KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 20:15
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -37 -37 -37 7.685 69 69 0 0 7.754 59 7.666 -47 7.619 17.899 0 17.899
Transferler
-47 47 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4 -4 -4 670 -159 -159 -1.421 -1.421 -914 0 -914
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4 -4 -4 670 -159 -159 -1.421 -1.421 -914 0 -914
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -41 -41 -41 8.355 -90 -90 0 0 8.265 59 7.619 -1.421 6.198 16.985 0 16.985
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.619 639 8.258 20.171 0 20.171
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-52 -52 -52 -52
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-52 -52 -52 -52
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.567 639 8.206 20.119 0 20.119
Transferler
639 -639 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1 1 1 892 -626 -626 2 2 268 0 0 -314 -314 -45 0 -45
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1 1 1 892 -626 -626 2 2 268 0 0 -314 -314 -45 0 -45
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -54 -54 -54 10.063 -395 -395 5 5 9.673 59 8.206 -314 7.892 20.074 0 20.074


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.054 820
Dönem Karı (Zararı)
-314 -1.421
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-314 -1.421
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.648 1.593
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.025 950
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37 8
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 42 11
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-8 -9
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 3 6
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
203 119
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -55 -66
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 258 185
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
397 745
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
11 1 2
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
42 43
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 42 43
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12 9
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -12 9
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -72 -295
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 12
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -8 -4
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 35 16
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
727 657
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-449 -571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-449 -571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-197 119
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -197 119
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-53 -25
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-420 39
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22 109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -15 -39
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37 148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-140 -40
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 1.882 1.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76 -97
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
76 -97
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.061 829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -20 -21
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 13 12
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.399 173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44 15
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44 15
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-790 -734
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -790 -734
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 449 429
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.157 401
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.157 401
Alınan Faiz
24-25 55 62
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-287 -568
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
848 322
Kredilerden Nakit Girişleri
7 848 322
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -910 -841
Ödenen Faiz
-187 -107
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -38 58
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
368 425
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
368 425
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.132 5.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.500 5.584


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.500 7.132
Finansal Yatırımlar
198 736
Vadeli Mevduatlar
6 198 736
Ticari Alacaklar
2.803 2.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.803 2.233
Diğer Alacaklar
2.230 1.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.230 1.204
Türev Araçlar
752 767
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 752 767
Stoklar
817 728
Peşin Ödenmiş Giderler
549 450
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
549 450
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 107 120
Diğer Dönen Varlıklar
271 329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
271 329
ARA TOPLAM
15.227 13.699
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.227 13.699
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
296 193
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 292 189
Diğer Finansal Yatırımlar
6 4 4
Diğer Alacaklar
2.691 2.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.691 2.336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.262 1.209
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2 2
Maddi Duran Varlıklar
51.025 49.040
Binalar
12 562 547
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 676 646
Özel Maliyetler
12 1.413 1.313
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 1.495 1.260
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 42.352 40.835
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 4.527 4.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
309 296
Şerefiye
49 Olmayan Duran Varlıklar
13 260 249
Peşin Ödenmiş Giderler
2.317 1.872
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.317 1.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.902 54.948
TOPLAM VARLIKLAR
73.129 68.647
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.652 2.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.652 2.807
Banka Kredileri
7 3.652 2.807
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.893 3.707
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.893 3.707
Banka Kredileri
7-14 118 109
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 3.775 3.598
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 61
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 24 61
Ticari Borçlar
3.403 3.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 649 635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.754 2.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
645 755
Diğer Borçlar
285 270
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 23 25
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
262 245
Türev Araçlar
521 481
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 521 481
Ertelenmiş Gelirler
5.910 3.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 5.910 3.831
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 61 47
Kısa Vadeli Karşılıklar
260 237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 175 155
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 85 82
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
799 784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
799 784
ARA TOPLAM
19.453 16.209
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.453 16.209
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.032 27.684
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.032 27.684
Banka Kredileri
7-14 296 302
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 28.736 27.382
Diğer Borçlar
333 314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
333 314
Ertelenmiş Gelirler
240 159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 240 159
Uzun Vadeli Karşılıklar
483 482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 483 482
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 3.514 3.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.602 32.267
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.055 48.476
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.074 20.171
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54 -55
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54 -55
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -54 -55
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.673 9.405
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 10.063 9.171
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-395 231
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -395 231
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5 3
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 5 3
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59 59
Yasal Yedekler
19 59 59
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 8.206 7.619
Net Dönem Karı veya Zararı
-314 639
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.074 20.171
TOPLAM KAYNAKLAR
73.129 68.647


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 10.532 7.310
Satışların Maliyeti
21 -8.944 -6.907
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.588 403
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.588 403
Genel Yönetim Giderleri
22 -272 -256
Pazarlama Giderleri
22 -1.304 -948
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 181 172
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -37 -35
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
156 -664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 80 100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 12 -9
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
248 -573
Finansman Gelirleri
25 43 54
Finansman Giderleri
25 -677 -1.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-386 -1.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
72 295
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -59 -41
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 131 336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-314 -1.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
-314 -1.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-314 -1.421
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1 -4
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1 -5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 1
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
268 511
Yabancı Para Çevrim Farkları
892 670
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
892 670
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
2 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-777 -188
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-777 -188
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-3 -11
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3 -11
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
154 40
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
153 38
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
1 2
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
269 507
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45 -914
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-45 -914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682593


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.413 Değişim: 0,26% Hacim : 10.343 Mio.TL Son veri saati : 14:44
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.411
9,2850 Değişim: 0,26%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2955
Açılış: 9,2611
10,7734 Değişim: 0,25%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
526,27 Değişim: -0,02%
Düşük 524,52 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.