KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

02.08.2018 - 18:19
KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.068.109 1.667.074
Dönem Karı (Zararı)
520.392 385.136
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
249.612 70.226
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 83.475 63.596
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 96.185 42.943
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-7.111 -8.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -15.347 -3.379
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 303
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.083 -102.479
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
111.546 85.724
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 947 -8.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
393.007 1.300.749
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.228 -1.556
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 178.655 59.152
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.236 4.371
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -179.951 -216.399
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -35.500 -4.908
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-166.892 -92.039
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 385.957 169.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26.570 -2.746
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
9 424.868 203.881
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.487 24.800
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4(b) -232.179 1.157.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.163.011 1.756.111
Ödenen Faiz
-30.423 -18.539
Alınan Faiz
57.576 43.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -46.094 -42.500
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -1.020 -453
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-74.941 -71.248
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.258 -91.559
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -293
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -570 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-59.251 -20.159
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.824 8.531
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -77.953 -84.018
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -223 -1.575
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
296 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.804 1.829
Alınan Temettüler
83.423 4.126
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-436.370 -137.777
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
395.686 476.304
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-581.434 -487.625
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.929 -6.164
Ödenen Temettüler
5 -248.693 -120.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
563.481 1.437.738
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
188.241 29.559
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
751.722 1.467.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.985.833 1.483.429
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.737.555 2.950.726


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
520.392 385.136 279.337 224.355
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.619 -2.904 2.749 -926
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.524 -3.630 3.436 -1.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-905 726 -687 231
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-905 726 -687 231
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
138.672 -31.118 89.677 -38.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
113.283 -432 75.214 -9.457
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.837 804 -5.885 -6.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-9.837 804 -5.885 -6.394
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.531 -39.313 25.573 -28.647
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.305 7.823 -5.225 6.050
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.305 7.823 -5.225 6.050
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
142.291 -34.022 92.426 -39.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
662.683 351.114 371.763 184.981
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.082 631 -2.348 -250
Ana Ortaklık Payları
655.601 350.483 374.111 185.231


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.737.555 2.985.833
Finansal Yatırımlar
325.898 330.126
Ticari Alacaklar
8 1.707.090 1.890.014
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.882 14.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.683.208 1.875.546
Diğer Alacaklar
29.459 23.518
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.249 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.210 23.518
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
9 351.312 171.361
Türev Araçlar
21 48.149 6.460
Stoklar
10 1.001.571 948.789
Peşin Ödenmiş Giderler
504.734 335.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
504.734 335.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
68.325 65.598
Diğer Dönen Varlıklar
232.170 228.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
232.170 228.070
ARA TOPLAM
8.006.263 6.985.523
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
33.325 28.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.039.588 7.013.920
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
208.025 181.971
Ticari Alacaklar
8 81.541 76.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
81.541 76.585
Diğer Alacaklar
4.576 4.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.576 4.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 147.546 194.510
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 106.554 103.866
Maddi Duran Varlıklar
12 1.731.520 1.597.309
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 68.878 20.236
Şerefiye
45.940 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.938 20.236
Peşin Ödenmiş Giderler
17.710 2.470
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.710 2.470
Ertelenmiş Vergi Varlığı
76.806 77.176
Diğer Duran Varlıklar
127.575 94.472
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
127.575 94.472
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.570.731 2.352.830
TOPLAM VARLIKLAR
10.610.319 9.366.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 647.812 605.081
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
139.053 110.508
Ticari Borçlar
8 2.364.555 2.038.629
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.611 6.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.361.944 2.032.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
99.050 72.332
Diğer Borçlar
108.717 78.440
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.373 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
103.344 78.440
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
9 1.217.473 792.605
Türev Araçlar
21 6.698 9.547
Ertelenmiş Gelirler
4(b) 1.411.188 1.638.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.411.188 1.638.897
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
66.698 62.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 252.328 178.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
58.634 65.613
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
193.694 112.454
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
643 461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
643 461
ARA TOPLAM
6.314.215 5.586.667
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.314.215 5.586.667
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 412.031 464.104
Ticari Borçlar
8 193.191 117.342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
193.191 117.342
Diğer Borçlar
71.810 70.146
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
71.810 70.146
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.132 1.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 68.186 57.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
68.108 57.924
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
78 72
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
115.702 61.049
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
862.052 771.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.176.267 6.358.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 3.386.656 2.975.717
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.270 -2.349
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.270 -2.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
361.465 219.312
Yabancı Para Çevrim Farkları
261.124 154.480
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
32.326 -2.408
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
68.015 67.240
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
231.271 197.180
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.598.242 1.115.816
Net Dönem Karı veya Zararı
519.949 771.299
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47.396 32.597
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.434.052 3.008.314
TOPLAM KAYNAKLAR
10.610.319 9.366.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.102.508 3.344.297 2.836.579 1.707.322
TOPLAM HASILAT
5.102.508 3.344.297 2.836.579 1.707.322
Satışların Maliyeti
-4.368.761 -2.845.461 -2.443.714 -1.474.169
TOPLAM MALİYETLER
-4.368.761 -2.845.461 -2.443.714 -1.474.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
733.747 498.836 392.865 233.153
BRÜT KAR (ZARAR)
733.747 498.836 392.865 233.153
Genel Yönetim Giderleri
-140.492 -96.655 -84.143 -50.396
Pazarlama Giderleri
-103.217 -82.721 -54.759 -37.250
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-768 -87 -225 -34
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 157.762 172.974 116.390 82.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -282.746 -161.422 -200.381 -46.379
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 20.083 102.479 3.235 88.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
384.369 433.404 172.982 269.734
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.155 16.486 -1.076 8.391
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.189 -14 -1.134 -8
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
390.335 449.876 170.772 278.117
Finansman Gelirleri
20 392.035 253.382 265.662 56.025
Finansman Giderleri
20 -152.228 -232.398 -95.425 -70.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
630.142 470.860 341.009 263.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-109.750 -85.724 -61.672 -39.590
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-76.811 -54.835 -50.724 -22.309
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-32.939 -30.889 -10.948 -17.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
520.392 385.136 279.337 224.355
DÖNEM KARI (ZARARI)
520.392 385.136 279.337 224.355
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
443 -446 282 491
Ana Ortaklık Payları
519.949 385.582 279.055 223.864
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 1,40500000 1,04200000 0,75400000 0,60500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 1.369 1.369 125.977 1.621 71.775 199.373 194.145 955.924 324.411 1.280.335 2.349.681 29.776 2.379.457
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.857 321.554 -324.411 -2.857 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.904 -2.904 -1.509 -31.450 764 -32.195 0 0 385.582 385.582 350.483 631 351.114
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.582 385.582 385.582 -446 385.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.904 -2.904 -1.509 -31.450 764 -32.195 0 0 0 0 -35.099 1.077 -34.022
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.292 0 -120.292 -120.292 0 -120.292
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -244 0 -244 -244 0 -244
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.779 0 -8.779 -8.779 0 -8.779
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.535 -1.535 124.468 -29.829 72.539 167.178 197.002 1.148.163 385.582 1.533.745 2.570.849 30.407 2.601.256
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 67.240 219.312 197.180 1.115.816 771.299 1.887.115 2.975.717 32.597 3.008.314
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 10.120 10.120 0 -4.729 0 -4.729 5.391 0 5.391
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 77.360 229.432 197.180 1.111.087 771.299 1.882.386 2.981.108 32.597 3.013.705
Transferler
34.091 737.208 -771.299 -34.091 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 3.619 3.619 106.644 34.734 -9.345 132.033 0 0 519.949 519.949 655.601 7.082 662.683
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519.949 519.949 519.949 443 520.392
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 3.619 3.619 106.644 34.734 -9.345 132.033 0 0 0 0 135.652 6.639 142.291
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.807 7.807
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -248.693 0 -248.693 -248.693 0 -248.693
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90 -90
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.360 0 -1.360 -1.360 0 -1.360
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 1.270 1.270 261.124 32.326 68.015 361.465 231.271 1.598.242 519.949 2.118.191 3.386.656 47.396 3.434.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700051


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8659 Değişim: -0,45%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8282 Değişim: 0,84%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8853
Açılış: 16,6872
939,15 Değişim: 0,96%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.