KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 07:47
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -126 -126 -126 8.726 -4.318 -4.318 16 16 4.424 27 -27 -5.588 -5.615 -1.290 0 -1.290
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -126 -126 -126 8.726 -4.318 -4.318 16 16 4.424 27 -27 -5.588 -5.615 -1.290 0 -1.290
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.588 5.588 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -598 -598 -598 38.302 5.323 5.323 -103 -103 43.522 27 -27 8.214 8.187 51.138 0 51.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -598 -598 -598 38.302 5.323 5.323 -103 -103 43.522 27 -27 8.214 8.187 51.138 0 51.138
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -950 -950 -950 67.785 2.022 2.022 -91 -91 69.716 238 10.918 8.214 19.132 90.640 10 90.650


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.362 5.603
Dönem Karı (Zararı)
8.214 -5.588
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.214 -5.588
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.247 19.387
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 15.473 11.638
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
190 187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-22 246 36
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-87 152
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 31 -1
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.363 1.433
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30-31 -664 -544
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-31 3.027 1.977
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.762 5.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-196 113
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -196 113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-743 578
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -743 578
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 946 -514
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
452 250
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 -17 -23
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 469 273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.977 -8.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.551 -679
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -54 -117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.497 -562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.185 -1.424
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 0 121
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 7.185 -1.545
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 385 -102
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -128 517
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
263 -1.877
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 230 -213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 33 -1.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 139 -490
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.239 -911
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 45 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.194 -911
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 5.898 -3.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
547 161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 547 161
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.438 5.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -56 -98
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -20 23
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.630 -3.102
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
727 96
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
727 96
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.538 -8.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -7.538 -8.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 2.661
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -5 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.869 2.057
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 1.869 2.057
Alınan Temettüler
247 18
Alınan Faiz
30 70 66
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.346 -1.536
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.714 28.576
Kredilerden Nakit Girişleri
7 24.714 28.576
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.771 -17.928
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -28.771 -17.928
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -15.917 -10.877
Ödenen Faiz
-2.882 -1.710
Alınan Faiz
31 594 392
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -84 11
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.386 965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.386 965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.293 12.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 35.679 13.293


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 35.679 13.293
Finansal Yatırımlar
69 131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
69 131
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 69 131
Ticari Alacaklar
12.323 4.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 315 129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.008 4.543
Diğer Alacaklar
10.617 8.082
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 76 45
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 10.541 8.037
Türev Araçlar
782 14
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
35 118 13
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
35 664 1
Stoklar
13 3.481 2.236
Peşin Ödenmiş Giderler
1.526 1.034
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.526 1.034
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 260 280
Diğer Dönen Varlıklar
1.060 917
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 1.060 917
ARA TOPLAM
65.797 30.659
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.797 30.659
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.171 548
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.156 541
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.156 541
Diğer Finansal Yatırımlar
6 15 7
Diğer Alacaklar
11.544 8.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 11.544 8.809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 3.164 1.881
Maddi Duran Varlıklar
58.195 30.431
Binalar
15 17.510 6.602
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 5.200 2.418
Özel Maliyetler
15 1.139 578
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 2.383 4.306
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 31.963 16.527
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 201.381 108.465
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.254 744
Şerefiye
17 166 91
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.088 653
Peşin Ödenmiş Giderler
11.188 5.862
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 11.188 5.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 14 3
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
287.911 156.743
TOPLAM VARLIKLAR
353.708 187.402
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.792 11.209
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 101
Banka Kredileri
7 0 101
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.792 11.108
Banka Kredileri
7 11.792 11.108
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.569 21.391
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.350 3.216
Banka Kredileri
7 7.350 3.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.219 18.175
Banka Kredileri
7 11.914 5.491
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-18 22.305 12.684
Diğer Finansal Yükümlülükler
103 126
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 103 126
Ticari Borçlar
11.896 6.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 2.231 1.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 9.665 5.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.407 658
Diğer Borçlar
2.327 645
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 68 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.259 645
Türev Araçlar
378 470
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
35 89 98
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
35 289 372
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.877 4.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 16.877 4.511
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 211 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
339 193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 234 118
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 105 75
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.544 1.854
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 3.544 1.854
ARA TOPLAM
90.443 47.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.443 47.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
145.647 89.994
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.152 10.288
Banka Kredileri
7-18 15.152 10.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
130.495 79.706
Banka Kredileri
7-18 16.000 9.389
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-18 114.495 70.317
Diğer Borçlar
730 162
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 730 162
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.224 799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 1.224 799
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.125 1.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.506 984
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
619 359
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 22.889 8.214
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.615 100.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
263.058 147.891
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.640 39.502
Ödenmiş Sermaye
25 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
25 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-950 -352
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-950 -352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -950 -352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.716 26.194
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 67.785 29.483
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.022 -3.301
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25 2.022 -3.301
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-91 12
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
25 -91 12
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
238 211
Yasal Yedekler
25 238 211
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 10.918 16.533
Net Dönem Karı veya Zararı
8.214 -5.588
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 9
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.650 39.511
TOPLAM KAYNAKLAR
353.708 187.402


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 97.378 46.448
Satışların Maliyeti
27 -75.233 -43.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.145 2.683
BRÜT KAR (ZARAR)
22.145 2.683
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.123 -1.518
Pazarlama Giderleri
28 -7.573 -4.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 1.386 2.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -288 -396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.547 -1.382
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 1.823 1.344
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -52 -83
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 743 -578
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.061 -699
Finansman Gelirleri
31 790 504
Finansman Giderleri
31 -7.660 -5.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.191 -6.101
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-977 513
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -242 -1
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 -735 514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.214 -5.588
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.214 -5.588
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1 0
Ana Ortaklık Payları
8.213 -5.588
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-598 -126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-748 -158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
150 32
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
150 32
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
43.522 4.424
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.302 8.726
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
38.302 8.726
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-129 20
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-129 20
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.539 -5.325
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.539 -5.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
115 -73
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
115 -73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.305 1.076
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
26 -4
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.308 1.065
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-23 15
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.924 4.298
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.138 -1.290
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1 0
Ana Ortaklık Payları
51.137 -1.290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005607


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.463 Değişim: -1,11% Hacim : 18.603 Mio.TL Son veri saati : 14:56
Düşük 2.447 29.06.2022 Yüksek 2.494
Açılış: 2.493
16,6386 Değişim: -0,26%
Düşük 16,5311 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,5092 Değişim: -0,25%
Düşük 17,3631 29.06.2022 Yüksek 17,5880
Açılış: 17,5532
976,50 Değişim: 0,04%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 979,17
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.