KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

01.11.2023 - 18:17
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 0 -950 -950 60.431 59.481 7.354 2.022 2.022 -91 -91 9.285 238 10.918 8.214 19.132 90.640 10 90.650
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 0 -950 -950 60.431 59.481 7.354 2.022 2.022 -91 -91 9.285 238 10.918 8.214 19.132 90.640 10 90.650
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 8.038 -8.214 -176 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -583 -583 32.394 31.811 5.102 15.875 15.875 -392 -392 20.585 0 0 38.493 38.493 90.889 0 90.889
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -583 -583 32.394 31.811 5.102 15.875 15.875 -392 -392 20.585 0 0 38.493 38.493 90.889 0 90.889
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 0 -1.533 -1.533 92.825 91.292 12.456 17.897 17.897 -483 -483 29.870 414 18.956 38.493 57.449 181.529 10 181.539
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 0 -4.273 -4.273 96.441 92.168 10.555 9.653 9.653 -260 -260 19.948 59 19.311 47.432 66.743 181.422 5 181.427
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 0 -4.273 -4.273 96.441 92.168 10.555 9.653 9.653 -260 -260 19.948 59 19.311 47.432 66.743 181.422 5 181.427
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 46.797 -47.432 -635 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.267 -2.267 79.138 76.871 8.459 7.630 7.630 27 27 16.116 0 0 69.502 69.502 162.489 0 162.489
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.267 -2.267 79.138 76.871 8.459 7.630 7.630 27 27 16.116 0 0 69.502 69.502 162.489 0 162.489
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-635 -635 -635
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
119 119
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -635 -6.540 -6.540 175.579 169.039 19.014 17.283 17.283 -233 -233 36.064 694 66.108 69.502 135.610 343.276 124 343.400


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.353 88.247
Dönem Karı (Zararı)
69.502 38.493
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
69.502 38.493
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.682 29.278
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 33.191 21.818
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.604 1.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14-16 1.586 1.076
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-26 -42
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 44 11
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.787 1.339
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23-24 -14.869 -2.489
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16-24 9.082 3.828
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.211 4.780
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.846 -2.125
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -7.846 -2.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.820 -1.865
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -3.820 -1.865
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 16.120 3.558
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.009 728
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 791 236
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.218 492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.740 20.201
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.842 -3.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -571 -53
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.413 -3.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.488 -964
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -155 -301
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.333 -663
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-615 -640
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.072 -3.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.684 5.438
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -326 1.358
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.010 4.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.111 1.407
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.281 3.757
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -263 -77
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.544 3.834
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 12.068 17.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71 449
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-71 449
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
112.924 87.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -244 -56
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 673 331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.676 -23.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.137 493
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.137 493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.410 -9.458
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -16.410 -9.458
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -114.409 -14.694
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.935 -1.528
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 -2.935 -1.528
Alınan Temettüler
831 99
Alınan Faiz
23 12.110 1.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.961 -33.372
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-635 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-635 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.332 16.325
Kredilerden Nakit Girişleri
7 40.332 16.325
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.919 -27.907
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -51.919 -27.907
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -29.195 -19.898
Ödenen Faiz
-6.303 -3.028
Alınan Faiz
24 2.759 1.198
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -62
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.284 31.078
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.284 31.078
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.192 35.679
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.908 66.757


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 24.908 76.192
Finansal Yatırımlar
152.939 11.705
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
141.305 205
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 141.305 205
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.634 14
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 11.634 14
Diğer Finansal Yatırımlar
6 0 11.486
Ticari Alacaklar
23.747 18.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.563 586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.184 18.032
Diğer Alacaklar
25.140 16.387
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 526 236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 24.614 16.151
Türev Araçlar
5.438 819
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 3.866 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 1.572 819
Stoklar
9.832 6.196
Peşin Ödenmiş Giderler
8.550 3.293
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.550 3.293
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.323 650
Diğer Dönen Varlıklar
2.356 1.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.356 1.235
ARA TOPLAM
254.233 135.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
254.233 135.095
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.069 3.079
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.042 3.058
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 10.042 3.058
Diğer Finansal Yatırımlar
6 27 21
Diğer Alacaklar
29.338 17.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 29.338 17.887
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 9.563 5.179
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.889 1.290
Maddi Duran Varlıklar
159.053 87.045
Binalar
11 30.082 22.321
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 10.317 6.993
Özel Maliyetler
11 2.196 1.576
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 9.197 4.523
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 107.261 51.632
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 449.261 309.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.002 1.932
Şerefiye
732 500
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.270 1.432
Peşin Ödenmiş Giderler
33.737 17.089
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.737 17.089
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 195 32
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
696.107 443.476
TOPLAM VARLIKLAR
950.340 578.571
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.797 19.821
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.797 19.821
Banka Kredileri
7 40.797 19.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
63.750 50.363
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.325 8.897
Banka Kredileri
7 12.325 8.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.425 41.466
Banka Kredileri
7 7.010 11.710
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-13 44.415 29.756
Ticari Borçlar
36.298 22.482
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 7.027 5.066
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.271 17.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.399 3.425
Diğer Borçlar
4.662 2.341
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 42 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.620 2.090
Türev Araçlar
630 3.953
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 4 3.896
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 626 57
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
76.841 44.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 76.841 44.840
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 446 58
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.658 837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.503 728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 155 109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.024 5.920
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.024 5.920
ARA TOPLAM
243.505 154.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.505 154.040
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
269.628 192.799
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.349 11.307
Banka Kredileri
7 8.349 11.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
261.279 181.492
Banka Kredileri
7 7.802 9.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-13 253.477 171.913
Diğer Borçlar
3.447 441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.447 441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.842 2.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.842 2.022
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.420 6.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.321 5.123
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.099 1.135
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 79.098 41.584
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
363.435 243.104
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
606.940 397.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
343.276 181.422
Ödenmiş Sermaye
18 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
18 1.124 1.124
Geri Alınmış Paylar (-)
-635 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
169.039 92.168
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.540 -4.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.540 -4.273
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 175.579 96.441
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.064 19.948
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.014 10.555
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17.283 9.653
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 17.283 9.653
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-233 -260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
18 -233 -260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
694 59
Yasal Yedekler
18 694 59
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 66.108 19.311
Net Dönem Karı veya Zararı
69.502 47.432
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
124 5
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
343.400 181.427
TOPLAM KAYNAKLAR
950.340 578.571


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 358.781 223.120 169.091 108.537
Satışların Maliyeti
20 -262.188 -167.418 -111.966 -75.084
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.593 55.702 57.125 33.453
BRÜT KAR (ZARAR)
96.593 55.702 57.125 33.453
Genel Yönetim Giderleri
21 -7.193 -3.531 -2.769 -1.536
Pazarlama Giderleri
21 -29.266 -15.932 -12.052 -6.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 8.362 1.418 4.441 348
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.818 -1.537 -357 -899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.678 36.120 46.388 25.141
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 17.958 3.144 8.788 1.532
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.460 -331 -1.175 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 3.820 1.865 3.195 1.686
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.996 40.798 57.196 28.359
Finansman Gelirleri
24 10.631 6.610 4.803 4.477
Finansman Giderleri
24 -10.729 -4.774 -399 -1.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.898 42.634 61.600 30.931
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.396 -4.141 -10.271 -3.813
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -664 -520 -587 -161
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -15.732 -3.621 -9.684 -3.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.502 38.493 51.329 27.118
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.502 38.493 51.329 27.118
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1 0 -2 0
Ana Ortaklık Payları
69.503 38.493 51.331 27.118
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
76.871 31.811 15.633 11.928
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.843 -729 -462 -204
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
79.138 32.394 15.995 12.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
576 146 100 41
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
576 146 100 41
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.116 20.585 7.600 7.526
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
8.459 5.102 993 2.570
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
8.459 5.102 993 2.570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34 -490 130 -80
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
34 -490 130 -80
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.237 19.583 7.516 6.358
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.237 19.583 7.516 6.358
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
329 271 641 -168
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
329 271 641 -168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.943 -3.881 -1.680 -1.154
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-7 98 -26 16
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.869 -3.917 -1.525 -1.209
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-67 -62 -129 39
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.987 52.396 23.233 19.454
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
162.489 90.889 74.562 46.572
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
162.489 90.889 74.562 46.572http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213252


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.