
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
58 87
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
330.234 137.538
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
707.011 848.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.850.307 7.611.125
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5,17 5.345.709 4.367.587
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.346 -1.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.346 -1.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
449.509 474.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
375.684 352.708
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-31.526 29.353
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
105.351 92.931
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
278.423 231.271
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.500.684 1.585.150
Net Dönem Karı veya Zararı
1.440.288 1.403.061
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.492 56.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.391.201 4.424.395
TOPLAM KAYNAKLAR
12.241.508 12.035.520


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11.296.815 8.358.471 2.990.932 3.255.963
TOPLAM HASILAT
11.296.815 8.358.471 2.990.932 3.255.963
Satışların Maliyeti
-9.149.254 -7.143.432 -2.476.368 -2.773.258
TOPLAM MALİYETLER
-9.149.254 -7.143.432 -2.476.368 -2.773.258
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.147.561 1.215.039 514.564 482.705
BRÜT KAR (ZARAR)
2.147.561 1.215.039 514.564 482.705
Genel Yönetim Giderleri
-324.863 -230.917 -118.265 -90.425
Pazarlama Giderleri
-240.299 -158.445 -63.314 -55.228
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.891 -1.281 -1.045 -513
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 422.573 479.391 113.216 321.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -402.603 -834.879 -122.913 -552.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 8.136 21.925 882 1.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.606.614 490.833 323.125 107.877
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.579 23.999 10.570 1.213
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.968 -1.671 -14 -482
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.626.225 513.161 333.681 108.608
Finansman Gelirleri
20 558.037 1.093.476 140.064 701.441
Finansman Giderleri
20 -390.372 -437.762 -140.480 -285.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.793.890 1.168.875 333.265 524.515
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-357.541 -187.186 -76.277 -77.718
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-189.477 -158.615 -39.370 -81.804
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-168.064 -28.571 -36.907 4.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.436.349 981.689 256.988 446.797
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.436.349 981.689 256.988 446.797
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.939 -236 -1.414 -566
Ana Ortaklık Payları
1.440.288 981.925 258.402 447.363
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 3,89300000 2,65400000 0,69800000 1,20900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
647.117 2.099.560
Dönem Karı (Zararı)
1.436.349 981.689
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
600.230 330.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,3(d) 212.547 135.613
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12 4.704 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 115.239 96.950
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-9.177 -8.162
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
4 -585 -15.631
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -63.035 -44.612
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.234 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.136 -21.925
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
357.541 187.186
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.320 1.065
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
5.686 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.155.952 912.956
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-163.927 319.415
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.512 134.386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.191 -85.873
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-164.160 -260.014
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -164.160 -260.014
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -241.448 -403.324
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
144.584 -389.445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -158.635 1.290.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.609 51.691
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-209.843 401.226
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 -209.843 401.226
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.635 31.379
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-346.600 -176.561
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
880.627 2.225.129
Ödenen Faiz
-67.655 -41.354
Alınan Faiz
125.637 106.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -84.009 -60.460
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -715 -1.068
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-206.768 -128.776
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-269.436 -289.007
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-8.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -957 -630
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-125.323 -208.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 5.547 3.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -162.205 -177.689
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.770 -707
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 330
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-13.810 67
Alınan Temettüler
37.082 94.641
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-996.315 -614.412
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
386.034 529.863
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-928.728 -890.619
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.649 -4.963
Ödenen Temettüler
5 -450.972 -248.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-618.634 1.196.141
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.060 543.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-604.574 1.739.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.581.600 2.985.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.977.026 4.725.602


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 67.240 219.312 197.180 1.115.816 771.299 1.887.115 2.975.717 32.597 3.008.314
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
10.120 10.120 -4.729 -4.729 5.391 5.391
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 77.360 229.432 197.180 1.111.087 771.299 1.882.386 2.981.108 32.597 3.013.705
Transferler
34.091 737.208 -771.299 -34.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.168 2.168 335.157 153.973 -8.686 480.444 981.925 981.925 1.464.537 23.978 1.488.515
Dönem Karı (Zararı)
981.925 981.925 981.925 -236 981.689
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.168 2.168 335.157 153.973 -8.686 480.444 482.612 24.214 506.826
Sermaye Arttırımı
7.807 7.807
Kar Payları
-248.693 -248.693 -248.693 -248.693
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-346 -346
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-17.949 -17.949 -17.949 -17.949
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -181 -181 489.637 151.565 68.674 709.876 231.271 1.581.653 981.925 2.563.578 4.179.003 64.036 4.243.039
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.346 -1.346 352.708 29.353 92.931 474.992 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395
Transferler
47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.692 3.692 22.976 -60.879 12.420 -25.483 1.440.288 1.440.288 1.418.497 1.143 1.419.640
Dönem Karı (Zararı)
1.440.288 1.440.288 1.440.288 -3.939 1.436.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.692 3.692 22.976 -60.879 12.420 -25.483 -21.791 5.082 -16.709
Kar Payları
-450.972 -450.972 -450.972 -450.972
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.459 4.459 4.459 -12.459 -8.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.138 6.138 6.138 6.138
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 2.346 2.346 375.684 -31.526 105.351 449.509 278.423 2.500.684 1.440.288 3.940.972 5.345.709 45.492 5.391.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794575


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 0,32% Hacim : 13.237 Mio.TL Son veri saati : 12:53
Düşük 1.431 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2908 Değişim: 0,26%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0206 Değişim: 0,16%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0410
Açılış: 10,005
485,25 Değişim: 0,56%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.