KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 08:00
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-102 -102 -102 0 -102
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-102 -102 -102 0 -102
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.104 4.045 12.149 31.179 3 31.182
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 -4.045 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -8 -8 -8 2.113 1.141 1.141 -4 -4 3.250 0 0 -1.253 -1.253 1.989 0 1.989
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -8 -8 -8 2.113 1.141 1.141 -4 -4 3.250 0 0 -1.253 -1.253 1.989 0 1.989
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -192 -192 -192 18.800 1.142 1.142 -41 -41 19.901 59 12.149 -1.253 10.896 33.168 3 33.171
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -27 -27 -27 3.685 -1.023 -1.023 -70 -70 2.592 0 0 -2.023 -2.023 542 6 548
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -27 -27 -27 36.865 -1.023 -1.023 -70 -70 2.592 0 0 -2.023 -2.023 542 6 548
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -253 -253 -253 24.442 -6 -6 -74 -74 24.362 184 16.560 -2.023 14.537 41.334 9 41.343


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-226 2.395
Dönem Karı (Zararı)
-2.023 -1.253
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.023 -1.253
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.540 2.294
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 2.505 1.923
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
76 21
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 66 34
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1 -16
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
358 266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -116 -162
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 474 428
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
677 -16
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
331 111
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 331 111
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
104 83
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 104 83
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -584 -289
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
73 195
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -7 141
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 80 54
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.698 1.419
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.072 -570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.120 -570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.009 464
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 22
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.031 464
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-135 -134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
46 -432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-879 -292
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -172 -322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-707 30
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
58 6
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38 10
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-38 10
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -1.046 2.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
233 -358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
233 -358
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-181 2.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -23 -19
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -22 -46
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.647 -1.325
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-10 -15
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 43
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 43
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.854 -1.909
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -2.854 -1.909
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.196 1.218
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-25 -824
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 -25 -824
Alınan Faiz
24-25 33 162
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-321 545
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.721 3.548
Kredilerden Nakit Girişleri
7 5.721 3.548
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.349 -1.613
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.349 -1.613
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.270 -1.102
Ödenen Faiz
-335 -264
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -88 -24
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.194 1.615
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.194 1.615
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.328 8.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.134 10.221


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.134 12.328
Finansal Yatırımlar
1.364 2.377
Vadeli Mevduatlar
6 1.289 2.234
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
75 89
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 75 89
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 54
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 0 54
Ticari Alacaklar
1.300 3.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 57 5
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.243 3.200
Diğer Alacaklar
7.703 6.424
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 144 166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 7.559 6.258
Türev Araçlar
305 312
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 173 102
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 132 210
Stoklar
2.034 1.723
Peşin Ödenmiş Giderler
1.043 884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.043 884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 239 257
Diğer Dönen Varlıklar
684 829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
684 829
ARA TOPLAM
24.806 28.339
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.806 28.339
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
499 532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
492 525
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 492 525
Diğer Finansal Yatırımlar
6 7 7
Diğer Alacaklar
10.008 7.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.008 7.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.142 2.191
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0
Maddi Duran Varlıklar
119.129 102.534
Binalar
12 4.116 3.810
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 2.219 1.887
Özel Maliyetler
12 559 528
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 5.022 4.107
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 94.156 80.894
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 13.057 11.308
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
608 563
Şerefiye
81 74
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 527 489
Peşin Ödenmiş Giderler
5.510 5.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.510 5.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.896 118.532
TOPLAM VARLIKLAR
162.702 146.871
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.011 7.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.011 7.374
Banka Kredileri
7 9.011 7.374
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.026 11.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.026 11.076
Banka Kredileri
7-14 3.796 2.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 9.230 8.162
Diğer Finansal Yükümlülükler
30 113
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 30 113
Ticari Borçlar
6.418 6.708
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 934 1.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.484 5.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.102 948
Diğer Borçlar
692 580
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
692 580
Türev Araçlar
2.383 416
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 215 112
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 2.168 304
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.808 6.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.808 6.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
322 309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 246 233
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 76 76
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.731 1.532
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.731 1.532
ARA TOPLAM
40.523 35.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.523 35.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
71.095 60.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
71.095 60.976
Banka Kredileri
7-14 11.907 10.218
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 59.188 50.758
Diğer Borçlar
165 223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
165 223
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
755 713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 755 713
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.149 1.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 819 804
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
330 265
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 7.672 7.678
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.836 70.659
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.359 106.076
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.334 40.792
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-253 -226
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-253 -226
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -253 -226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.362 21.770
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 24.442 20.757
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6 1.017
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -6 1.017
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-74 -4
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 -74 -4
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
184 184
Yasal Yedekler
19 184 184
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 16.560 12.024
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.023 4.536
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9 3
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.343 40.795
TOPLAM KAYNAKLAR
162.702 146.871


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 15.330 14.848
Satışların Maliyeti
21 -15.010 -13.433
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
320 1.415
BRÜT KAR (ZARAR)
320 1.415
Genel Yönetim Giderleri
22 -431 -387
Pazarlama Giderleri
22 -1.745 -2.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 253 327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -402 -43
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.005 -809
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 241 159
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -148
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -104 -83
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.868 -881
Finansman Gelirleri
25 120 101
Finansman Giderleri
25 -859 -762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.607 -1.542
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
584 289
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -4 -50
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 588 339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.023 -1.253
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.023 -1.253
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.023 -1.253
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27 -8
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34 -10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7 2
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
7 2
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.592 3.250
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.685 2.113
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
3.685 2.113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-88 -5
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-88 -5
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.305 1.383
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.305 1.383
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-110 51
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-110 51
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
410 -292
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
18 1
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
370 -283
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
22 -10
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.565 3.242
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
542 1.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
542 1.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847098


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.365 Değişim: -0,87% Hacim : 15.512 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.357 20.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.376
8,1111 Değişim: 0,28%
Düşük 8,0681 20.04.2021 Yüksek 8,1334
Açılış: 8,0883
9,7587 Değişim: 0,20%
Düşük 9,7152 20.04.2021 Yüksek 9,8174
Açılış: 9,739
463,86 Değişim: 0,72%
Düşük 459,40 20.04.2021 Yüksek 464,66
Açılış: 460,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.