KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 08:00
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.619 639 8.258 20.171 20.171
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 0 -52 -52 -52
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 0 -52 -52 -52
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.567 639 8.206 20.119 20.119
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 -639 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -129 -129 -129 7.516 -230 -230 -40 -40 7.246 0 0 4.045 4.045 11.162 11.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -129 -129 -129 7.516 -230 -230 -40 -40 7.246 0 0 4.045 4.045 11.162 11.162
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 3
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.104 4.045 12.149 31.179 3 31.182
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 -4.045 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -42 -42 -42 4.070 1.016 1.016 33 33 5.119 125 -125 4.536 4.411 9.613 0 9.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -42 -42 -42 4.070 1.016 1.016 33 33 5.119 125 -125 4.536 4.411 9.613 0 9.613
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.803 9.613
Dönem Karı (Zararı)
4.536 4.045
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.536 4.045
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.683 8.139
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 10.412 5.254
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
215 90
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-22 117 113
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 108 -27
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 -10 4
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
901 644
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30-31 -552 -640
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-31 1.453 1.284
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-657 1.763
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
14 1 5
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
125 -265
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 123 -265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-469 -656
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -469 -656
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 520 1.189
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
635 115
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 415 -25
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 220 140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.701 -2.066
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
176 103
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 6 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 170 103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
451 -1.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 451 -1.384
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -567 14
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -305 -1.661
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
610 800
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -335 301
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 945 499
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -230 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
756 -197
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 756 -197
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 1.004 255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194 4
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -194 4
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.920 10.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -55 -50
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -62 -455
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.287 -11.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99 75
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99 75
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.525 -5.400
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -10.525 -5.400
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 599
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.828
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.282 -4.664
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 -1.282 -4.664
Alınan Temettüler
341 150
Alınan Faiz
30-31 481 640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.794 2.888
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.010 14.634
Kredilerden Nakit Girişleri
7 18.010 14.634
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.975 -6.271
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.975 -6.271
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.489 -4.384
Ödenen Faiz
-1.413 -1.042
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 73 -49
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.722 1.474
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.722 1.474
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.606 7.132
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.328 8.606


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.328 8.606
Finansal Yatırımlar
2.377 2.733
Vadeli Mevduatlar
6 2.234 2.033
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
89 89
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 89 89
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
54 611
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 54 611
Ticari Alacaklar
3.205 3.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.200 2.992
Diğer Alacaklar
6.424 6.217
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 166 18
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 6.258 6.199
Türev Araçlar
312 299
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
35 102 89
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
35 210 210
Stoklar
13 1.723 1.000
Peşin Ödenmiş Giderler
884 1.011
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 884 1.011
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 257 318
Diğer Dönen Varlıklar
829 520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 829 520
ARA TOPLAM
28.339 23.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.339 23.706
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
532 454
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
525 449
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 525 449
Diğer Finansal Yatırımlar
6 7 5
Diğer Alacaklar
7.577 5.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 7.577 5.280
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.191 1.884
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 2
Maddi Duran Varlıklar
102.534 73.219
Binalar
15 4.191 1.128
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 1.905 1.020
Özel Maliyetler
15 528 1.735
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 4.107 3.776
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 80.894 57.302
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 10.909 8.258
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
563 494
Şerefiye
17 74 65
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 489 429
Peşin Ödenmiş Giderler
5.135 4.037
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 5.135 4.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.532 85.370
TOPLAM VARLIKLAR
146.871 109.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.374 5.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.374 5.780
Banka Kredileri
7 7.374 5.780
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.076 6.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.076 6.680
Banka Kredileri
7-18 2.914 1.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-18 8.162 5.156
Diğer Finansal Yükümlülükler
113 32
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 113 32
Ticari Borçlar
6.708 5.375
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 1.019 1.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.689 4.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 948 1.053
Diğer Borçlar
580 412
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 580 412
Türev Araçlar
416 1.033
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
35 112 42
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
35 304 991
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.361 5.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 6.361 5.507
Kısa Vadeli Karşılıklar
309 287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 233 200
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 76 87
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.532 1.087
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 1.532 1.087
ARA TOPLAM
35.417 27.246
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.417 27.246
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.976 43.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.976 43.342
Banka Kredileri
7-18 10.218 6.487
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-18 50.758 36.855
Diğer Borçlar
223 188
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 223 188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
713 342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 713 342
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.069 685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 804 685
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
265 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 7.678 5.989
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.659 50.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.076 77.792
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.792 31.281
Ödenmiş Sermaye
25 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
25 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-226 -184
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-226 -184
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -226 -184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.770 16.651
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 20.757 16.687
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.017 1
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25 1.017 1
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4 -37
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
25 -4 -37
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
184 59
Yasal Yedekler
25 184 59
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 12.024 8.206
Net Dönem Karı veya Zararı
4.536 4.045
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 3
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.795 31.284
TOPLAM KAYNAKLAR
146.871 109.076


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 75.118 62.853
Satışların Maliyeti
27 -62.039 -49.284
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.079 13.569
BRÜT KAR (ZARAR)
13.079 13.569
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.695 -1.238
Pazarlama Giderleri
28 -8.015 -6.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 2.043 799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -370 -753
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.042 6.192
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 963 493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -452 -7
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 469 656
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.022 7.334
Finansman Gelirleri
31 780 753
Finansman Giderleri
31 -1.746 -2.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.056 5.234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-520 -1.189
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -1 -182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 -519 -1.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.536 4.045
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.536 4.045
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1 0
Ana Ortaklık Payları
4.535 4.045
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42 -129
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52 -161
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 32
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 32
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.119 7.246
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.070 7.516
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.070 7.516
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42 -50
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
42 -50
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.258 -326
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.258 -326
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
35 8
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
35 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-286 98
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-9 10
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-269 86
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-8 2
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.077 7.117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.613 11.162
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.613 11.162http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824797


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9673 Değişim: -0,06%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2232 Değişim: 0,03%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.862,67 Değişim: -0,21%
Düşük 1.857,75 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.