KAP ***THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2018 - 19:26
KAP ***THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.436.922 94.182.768 97.619.690
GARANTİ VE KEFALETLER
1.2 7.721.203 7.721.203
Diğer Garantilerimizden
7.721.203 7.721.203
TAAHHÜTLER
2.524.007 33.031.122 35.555.129
Cayılamaz Taahhütler
962.926 962.926
Diğer Cayılamaz Taahhütler
962.926 962.926
Cayılabilir Taahhütler
2.524.007 32.068.196 34.592.203
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.524.007 32.068.196 34.592.203
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
912.915 53.430.443 54.343.358
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
122.198 38.966.650 39.088.848
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
85.978 29.284.172 29.370.150
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
36.220 9.682.478 9.718.698
Alım Satım Amaçlı İşlemler
790.717 14.463.793 15.254.510
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
103.875 118.461 222.336
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
52.387 58.820 111.207
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
51.488 59.641 111.129
Para ve Faiz Swap İşlemleri
683.500 14.342.154 15.025.654
Swap Para Alım İşlemleri
3.017.446 3.017.446
Swap Para Satım İşlemleri
683.500 2.350.304 3.033.804
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.487.202 4.487.202
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.487.202 4.487.202
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.342 3.178 6.520
Para Alım Opsiyonları
1.671 1.589 3.260
Para Satım Opsiyonları
1.671 1.589 3.260
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.125.637 98.145.381 102.271.018
EMANET KIYMETLER
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
380.538 2.953.770 3.334.308
Menkul Kıymetler
30.631 30.631
Gayrimenkul
352.268 2.709.774 3.062.042
Diğer Rehinli Kıymetler
28.270 213.365 241.635
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.745.099 95.191.611 98.936.710
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
7.562.559 192.328.149 199.890.708


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.445.836 4.219.250 5.665.086
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.119.356 3.846.348 4.965.704
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 332 741.566 741.898
Bankalar
(4) 359.668 3.104.782 3.464.450
Para Piyasalarından Alacaklar
759.356 759.356
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 23.245 23.245
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
23.245 23.245
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8) 287.300 287.300
Devlet Borçlanma Senetleri
287.300 287.300
Türev Finansal Varlıklar
(3) 15.935 372.902 388.837
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.935 275.230 291.165
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
97.672 97.672
KREDİLER (Net)
(7) 6.363.439 89.069.698 95.433.137
Krediler
6.259.599 89.069.698 95.329.297
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
6.259.599 89.069.698 95.329.297
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0
Donuk Alacaklar
320.965 320.965
Özel Karşılıklar (-)
-217.125 -217.125
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.950 5.950
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.499 6.499
Diğer
6.499 6.499
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.189 2.189
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER
516.102 919.835 1.435.937
VARLIKLAR TOPLAMI
8.340.015 94.208.783 102.548.798
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 78.529.223 78.529.223
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
155.816 155.816
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14.632.972 14.632.972
Tahviller
14.632.972 14.632.972
FONLAR
13 13
Diğer
13 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 28.396 540.901 569.297
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
28.396 308.206 336.602
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
232.695 232.695
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0
KARŞILIKLAR
(6) 293.826 293.826
Genel Karşılıklar
130.214 130.214
Çalışan Hakları Karşılığı
61.837 61.837
Diğer Karşılıklar
101.775 101.775
CARİ VERGİ BORCU
(7.1) 12.426 12.426
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(7.2) 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 24.639 1.212.138 1.236.777
ÖZKAYNAKLAR
(8) 7.086.705 31.743 7.118.448
Ödenmiş Sermaye
6.350.000 6.350.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
197 197
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
14.081 31.743 45.824
Kar Yedekleri
401.743 401.743
Yasal Yedekler
379.260 379.260
Olağanüstü Yedekler
22.483 22.483
Kar veya Zarar
320.684 320.684
Dönem Net Kâr veya Zararı
320.684 320.684
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.601.821 94.946.977 102.548.798


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.800.000 -1.565 21.154 -1.512 387.531 568.475 5.774.083
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
1.762 1.762
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
1.762 1.762
Yeni Bakiye
4.800.000 -1.565 1.762 21.154 -1.512 387.531 568.475 5.775.845
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.073 33.255 26.182
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.000.000 1.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
550.000 -550.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
320.684 320.684
Kar Dağıtımı
564.212 -568.475 -4.263
Dağıtılan Temettü
-4.263 -4.263
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
564.212 -564.212
Dönem Sonu Bakiyeler
6.350.000 -1.565 1.762 14.081 31.743 401.743 320.684 7.118.448


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
320.684
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26.182
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
26.182
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-7.073
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
33.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
346.866


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.264.771
Alınan Faizler
1.352.770
Ödenen Faizler
-583.371
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.034
Elde Edilen Diğer Kazançlar
129.544
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
7.9.2 7.668
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-192.456
Ödenen Vergiler
-64.536
Diğer
601.118
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.591.517
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.050
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.307.365
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-225.938
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.607.555
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
546.291
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.326.746
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-95.056
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.871
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.4 -144.311
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.4 52.198
Diğer
-1.072
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.106.132
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.352.415
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-242.020
Temettü Ödemeleri
-4.263
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
735.090
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.419.420
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.546.284
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.965.704


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 1.390.427 742.175
Kredilerden Alınan Faizler
1.255.725 667.160
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
64.933 41.169
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
53.775 24.312
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
14.797 8.664
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
47 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
14.750 8.664
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.197 870
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -929.205 -522.415
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-583.583 -328.866
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-326 -288
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-333.540 -186.752
Diğer Faiz Giderleri
-11.756 -6.509
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
461.222 219.760
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-1.631 2.213
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.639 12.289
Gayri Nakdi Kredilerden
0 0
Diğer
15.639 12.289
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-17.270 -10.076
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-17.270 -10.076
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-79.231 -39.580
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 -33.681 29.239
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-69 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
720.984 868.670
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-754.596 -839.431
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 129.544 71.201
FAALİYET BRÜT KÂRI
476.223 282.833
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5 -42.314 -30.082
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -113.225 -58.645
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
320.684 194.106
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
320.684 194.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
320.684 194.106
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
320.684 194.106
Grubun Karı (Zararı)
320.684 194.106
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703287


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.933 Değişim: 1,18% Hacim : 18.588 Mio.TL Son veri saati : 15:50
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.934
Açılış: 1.928
13,5329 Değişim: 0,19%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2602 Değişim: -0,27%
Düşük 15,1919 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
799,92 Değişim: -0,07%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 802,56
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.