KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 08:27
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -37 -37 -37 7.685 69 69 0 0 7.754 59 7.666 -47 7.619 17.899 0 17.899
Transferler
-47 47 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2 2 2 42 -196 -196 3 -151 -1.615 -149 0 -149
Dönem Karı (Zararı)
-1.615 -1.615 0 -1.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2 2 2 42 -196 -196 3 -151
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -35 -35 -35 7.727 -127 -127 3 3 7.603 59 7.619 -1.615 6.004 16.135 0 16.135
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.619 639 8.258 20.171 0 20.171
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-52 0 -52 -52 0 -52
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.567 639 8.206 20.119 0 20.119
Transferler
639 -639 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15 -15 -15 4.067 680 680 -35 -35 4.712
Dönem Karı (Zararı)
127 127 127 0 127
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15 -15 -15 4.067 680 680 -35 -35 4.712 4.697 0 4.697
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -70 -70 -70 13.238 911 911 -32 -32 14.117 59 8.206 127 8.333 24.943 0 24.943


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.707 3.885
Dönem Karı (Zararı)
127 -1.615
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
127 -1.615
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.943 3.377
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 2.189 1.844
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73 60
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 91 73
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-23 -21
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 5 8
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
444 202
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -124 -170
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 568 372
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.390 1.658
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
11 1 5
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-80 204
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -80 204
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-144 -78
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -144 -78
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 0 -389
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
70 -129
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -13 -162
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 83 33
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.557 2.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-260 -737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-260 -737
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-642 -253
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -642 -253
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45 -31
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-599 73
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
124 353
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 15 95
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
109 258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-234 -21
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111 59
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
111 59
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 3.006 2.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96 -63
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
96 -63
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.627 3.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -29 -31
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 109 25
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.836 -88
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53 3.409
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53 3.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.973 -1.526
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -1.973 -1.526
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -198 -3.706
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.992 1.513
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-2.992 1.513
Alınan Temettüler
150 63
Alınan Faiz
24-25 124 159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.625 -4.649
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.972 183
Kredilerden Nakit Girişleri
7 5.972 183
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.949 -4.663
Ödenen Faiz
-396 -232
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -2 63
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.496 -852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.496 -852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.132 5.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.628 4.307


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.628 7.132
Finansal Yatırımlar
6 395 736
Vadeli Mevduatlar
6 395 736
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
2.990 2.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.990 2.233
Diğer Alacaklar
10 4.516 1.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.516 1.204
Türev Araçlar
28 1.303 767
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 1.303 767
Stoklar
931 728
Peşin Ödenmiş Giderler
546 450
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
546 450
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 83 120
Diğer Dönen Varlıklar
312 329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
312 329
ARA TOPLAM
22.704 13.699
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.704 13.699
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 834 193
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 830 189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 830 189
Diğer Finansal Yatırımlar
6 4 4
Diğer Alacaklar
3.276 2.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.276 2.336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.356 1.209
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1 2
Maddi Duran Varlıklar
12 58.918 49.040
Binalar
12 957 547
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 782 646
Özel Maliyetler
12 1.573 1.313
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 1.989 1.260
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 48.243 40.835
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 5.374 4.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 356 296
Şerefiye
57 47
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 299 249
Peşin Ödenmiş Giderler
2.930 1.872
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.930 1.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.671 54.948
TOPLAM VARLIKLAR
90.375 68.647
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.953 2.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.953 2.807
Banka Kredileri
7 3.953 2.807
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.840 3.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7-14 4.840 3.707
Banka Kredileri
7-14 675 109
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 4.165 3.598
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 71 61
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 71 61
Ticari Borçlar
4.043 3.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 784 635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.259 2.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
652 755
Diğer Borçlar
284 270
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 0 25
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
284 245
Türev Araçlar
28 562 481
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 562 481
Ertelenmiş Gelirler
7.965 3.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 7.965 3.831
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 88 47
Kısa Vadeli Karşılıklar
285 237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 198 155
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 87 82
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
904 784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
904 784
ARA TOPLAM
23.647 16.209
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.647 16.209
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7-14 35.898 27.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7-14 35.898 27.684
Banka Kredileri
7-14 5.081 302
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 30.817 27.382
Diğer Borçlar
546 314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
546 314
Ertelenmiş Gelirler
259 159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 259 159
Uzun Vadeli Karşılıklar
536 482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 536 482
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 4.546 3.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.785 32.267
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
65.432 48.476
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.943 20.171
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-70 -55
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-70 -55
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -70 -55
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.117 9.405
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 13.238 9.171
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
911 231
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 911 231
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-32 3
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 -32 3
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59 59
Yasal Yedekler
19 59 59
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 8.206 7.619
Net Dönem Karı veya Zararı
127 639
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.943 20.171
TOPLAM KAYNAKLAR
90.375 68.647


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 24.375 16.674 13.843 9.364
Satışların Maliyeti
21 -19.887 -14.423 -10.943 -7.516
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.488 2.251 2.900 1.848
BRÜT KAR (ZARAR)
4.488 2.251 2.900 1.848
Genel Yönetim Giderleri
22 -569 -506 -297 -250
Pazarlama Giderleri
22 -2.761 -2.015 -1.457 -1.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 269 375 175 203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -346 -66 -396 -31
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.081 39 925 703
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 160 388 80 288
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -5 0 -5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 144 78 132 87
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.385 500 1.137 1.073
Finansman Gelirleri
25 178 113 177 59
Finansman Giderleri
25 -1.436 -2.617 -801 -1.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
127 -2.004 513 -288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 389 -72 94
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -135 -86 -76 -45
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 135 475 4 139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
127 -1.615 441 -194
DÖNEM KARI (ZARARI)
127 -1.615 441 -194
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
127 -1.615 441 -194
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15 2 -16 6
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19 3 -20 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4 -1 4 -2
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4 -1 4 -2
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.712 -151 4.444 -663
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.067 42 3.175 -628
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-44 3 -46 3
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-44 3 -46 3
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
807 -206 1.584 -18
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
807 -206 1.584 -18
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
53 -39 56 -28
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
53 -39 56 -28
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-171 49 -325 8
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 0 9 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-169 41 -323 3
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-11 8 -11 5
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.697 -149 4.428 -657
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.824 -1.764 4.869 -851
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.824 -1.764 4.869 -851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701732


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4099 Değişim: -0,05%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9749 Değişim: -0,04%
Düşük 8,9499 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
437,86 Değişim: -0,25%
Düşük 436,89 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.