KAP ***THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.05.2018 - 20:52
KAP ***THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.803.951 75.896.331 80.700.282
GARANTİ VE KEFALETLER
1.2 0 6.532.525 6.532.525
Teminat Mektupları
0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 0 0
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 6.532.525 6.532.525
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
2.980.283 23.639.050 26.619.333
Cayılamaz Taahhütler
0 27.968 27.968
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 10.413 10.413
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 17.555 17.555
Cayılabilir Taahhütler
2.980.283 23.611.082 26.591.365
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.980.283 23.611.082 26.591.365
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.823.668 45.724.756 47.548.424
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.560.652 19.336.912 20.897.564
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.524.432 19.257.858 20.782.290
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
36.220 79.054 115.274
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
263.016 26.387.844 26.650.860
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
263.016 256.689 519.705
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
131.618 128.542 260.160
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
131.398 128.147 259.545
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 26.131.155 26.131.155
Swap Para Alım İşlemleri
0 9.255.459 9.255.459
Swap Para Satım İşlemleri
0 9.655.632 9.655.632
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 3.610.032 3.610.032
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 3.610.032 3.610.032
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.660.375 82.409.159 86.069.534
EMANET KIYMETLER
0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
343.673 2.438.453 2.782.126
Menkul Kıymetler
0 26.563 26.563
Teminat Senetleri
0 0 0
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
315.403 2.218.177 2.533.580
Diğer Rehinli Kıymetler
28.270 193.713 221.983
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.316.702 79.970.706 83.287.408
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
8.464.326 158.305.490 166.769.816


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
751.951 1.099.067 1.851.018
Nakit ve Nakit Benzerleri
402.741 1.023.281 1.426.022
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 1.072 681.926 682.998
Bankalar
4 194.576 341.355 535.931
Para Piyasalarından Alacaklar
207.093 0 207.093
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 26.510 0 26.510
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
26.510 0 26.510
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8 252.071 0 252.071
Devlet Borçlanma Senetleri
252.071 0 252.071
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3 70.629 75.786 146.415
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
70.629 29.083 99.712
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 46.703 46.703
KREDİLER (Net)
7 6.724.940 78.032.024 84.756.964
Krediler
6.623.064 78.032.024 84.655.088
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
6.623.064 78.032.024 84.655.088
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
12 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
305.312 0 305.312
Özel Karşılıklar (-)
-203.436 0 -203.436
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
14 90 0 90
Satış Amaçlı
90 0 90
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
10 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
11 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.588 0 5.588
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.331 0 6.331
Şerefiye
0 0 0
Diğer
6.331 0 6.331
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 2.212 0 2.212
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER
499.406 1.107.042 1.606.448
VARLIKLAR TOPLAMI
7.990.518 80.238.133 88.228.651
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 0 69.368.832 69.368.832
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
192.000 0 192.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 10.670.993 10.670.993
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 10.670.993 10.670.993
FONLAR
13 0 13
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 5.376 808.982 814.358
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.376 808.982 814.358
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
6 269.374 0 269.374
Genel Karşılıklar
130.214 0 130.214
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
57.959 0 57.959
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
81.201 0 81.201
CARİ VERGİ BORCU
7.1 15.680 0 15.680
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7.2 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 33.270 33.270
Krediler
0 33.270 33.270
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 26.276 944.290 970.566
ÖZKAYNAKLAR
8 5.895.864 -2.299 5.893.565
Ödenmiş Sermaye
4.800.000 0 4.800.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
197 0 197
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.346 -2.299 15.047
Kar Yedekleri
951.743 0 951.743
Yasal Yedekler
379.260 0 379.260
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
572.483 0 572.483
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
126.578 0 126.578
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
126.578 0 126.578
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.404.583 81.824.068 88.228.651


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.800.000 0 0 0 0 -1.565 0 0 21.154 -1.512 387.531 568.475 0 5.774.083 5.774.083
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 1.762 0 0 0 1.762 1.762
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 1.762 0 0 0 1.762 1.762
Yeni Bakiye
4.800.000 0 0 0 0 -1.565 1.762 0 21.154 -1.512 387.531 568.475 0 5.775.845 5.775.845
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.808 -787 0 0 0 -4.595 -4.595
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.578 126.578 126.578
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564.212 -568.475 0 -4.263 -4.263
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.263 0 -4.263 -4.263
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564.212 -564.212 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.800.000 0 0 0 0 -1.565 1.762 0 17.346 -2.299 951.743 0 126.578 5.893.565 5.893.565


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
126.578
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.595
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.808
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-787
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.983


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
287.982
Alınan Faizler
642.745
Ödenen Faizler
-257.146
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.460
Elde Edilen Diğer Kazançlar
58.343
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
7.9.2 6.639
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-94.231
Ödenen Vergiler
-28.934
Diğer
-40.894
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.396.757
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.050
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
139.214
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-367.728
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.269.933
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
98.640
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.108.775
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-59.237
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-846
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.4 -74.596
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.4 16.800
Diğer
-595
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-140.440
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-140.440
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
188.190
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.120.262
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.546.284
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.426.022


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 648.252
Kredilerden Alınan Faizler
588.565
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0
Bankalardan Alınan Faizler
23.764
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
29.463
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
47
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.086
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
327
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -406.790
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-254.717
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-38
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-146.788
Diğer Faiz Giderleri
-5.247
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
241.462
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-3.844
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.350
Gayri Nakdi Kredilerden
0
Diğer
3.350
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.194
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
-7.194
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-39.651
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 -62.920
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-69
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-147.686
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
84.835
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 58.343
FAALİYET BRÜT KÂRI
193.390
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5 -12.232
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -54.580
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
126.578
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
126.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
126.578
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
126.578
Grubun Karı (Zararı)
126.578
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,02637000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683386


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 1,58% Hacim : 27.184 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.433
9,5065 Değişim: 0,07%
Düşük 9,5023 22.10.2021 Yüksek 9,5204
Açılış: 9,5023
11,0765 Değişim: -0,03%
Düşük 11,0597 22.10.2021 Yüksek 11,0872
Açılış: 11,0798
545,61 Değişim: 3,38%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 547,17
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.