KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 18:22
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -352 -352 29.483 29.131 -3.301 -3.301 12 12 -3.289 59 16.685 -5.588 11.097 39.502 9 39.511
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -352 -352 29.483 29.131 -3.301 -3.301 12 12 -3.289 59 16.685 -5.588 11.097 39.502 9 39.511
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.588 5.588 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -598 -598 38.302 37.704 5.323 5.323 -103 -103 5.220 0 0 8.214 8.214 51.138 0 51.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -598 -598 38.302 37.704 5.323 5.323 -103 -103 5.220 0 0 8.214 8.214 51.138 0 51.138
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -950 -950 67.785 66.835 2.022 2.022 -91 -91 1.931 59 11.097 8.214 19.311 90.640 10 90.650
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -950 -950 67.785 66.835 2.022 2.022 -91 -91 1.931 59 11.097 8.214 19.311 90.640 10 90.650
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -950 -950 67.785 66.835 2.022 2.022 -91 -91 1.931 59 11.097 8.214 19.311 90.640 10 90.650
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.214 -8.214 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -3.323 -3.323 39.211 35.888 7.631 7.631 -169 -169 7.462 0 0 47.432 47.432 90.782 0 90.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -3.323 -3.323 39.211 35.888 7.631 7.631 -169 -169 7.462 0 0 47.432 47.432 90.782 0 90.782
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -5
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -4.273 -4.273 106.996 102.723 9.653 9.653 -260 -260 9.393 59 19.311 47.432 66.743 181.422 5 181.427


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.012 49.362
Dönem Karı (Zararı)
47.432 8.214
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
47.432 8.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.965 28.247
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 30.953 15.473
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
399 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
38 399 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
915 190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-22 732 246
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
180 -87
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 3 31
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.136 2.363
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30-31 -3.643 -664
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-31 5.779 3.027
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.639 9.762
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.885 -196
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 4.107 -196
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
38 -222 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.180 -743
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -2.180 -743
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 3.186 946
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.032 452
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 39 -17
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 993 469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.348 12.977
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.094 -2.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -128 -54
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -966 -2.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.184 7.185
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -116 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -3.068 7.185
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.050 385
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -2.254 -128
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.037 263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.706 230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 3.331 33
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.279 139
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-811 1.239
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 137 45
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -948 1.194
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 19.064 5.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
361 547
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 361 547
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
116.745 49.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -123 -56
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 390 -20
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.494 -4.630
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
38 -318 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.368 727
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.368 727
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.642 -7.538
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -16.642 -7.538
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -11.547 -5
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.526 1.869
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 -1.526 1.869
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
369 247
Alınan Faiz
30 1.802 70
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.005 -22.346
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.271 24.714
Kredilerden Nakit Girişleri
7 30.271 24.714
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.090 -28.771
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -49.090 -28.771
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -27.553 -15.917
Ödenen Faiz
-5.346 -2.882
Alınan Faiz
31 1.841 594
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -128 -84
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.513 22.386
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.513 22.386
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.679 13.293
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 76.192 35.679


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 76.192 35.679
Finansal Yatırımlar
11.705 69
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
205 69
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 205 69
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 14 0
Diğer Finansal Yatırımlar
6 11.486 0
Ticari Alacaklar
18.618 12.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 586 315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 18.032 12.008
Diğer Alacaklar
16.387 10.617
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 236 76
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 16.151 10.541
Türev Araçlar
819 782
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
35 0 118
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
35 819 664
Stoklar
13 6.196 3.481
Peşin Ödenmiş Giderler
3.293 1.526
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.293 1.526
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 650 260
Diğer Dönen Varlıklar
1.235 1.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 1.235 1.060
ARA TOPLAM
135.095 65.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.095 65.797
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.079 1.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.058 1.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 3.058 1.156
Diğer Finansal Yatırımlar
6 21 15
Diğer Alacaklar
17.887 11.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 17.887 11.544
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 5.179 3.164
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.290 0
Maddi Duran Varlıklar
87.045 58.195
Binalar
16 22.321 17.510
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 6.993 5.200
Özel Maliyetler
16 1.576 1.139
Yapılmakta Olan Yatırımlar
16 4.523 2.383
Diğer Maddi Duran Varlıklar
16 51.632 31.963
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 309.943 201.381
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.932 1.254
Şerefiye
38 500 166
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.432 1.088
Peşin Ödenmiş Giderler
17.089 11.188
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 17.089 11.188
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 32 14
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
443.476 287.911
TOPLAM VARLIKLAR
578.571 353.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.821 11.792
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.821 11.792
Banka Kredileri
7 19.821 11.792
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.363 41.569
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.897 7.350
Banka Kredileri
7 8.897 7.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.466 34.219
Banka Kredileri
7 11.710 11.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-18 29.756 22.305
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 103
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 0 103
Ticari Borçlar
22.482 11.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 5.066 2.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 17.416 9.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.425 1.407
Diğer Borçlar
2.341 2.327
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 251 68
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.090 2.259
Türev Araçlar
3.953 378
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
35 3.896 89
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
35 57 289
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.840 16.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 44.840 16.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 58 211
Kısa Vadeli Karşılıklar
837 339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 728 234
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 109 105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.920 3.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 5.920 3.544
ARA TOPLAM
154.040 90.443
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.040 90.443
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
192.799 145.647
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.307 15.152
Banka Kredileri
7-18 11.307 15.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
181.492 130.495
Banka Kredileri
7-18 9.579 16.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-18 171.913 114.495
Diğer Borçlar
441 730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 441 730
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.022 1.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 2.022 1.224
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.258 2.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 5.123 1.506
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.135 619
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 41.584 22.889
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.104 172.615
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
397.144 263.058
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
181.422 90.640
Ödenmiş Sermaye
25 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
25 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
102.723 66.835
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.273 -950
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -4.273 -950
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 106.996 67.785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.393 1.931
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.653 2.022
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25 9.653 2.022
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-260 -91
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
25 -260 -91
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59 59
Yasal Yedekler
25 59 59
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 19.311 11.097
Net Dönem Karı veya Zararı
47.432 8.214
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5 10
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
181.427 90.650
TOPLAM KAYNAKLAR
578.571 353.708


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 311.169 97.378
Satışların Maliyeti
27 -235.528 -75.233
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.641 22.145
BRÜT KAR (ZARAR)
75.641 22.145
Genel Yönetim Giderleri
28 -4.701 -2.123
Pazarlama Giderleri
28 -23.209 -7.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 2.407 1.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -1.327 -288
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.811 13.547
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 5.509 1.823
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -333 -52
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 2.180 743
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.167 16.061
Finansman Gelirleri
31 6.317 790
Finansman Giderleri
31 -11.081 -7.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.403 9.191
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.971 -977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -570 -242
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 -3.401 -735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.432 8.214
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.432 8.214
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 1
Ana Ortaklık Payları
47.429 8.213
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.888 37.704
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.153 -748
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
39.211 38.302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
830 150
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
830 150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.462 5.220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-212 -129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-212 -129
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.607 6.539
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.607 6.539
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-69 115
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-69 115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.864 -1.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
43 26
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.921 -1.308
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
14 -23
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.350 42.924
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.782 51.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 1
Ana Ortaklık Payları
90.779 51.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118481


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: -1,04% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9462 Değişim: 0,06%
Düşük 28,8675 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,8202 Değişim: 0,18%
Düşük 31,6971 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.902,99 Değişim: 0,08%
Düşük 1.897,75 30.11.2023 Yüksek 1.905,05
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.