KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

25.10.2018 - 18:12
KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.099.560 1.700.129
Dönem Karı (Zararı)
967.944 516.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
344.229 147.706
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 133.255 98.986
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 96.950 78.913
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-8.162 -8.477
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -44.612 -8.663
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 647
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.925 -115.745
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
187.658 110.688
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.065 -8.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
912.956 1.151.667
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
319.415 93.908
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 134.386 -507.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.873 48.322
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -260.014 159.569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -403.324 83.243
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-389.445 -170.447
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.290.076 153.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
51.691 10.303
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
9 401.226 244.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.379 30.807
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4(b) -176.561 1.006.501
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.225.129 1.815.477
Ödenen Faiz
-41.354 -18.738
Alınan Faiz
106.089 71.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -60.460 -67.793
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -1.068 -783
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-128.776 -99.425
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-289.007 -41.398
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -293
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -630 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-208.537 -20.159
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 3.518 9.108
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -177.689 -109.699
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -707 -1.823
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
330 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
67 -20.739
Alınan Temettüler
94.641 102.207
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-614.412 -367.437
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
529.863 664.533
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-890.619 -903.952
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.963 -7.726
Ödenen Temettüler
5 -248.693 -120.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.196.141 1.291.294
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
543.628 55.923
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.739.769 1.347.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.985.833 1.483.429
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.725.602 2.830.646


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
967.944 516.104 447.552 130.968
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.168 -2.729 -1.451 175
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.710 -3.411 -1.814 219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-542 682 363 -44
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-542 682 363 -44
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
498.906 -28.481 360.234 2.637
Yabancı Para Çevrim Farkları
353.619 4.303 240.336 4.735
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.143 -3.817 694 -4.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-9.143 -3.817 694 -4.621
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
197.401 -36.448 152.870 2.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-42.971 7.481 -33.666 -342
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-42.971 7.481 -33.666 -342
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
501.074 -31.210 358.783 2.812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.469.018 484.894 806.335 133.780
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.414 1.196 11.332 565
Ana Ortaklık Payları
1.450.604 483.698 795.003 133.215


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.725.602 2.985.833
Finansal Yatırımlar
10.711 330.126
Ticari Alacaklar
8 1.738.755 1.890.014
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30.279 14.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.708.476 1.875.546
Diğer Alacaklar
28.723 23.518
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.249 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.474 23.518
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
9 445.353 171.361
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
445.353 171.361
Türev Araçlar
21 194.351 6.460
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
194.351 6.460
Stoklar
10 1.384.643 948.789
Peşin Ödenmiş Giderler
745.446 335.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
745.446 335.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
134.459 65.598
Diğer Dönen Varlıklar
285.029 228.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
285.029 228.070
ARA TOPLAM
9.693.072 6.985.523
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
43.666 28.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.736.738 7.013.920
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
248.904 181.971
Ticari Alacaklar
8 178.293 76.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
178.293 76.585
Diğer Alacaklar
5.652 4.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.652 4.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 161.083 194.510
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 113.560 103.866
Maddi Duran Varlıklar
12 2.011.814 1.597.309
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 165.414 20.236
Şerefiye
139.208 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.206 20.236
Peşin Ödenmiş Giderler
1.436 2.470
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.436 2.470
Ertelenmiş Vergi Varlığı
83.727 77.176
Diğer Duran Varlıklar
141.294 94.472
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
141.294 94.472
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.111.177 2.352.830
TOPLAM VARLIKLAR
12.847.915 9.366.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 783.600 605.081
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
178.323 110.508
Ticari Borçlar
8 3.194.837 2.038.629
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.915 6.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.187.922 2.032.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
124.357 72.332
Diğer Borçlar
142.079 78.440
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.835 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
137.244 78.440
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
9 1.260.253 792.605
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
1.260.253 792.605
Türev Araçlar
21 0 9.547
Ertelenmiş Gelirler
4(b) 1.493.142 1.638.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.493.142 1.638.897
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
144.887 62.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 283.603 178.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
67.871 65.613
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
215.732 112.454
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.696 461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.696 461
ARA TOPLAM
7.613.777 5.586.667
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.613.777 5.586.667
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 348.186 464.104
Ticari Borçlar
8 308.779 117.342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
308.779 117.342
Diğer Borçlar
89.698 70.146
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
89.698 70.146
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.132 1.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 87.413 57.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
87.329 57.924
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
84 72
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
175.388 61.049
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.010.596 771.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.624.373 6.358.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5,17 4.165.070 2.975.717
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-181 -2.349
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181 -2.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
709.876 219.312
Yabancı Para Çevrim Farkları
489.637 154.480
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
151.565 -2.408
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
68.674 67.240
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
231.271 197.180
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.581.653 1.115.816
Net Dönem Karı veya Zararı
967.992 771.299
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.472 32.597
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.223.542 3.008.314
TOPLAM KAYNAKLAR
12.847.915 9.366.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8.358.471 5.070.407 3.255.963 1.726.110
TOPLAM HASILAT
8.358.471 5.070.407 3.255.963 1.726.110
Satışların Maliyeti
-7.141.074 -4.337.904 -2.772.313 -1.492.443
TOPLAM MALİYETLER
-7.141.074 -4.337.904 -2.772.313 -1.492.443
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.217.397 732.503 483.650 233.667
BRÜT KAR (ZARAR)
1.217.397 732.503 483.650 233.667
Genel Yönetim Giderleri
-230.917 -147.492 -90.425 -50.837
Pazarlama Giderleri
-158.445 -115.000 -55.228 -32.279
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.281 -1.407 -513 -1.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 479.391 219.049 321.629 46.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -834.879 -237.070 -552.133 -75.648
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 21.925 115.745 1.842 13.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
493.191 566.328 108.822 132.924
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.368 17.127 1.213 641
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.671 -17 -482 -3
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
499.888 583.438 109.553 133.562
Finansman Gelirleri
20 1.093.476 346.179 701.441 92.797
Finansman Giderleri
20 -437.762 -302.825 -285.534 -70.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.155.602 626.792 525.460 155.932
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-187.658 -110.688 -77.908 -24.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-158.615 -84.008 -81.804 -29.173
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-29.043 -26.680 3.896 4.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
967.944 516.104 447.552 130.968
DÖNEM KARI (ZARARI)
967.944 516.104 447.552 130.968
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-48 -292 -491 154
Ana Ortaklık Payları
967.992 516.396 448.043 130.814
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 2,61600000 1,39600000 1,21100000 0,35400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 1.369 1.369 125.977 1.621 71.775 199.373 194.145 955.924 324.411 1.280.335 2.349.681 29.776 2.379.457
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.857 321.554 -324.411 -2.857 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.729 -2.729 2.815 -29.158 -3.626 -29.969 0 0 516.396 516.396 483.698 1.196 484.894
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516.396 516.396 516.396 -292 516.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.729 -2.729 2.815 -29.158 -3.626 -29.969 0 0 0 0 -32.698 1.488 -31.210
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.292 0 -120.292 -120.292 0 -120.292
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -244 0 -244 -244 0 -244
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.396 0 -20.396 -20.396 0 -20.396
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.360 -1.360 128.792 -27.537 68.149 169.404 197.002 1.136.546 516.396 1.652.942 2.692.447 30.972 2.723.419
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 67.240 219.312 197.180 1.115.816 771.299 1.887.115 2.975.717 32.597 3.008.314
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 10.120 10.120 0 -4.729 0 -4.729 5.391 0 5.391
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 10.120 10.120 0 -4.729 0 -4.729 5.391 0 5.391
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 77.360 229.432 197.180 1.111.087 771.299 1.882.386 2.981.108 32.597 3.013.705
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.091 737.208 -771.299 -34.091 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 2.168 2.168 335.157 153.973 -8.686 480.444 0 0 967.992 967.992 1.450.604 18.414 1.469.018
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967.992 967.992 967.992 -48 967.944
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 2.168 2.168 335.157 153.973 -8.686 480.444 0 0 0 0 482.612 18.462 501.074
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.807 7.807
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -248.693 0 -248.693 -248.693 0 -248.693
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -346 -346
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.949 0 -17.949 -17.949 0 -17.949
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -181 -181 489.637 151.565 68.674 709.876 231.271 1.581.653 967.992 2.549.645 4.165.070 58.472 4.223.542



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715532


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.519 Değişim: -0,37% Hacim : 6.480 Mio.TL Son veri saati : 10:55
Düşük 1.509 18.01.2021 Yüksek 1.525
Açılış: 1.525
7,5179 Değişim: 0,80%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,5447
Açılış: 7,4586
9,0867 Değişim: 0,83%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,1177
Açılış: 9,0118
443,44 Değişim: 1,29%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 445,65
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.