KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 18:43
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.104 4.045 12.149 31.179 3 31.182
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 -4.045 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -41 -41 -41 2.831 409 409 14 14 3.254 0 0 -1.120 -1.120 2.093 0 2.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -41 -41 -41 2.831 409 409 14 14 3.254 0 0 -1.120 -1.120 2.093 0 2.093
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -225 -225 -225 19.518 410 410 -23 -23 19.905 59 12.149 -1.120 11.029 33.272 3 33.275
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -82 -82 -82 5.724 -1.345 -1.345 -26 -26 4.353 27 -27 -4.257 -4.284 14 0 14
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -82 -82 -82 5.724 -1.345 -1.345 -26 -26 4.353 27 -27 -4.257 -4.284 14 0 14
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -308 -308 -308 26.481 -328 -328 -30 -30 26.123 211 16.533 -4.257 12.276 40.806 9 40.815


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.635 7.256
Dönem Karı (Zararı)
-4.257 -1.120
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.257 -1.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.600 5.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 5.258 4.135
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
184 194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 120 157
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67 46
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3 -9
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
778 456
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -214 -293
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 992 749
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.844 278
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 1
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-121 85
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -121 85
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
608 -56
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 608 -56
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -46 -631
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
95 562
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -15 428
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
110 134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.598 3.557
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.699 -602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44 5
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.743 -607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.009 107
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
166 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.175 107
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-258 -357
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26 -663
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-931 -108
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
626 -699
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.557 591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-628 -107
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78 795
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
78 795
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-785 4.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
262 -111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
262 -111
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.745 7.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -37 -31
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -73 -174
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.576 -5.253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 105
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.351 -3.968
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -4.351 -3.968
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.442 21
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
197 -1.704
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 197 -1.704
Alınan Temettüler
18 0
Alınan Faiz
24-25 96 293
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.340 -2.713
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.500 5.748
Kredilerden Nakit Girişleri
7 7.500 5.748
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.222 -4.241
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.222 -4.241
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.737 -3.635
Ödenen Faiz
-766 -656
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -115 71
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-281 -710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-281 -710
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.328 8.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.047 7.896


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.047 12.328
Finansal Yatırımlar
103 2.377
Vadeli Mevduatlar
6 0 2.234
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
103 89
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 103 89
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 54
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 0 54
Ticari Alacaklar
1.896 3.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 49 5
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.847 3.200
Diğer Alacaklar
10.105 6.424
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.105 6.258
Türev Araçlar
342 312
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 193 102
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 149 210
Stoklar
2.257 1.723
Peşin Ödenmiş Giderler
917 884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
917 884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 188 257
Diğer Dönen Varlıklar
713 829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
713 829
ARA TOPLAM
28.568 28.339
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.568 28.339
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
583 532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
576 525
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 576 525
Diğer Finansal Yatırımlar
6 7 7
Diğer Alacaklar
7.129 7.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 7.129 7.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.745 2.191
Maddi Duran Varlıklar
124.526 102.534
Binalar
12 4.058 3.810
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 2.282 1.887
Özel Maliyetler
12 559 528
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 5.705 4.107
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 98.009 80.894
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 13.913 11.308
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
704 563
Şerefiye
85 74
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 619 489
Peşin Ödenmiş Giderler
6.043 5.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.043 5.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
140.730 118.532
TOPLAM VARLIKLAR
169.298 146.871
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.720 7.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.720 7.374
Banka Kredileri
7 10.720 7.374
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.580 11.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.580 11.076
Banka Kredileri
7-14 4.886 2.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 10.694 8.162
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 113
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 9 113
Ticari Borçlar
6.743 6.708
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 1.645 1.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.098 5.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
428 948
Diğer Borçlar
640 580
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
640 580
Türev Araçlar
1.530 416
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 155 112
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 1.375 304
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.284 6.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.284 6.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
380 309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 307 233
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 73 76
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.005 1.532
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.005 1.532
ARA TOPLAM
44.319 35.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.319 35.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.310 60.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.310 60.976
Banka Kredileri
7-14 12.646 10.218
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 60.664 50.758
Diğer Borçlar
163 223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 776 713
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.251 1.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 910 804
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
341 265
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 8.664 7.678
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.164 70.659
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
128.483 106.076
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.806 40.792
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-308 -226
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-308 -226
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -308 -226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.123 21.770
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 26.481 20.757
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-328 1.017
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -328 1.017
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-30 -4
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 -30 -4
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
211 184
Yasal Yedekler
19 211 184
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 16.533 12.024
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.257 4.536
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9 3
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.815 40.795
TOPLAM KAYNAKLAR
169.298 146.871


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 21.507 33.516 6.177 18.668
Satışların Maliyeti
21 -21.865 -29.603 -6.855 -16.170
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-358 3.913 -678 2.498
BRÜT KAR (ZARAR)
-358 3.913 -678 2.498
Genel Yönetim Giderleri
22 -739 -815 -308 -428
Pazarlama Giderleri
22 -2.348 -4.149 -603 -2.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 785 564 538 268
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -152 -248 244 -236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.812 -735 -807 74
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 589 496 348 337
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -447 0 -299
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -608 56 -504 139
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.831 -630 -963 251
Finansman Gelirleri
25 335 139 225 64
Finansman Giderleri
25 -1.807 -1.260 -958 -524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.303 -1.751 -1.696 -209
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
46 631 -538 342
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -4 -19 0 31
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 50 650 -538 311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.257 -1.120 -2.234 133
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.257 -1.120 -2.234 133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.257 -1.120 -2.234 133
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-82 -41 -55 -33
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-103 -51 -69 -41
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 10 14 8
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 10 14 8
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.353 3.254 1.761 4
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.724 2.831 2.039 718
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
5.724 2.831 2.039 718
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33 18 55 23
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-33 18 55 23
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.624 520 -319 -863
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.624 520 -319 -863
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-87 5 23 -46
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-87 5 23 -46
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
373 -120 -37 172
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
7 -4 -11 -5
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
349 -115 -21 167
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
17 -1 -5 10
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.271 3.213 1.706 -29
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14 2.093 -528 104
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14 2.093 -528 104http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868780


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3112 Değişim: -0,01%
Düşük 8,3104 18.05.2021 Yüksek 8,3182
Açılış: 8,3117
10,1102 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1149
Açılış: 10,1096
500,08 Değişim: 0,22%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 500,79
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.