" />

KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:20
KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 47.650 2.512 0 0 1.156.678 1.206.840 0 1.206.840
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 -1.431.635 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 -1.431.635 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 76.308 51.511 1.858.867 0 1.156.678 10.287.064 0 10.287.064
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 11.413.457 0 11.413.457
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 11.413.457 0 11.413.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -33.674 16.631 0 0 2.090.258 2.073.215 0 2.073.215
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 6.507 0 0 0 -6.507 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 0 0 82.605 49.648 2.003.748 0 2.090.258 13.486.672 0 13.486.672


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.914.438 149.499.553 155.413.991 5.219.830 133.965.688 139.185.518
GARANTİ VE KEFALETLER
(1.2) 453.577 15.447.085 15.900.662 137.621 11.853.257 11.990.878
Teminat Mektupları
0 171.896 171.896 0 11.040 11.040
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 171.896 171.896 0 11.040 11.040
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
453.577 15.275.189 15.728.766 137.621 11.842.217 11.979.838
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
4.152.286 79.018.061 83.170.347 4.372.643 62.390.704 66.763.347
Cayılamaz Taahhütler
8.899 51.235 60.134 0 1.147.391 1.147.391
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
8.899 49.908 58.807 0 18.109 18.109
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 1.327 1.327 0 1.129.282 1.129.282
Cayılabilir Taahhütler
4.143.387 78.966.826 83.110.213 4.372.643 61.243.313 65.615.956
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.143.387 78.966.826 83.110.213 4.372.643 61.243.313 65.615.956
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.308.575 55.034.407 56.342.982 709.566 59.721.727 60.431.293
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 46.180.658 46.180.658 0 54.957.237 54.957.237
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 29.988.032 29.988.032 0 40.242.242 40.242.242
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 16.192.626 16.192.626 0 14.714.995 14.714.995
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.308.575 8.853.749 10.162.324 709.566 4.764.490 5.474.056
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.808 10.266 21.074 46.352 42.987 89.339
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.408 5.133 10.541 21.814 22.800 44.614
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.400 5.133 10.533 24.538 20.187 44.725
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.297.767 8.843.483 10.141.250 663.214 4.721.503 5.384.717
Swap Para Alım İşlemleri
1.297.767 3.790.680 5.088.447 172.345 2.475.233 2.647.578
Swap Para Satım İşlemleri
0 5.052.803 5.052.803 490.869 2.246.270 2.737.139
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.377.896 390.381.982 399.759.878 21.385.750 312.775.010 334.160.760
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
411.582 2.480.787 2.892.369 711.778 3.216.024 3.927.802
Menkul Kıymetler
0 59.462 59.462 0 49.493 49.493
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
392.292 2.263.698 2.655.990 692.488 2.999.818 3.692.306
Diğer Rehinli Kıymetler
19.290 157.627 176.917 19.290 166.713 186.003
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
8.966.314 387.901.195 396.867.509 20.673.972 309.558.986 330.232.958
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.292.334 539.881.535 555.173.869 26.605.580 446.740.698 473.346.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
778.576 3.998.202
Alınan Faizler
4.273.935 3.684.311
Ödenen Faizler
-1.313.372 -1.457.662
Alınan Temettüler
200 89
Alınan Ücret ve Komisyonlar
530.088 301.080
Elde Edilen Diğer Kazançlar
18.808 940.905
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(7.9.2) 39.644 340.189
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-221.629 -194.980
Ödenen Vergiler
-201.722 -167.624
Diğer
-2.347.376 551.894
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.569.409 -921.718
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
36.649 -212.605
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-45.461.090 -38.034.027
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-704.569 -923.076
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
37.548.768 38.048.517
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.010.833 199.473
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.790.833 3.076.484
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
894.131 -2.229.619
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-727 -3.111
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
110
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-233.582 -499.326
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
146.505
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) -1.500 -1.724.460
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) 986.173
Diğer
-2.848 -2.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.499.602 -1.362.322
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.466.621 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.959.860 -1.355.549
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7.159 -6.773
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.508.989 3.723.362
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
111.889 3.207.905
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.670.056 9.988.318
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.781.945 13.196.223


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.090.258 1.156.678
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-17.043 50.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-17.043 50.162
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-33.674 47.650
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
16.631 2.512
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.073.215 1.206.840


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.912.635 11.846.558 13.759.193 3.084.507 10.048.023 13.132.530
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.799.269 9.984.059 11.783.328 2.962.846 8.718.584 11.681.430
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 765 7.063.352 7.064.117 268 5.005.314 5.005.582
Bankalar
(4) 1.100.881 2.920.707 4.021.588 1.274.843 3.713.270 4.988.113
Para Piyasalarından Alacaklar
697.758 0 697.758 1.688.243 0 1.688.243
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-135 0 -135 -508 0 -508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 125.853 125.853 0 153.454 153.454
Devlet Borçlanma Senetleri
0 86.186 86.186 0 74.901 74.901
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 39.667 39.667 0 78.553 78.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 104.704 897.058 1.001.762 95.532 709.777 805.309
Devlet Borçlanma Senetleri
0 897.058 897.058 0 668.938 668.938
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
104.704 0 104.704 95.532 95.532
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 40.839 40.839
Türev Finansal Varlıklar
(3) 8.662 839.588 848.250 26.129 466.208 492.337
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.662 810.936 819.598 26.129 448.655 474.784
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 28.652 28.652 0 17.553 17.553
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.911.563 220.746.681 234.658.244 18.568.676 170.324.308 188.892.984
Krediler
(7) 11.897.293 212.968.805 224.866.098 16.358.694 162.676.342 179.035.036
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 2.920.226 7.777.876 10.698.102 2.991.111 7.647.966 10.639.077
Devlet Borçlanma Senetleri
2.920.226 7.777.876 10.698.102 2.991.111 7.647.966 10.639.077
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-905.956 0 -905.956 -781.129 0 -781.129
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11.131 0 11.131 16.761 0 16.761
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11.206 0 11.206 10.187 0 10.187
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
11.206 0 11.206 10.187 0 10.187
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 2.034 0 2.034 2.111 0 2.111
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
991.096 397.393 1.388.489 1.332.645 840.056 2.172.701
VARLIKLAR TOPLAMI
16.839.665 232.990.632 249.830.297 23.014.887 181.212.387 204.227.274
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 1.127.787 197.183.210 198.310.997 7.769.415 152.861.279 160.630.694
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 4.771.537 4.771.537 0 1.375.566 1.375.566
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
257.620 24.912.894 25.170.514 263.004 22.690.256 22.953.260
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
257.620 24.912.894 25.170.514 263.004 22.690.256 22.953.260
FONLAR
13 0 13 13 0 13
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
13 0 13 13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 185 234.805 234.990 11.443 779.685 791.128
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
185 13.534 13.719 11.443 110.787 122.230
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 221.271 221.271 0 668.898 668.898
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 4.308 2.934 7.242 6.616 5.917 12.533
KARŞILIKLAR
(6) 424.597 0 424.597 329.341 0 329.341
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
83.487 0 83.487 98.827 0 98.827
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
341.110 0 341.110 230.514 0 230.514
CARİ VERGİ BORCU
(7.1) 18.146 0 18.146 17.700 0 17.700
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(7.2) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.908.539 1.719.350 4.627.889 2.998.128 1.465.448 4.463.576
Krediler
0 1.719.350 1.719.350 0 1.465.448 1.465.448
Diğer Borçlanma Araçları
2.908.539 0 2.908.539 2.998.128 0 2.998.128
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 102.729 2.674.971 2.777.700 129.541 2.110.465 2.240.006
ÖZKAYNAKLAR
(8) 13.447.205 39.467 13.486.672 11.347.773 65.684 11.413.457
Ödenmiş Sermaye
9.270.000 0 9.270.000 9.270.000 0 9.270.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9.587 0 -9.587 -16.094 0 -16.094
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
92.786 39.467 132.253 83.612 65.684 149.296
Kar Yedekleri
2.003.748 0 2.003.748 498.867 0 498.867
Yasal Yedekler
569.768 0 569.768 494.199 0 494.199
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.433.980 0 1.433.980 4.668 0 4.668
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.090.258 0 2.090.258 1.511.388 0 1.511.388
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.090.258 0 2.090.258 1.511.388 0 1.511.388
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.291.129 231.539.168 249.830.297 22.872.974 181.354.300 204.227.274


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 4.573.731 3.721.421 1.588.855 1.318.376
Kredilerden Alınan Faizler
3.719.589 3.202.494 1.283.879 1.086.963
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
215.220 64.956 73.213 37.753
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
95.746 35.291 22.957 29.180
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
541.062 409.231 208.263 160.347
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.590 6.316 2.384 2.837
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
53.446 10.166 16.736 9.338
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
478.026 392.749 189.143 148.172
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.114 9.449 543 4.133
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.873.629 -2.881.369 -1.005.585 -1.011.864
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.409.497 -1.611.340 -411.046 -555.436
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-98 -130 -21 -18
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.357.114 -1.254.728 -516.816 -453.906
Kiralama Faiz Giderleri
-1.247 -1.933 -345 -610
Diğer Faiz Giderleri
-105.673 -13.238 -77.357 -1.894
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.700.102 840.052 583.270 306.512
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
283.663 128.153 104.281 41.699
Alınan Ücret ve Komisyonlar
606.607 358.048 219.805 135.117
Gayri Nakdi Kredilerden
256 11 164 6
Diğer
606.351 358.037 219.641 135.111
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-322.944 -229.895 -115.524 -93.418
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-322.944 -229.895 -115.524 -93.418
TEMETTÜ GELİRLERİ
200 89 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 633.641 697.739 247.246 143.759
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.588 6.808 0 1.734
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.577.466 -737.433 827.584 -1.167.819
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-947.413 1.428.364 -580.338 1.309.844
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 15.330 8.345 -37.842 3.648
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.632.936 1.674.378 896.955 495.618
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -168.594 -202.179 -22.838 -45.890
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -14.685 -34.089 -2.552 -9.796
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-201.180 -177.955 -67.824 -64.171
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -158.219 -103.477 -57.782 -33.386
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.090.258 1.156.678 745.959 342.375
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.090.258 1.156.678 745.959 342.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.090.258 1.156.678 745.959 342.375
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.090.258 1.156.678 745.959 342.375
Grubun Karı (Zararı)
2.090.258 1.156.678 745.959 342.375
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975294


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,00% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0831 Değişim: 0,13%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1027
Açılış: 33,0413
36,0777 Değişim: 0,38%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1207
Açılış: 35,9402
2.559,10 Değişim: 0,32%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.