KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

04.11.2020 - 18:15
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.104 4.045 12.149 31.179 3 31.182
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 -4.045 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -36 -36 -36 2.272 1.479 1.479 44 44 3.795 0 0 2.587 2.587 6.346 0 6.346
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -36 -36 -36 2.272 1.479 1.479 44 44 3.795 0 0 2.587 2.587 6.346 0 6.346
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -220 -220 -220 18.959 1.480 1.480 7 7 20.446 59 12.149 2.587 14.736 37.525 3 37.528
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -127 -127 -127 11.405 -2.844 -2.844 -43 -43 8.518 27 -27 -5.203 -5.230 3.188 0 3.188
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -127 -127 -127 11.405 -2.844 -2.844 -43 -43 8.518 27 -27 -5.203 -5.230 3.188 0 3.188
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -353 -353 -353 32.162 -1.827 -1.827 -47 -47 30.288 211 16.533 -5.203 11.330 43.980 10 43.990


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.094 11.189
Dönem Karı (Zararı)
-5.203 2.587
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.203 2.587
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.482 7.152
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 8.233 6.330
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
121 191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 44 157
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76 44
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1 -10
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.262 711
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -314 -424
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 1.576 1.135
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.025 -316
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 1
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-71 -70
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 2
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -71 -72
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
645 -461
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 645 -461
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -843 181
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
110 585
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -24 422
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
134 163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.109 1.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
796 -441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60 -12
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
856 -429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.112 452
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
166 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.278 452
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-158 -511
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
25 -639
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.977 87
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-63 -756
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.914 843
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-352 72
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19 807
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 807
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.579 1.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
229 -100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
229 -100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.170 11.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -90 -43
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 14 -105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.065 -5.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101 115
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101 115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.044 -6.790
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -6.044 -6.790
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.474 2.258
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.200 -1.365
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 1.200 -1.365
Alınan Temettüler
18 240
Alınan Faiz
24-25 186 374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.493 -4.504
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.796 8.355
Kredilerden Nakit Girişleri
7 12.796 8.355
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.324 -6.584
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.324 -6.584
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.659 -5.452
Ödenen Faiz
-1.193 -929
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -113 106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.464 1.517
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.464 1.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.328 8.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.864 10.123


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.864 12.328
Finansal Yatırımlar
110 2.377
Vadeli Mevduatlar
6 0 2.234
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
110 89
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 110 89
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 54
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 0 54
Ticari Alacaklar
3.287 3.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 65 5
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.222 3.200
Diğer Alacaklar
11.049 6.424
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 11.049 6.258
Türev Araçlar
161 312
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 67 102
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 94 210
Stoklar
2.448 1.723
Peşin Ödenmiş Giderler
1.141 884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.141 884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 271 257
Diğer Dönen Varlıklar
907 829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
907 829
ARA TOPLAM
29.238 28.339
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.238 28.339
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
650 532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
641 525
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 641 525
Diğer Finansal Yatırımlar
6 9 7
Diğer Alacaklar
7.550 7.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 7.550 7.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.864 2.191
Maddi Duran Varlıklar
144.205 102.534
Binalar
12 6.687 3.810
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 2.573 1.887
Özel Maliyetler
12 623 528
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 4.986 4.107
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 112.793 80.894
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 16.543 11.308
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
772 563
Şerefiye
97 74
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 675 489
Peşin Ödenmiş Giderler
6.742 5.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.742 5.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
161.783 118.532
TOPLAM VARLIKLAR
191.021 146.871
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.929 7.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.929 7.374
Banka Kredileri
7 11.929 7.374
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.090 11.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.090 11.076
Banka Kredileri
7-14 6.332 2.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 12.758 8.162
Diğer Finansal Yükümlülükler
17 113
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 17 113
Ticari Borçlar
6.518 6.708
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 956 1.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.562 5.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
837 948
Diğer Borçlar
705 580
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
705 580
Türev Araçlar
1.112 416
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 90 112
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 1.022 304
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.112 6.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.112 6.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
250 309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 173 233
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 77 76
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.274 1.532
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.274 1.532
ARA TOPLAM
47.844 35.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.844 35.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.559 60.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.559 60.976
Banka Kredileri
7-14 16.637 10.218
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 70.922 50.758
Diğer Borçlar
192 223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
192 223
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
868 713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 868 713
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.293 1.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 904 804
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
389 265
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 9.275 7.678
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.187 70.659
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
147.031 106.076
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.980 40.792
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-353 -226
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-353 -226
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -353 -226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.288 21.770
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 32.162 20.757
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.827 1.017
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -1.827 1.017
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-47 -4
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 -47 -4
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
211 184
Yasal Yedekler
19 211 184
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 16.533 12.024
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.203 4.536
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 3
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.990 40.795
TOPLAM KAYNAKLAR
191.021 146.871


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 32.525 56.151 11.018 22.635
Satışların Maliyeti
21 -31.950 -46.118 -10.085 -16.515
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
575 10.033 933 6.120
BRÜT KAR (ZARAR)
575 10.033 933 6.120
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.091 -1.252 -352 -437
Pazarlama Giderleri
22 -3.341 -6.210 -993 -2.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.805 802 1.020 259
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -220 -294 -68 -67
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.272 3.079 540 3.814
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 878 660 289 164
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -69 -447 -69 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -645 461 -37 405
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.108 3.753 723 4.383
Finansman Gelirleri
25 402 316 67 570
Finansman Giderleri
25 -4.340 -1.301 -2.533 -434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.046 2.768 -1.743 4.519
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
843 -181 797 -812
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0 4 19
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 843 -181 793 -831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.203 2.587 -946 3.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.203 2.587 -946 3.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.203 2.587 -946 3.707
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-127 -36 -45 5
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-159 -45 -56 6
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32 9 11 -1
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
32 9 11 -1
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.518 3.795 4.165 541
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.405 2.272 5.681 -559
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
11.405 2.272 5.681 -559
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53 56 -20 38
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-53 56 -20 38
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.490 1.829 -1.866 1.309
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.490 1.829 -1.866 1.309
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-89 32 -2 27
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-89 32 -2 27
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
745 -394 372 -274
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
10 -12 3 -8
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
714 -376 366 -261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
21 -6 3 -5
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.391 3.759 4.120 546
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.188 6.346 3.174 4.253
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.188 6.346 3.174 4.253http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886204


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3797 Değişim: -0,34%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1765 Değişim: -0,44%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
794,56 Değişim: -0,15%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.