KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:15
KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 10.839 -1.904 0 0 814.303 823.238 0 823.238
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 39.497 47.095 427.232 1.431.635 814.303 9.903.462 0 9.903.462
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 11.413.457 0 11.413.457
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 11.413.457 0 11.413.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -29.441 15.023 0 0 1.344.299 1.329.881 0 1.329.881
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 6.507 0 0 0 -6.507 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 0 0 86.838 48.040 2.003.748 0 1.344.299 12.743.338 0 12.743.338


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.435.693 157.590.474 164.026.167 5.219.830 133.965.688 139.185.518
GARANTİ VE KEFALETLER
(1.2) 416.992 14.559.390 14.976.382 137.621 11.853.257 11.990.878
Teminat Mektupları
0 97.665 97.665 0 11.040 11.040
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 97.665 97.665 0 11.040 11.040
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
416.992 14.461.725 14.878.717 137.621 11.842.217 11.979.838
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
4.407.457 82.205.876 86.613.333 4.372.643 62.390.704 66.763.347
Cayılamaz Taahhütler
0 1.300 1.300 0 1.147.391 1.147.391
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 18.109 18.109
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 1.300 1.300 0 1.129.282 1.129.282
Cayılabilir Taahhütler
4.407.457 82.204.576 86.612.033 4.372.643 61.243.313 65.615.956
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.407.457 82.204.576 86.612.033 4.372.643 61.243.313 65.615.956
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.611.244 60.825.208 62.436.452 709.566 59.721.727 60.431.293
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 54.458.782 54.458.782 0 54.957.237 54.957.237
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 38.214.068 38.214.068 0 40.242.242 40.242.242
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 16.244.714 16.244.714 0 14.714.995 14.714.995
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.611.244 6.366.426 7.977.670 709.566 4.764.490 5.474.056
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
17.289 17.250 34.539 46.352 42.987 89.339
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.652 8.625 17.277 21.814 22.800 44.614
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
8.637 8.625 17.262 24.538 20.187 44.725
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.593.955 6.349.176 7.943.131 663.214 4.721.503 5.384.717
Swap Para Alım İşlemleri
1.419.151 2.548.131 3.967.282 172.345 2.475.233 2.647.578
Swap Para Satım İşlemleri
174.804 3.801.045 3.975.849 490.869 2.246.270 2.737.139
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
14.787.622 382.482.073 397.269.695 21.385.750 312.775.010 334.160.760
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
585.644 2.918.646 3.504.290 711.778 3.216.024 3.927.802
Menkul Kıymetler
0 58.256 58.256 0 49.493 49.493
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
566.354 2.705.957 3.272.311 692.488 2.999.818 3.692.306
Diğer Rehinli Kıymetler
19.290 154.433 173.723 19.290 166.713 186.003
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
14.201.978 379.563.427 393.765.405 20.673.972 309.558.986 330.232.958
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
21.223.315 540.072.547 561.295.862 26.605.580 446.740.698 473.346.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.772.262 2.331.671
Alınan Faizler
2.762.722 2.360.228
Ödenen Faizler
-955.397 -1.048.870
Alınan Temettüler
200 89
Alınan Ücret ve Komisyonlar
338.260 185.947
Elde Edilen Diğer Kazançlar
56.760 115.867
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(7.9.2) 29.808 59.639
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-145.852 -125.906
Ödenen Vergiler
-129.108 -102.871
Diğer
814.869 887.548
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.776.342 2.362.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
36.649 -301.351
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-40.128.702 -27.040.772
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.961 -199.822
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
31.065.161 29.111.046
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.239.589 793.186
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.004.080 4.693.958
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
959.112 -1.795.763
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-192 -3.079
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-81.569 -44.169
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
143.536 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) -1.292 -1.746.703
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) 901.250 0
Diğer
-2.621 -1.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.079.593 -753.224
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.466.621 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.382.391 -748.718
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.637 -4.506
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.331.643 1.522.282
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.366.268 3.667.253
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.670.056 9.988.318
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.036.324 13.655.571


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.344.299 814.303
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-14.418 8.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-14.418 8.935
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-29.441 10.839
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
15.023 -1.904
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.329.881 823.238


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.254.243 12.551.401 14.805.644 3.084.507 10.048.023 13.132.530
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.162.491 10.874.437 13.036.928 2.962.846 8.718.584 11.681.430
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 388 9.990.980 9.991.368 268 5.005.314 5.005.582
Bankalar
(4) 1.230.273 883.457 2.113.730 1.274.843 3.713.270 4.988.113
Para Piyasalarından Alacaklar
931.998 0 931.998 1.688.243 0 1.688.243
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-168 0 -168 -508 0 -508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 124.942 124.942 0 153.454 153.454
Devlet Borçlanma Senetleri
0 86.376 86.376 0 74.901 74.901
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 38.566 38.566 0 78.553 78.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 88.070 751.530 839.600 95.532 709.777 805.309
Devlet Borçlanma Senetleri
0 751.530 751.530 0 668.938 668.938
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
88.070 0 88.070 95.532 0 95.532
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 40.839 40.839
Türev Finansal Varlıklar
(3) 3.682 800.492 804.174 26.129 466.208 492.337
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.682 779.831 783.513 26.129 448.655 474.784
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 20.661 20.661 0 17.553 17.553
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.579.802 213.754.712 229.334.514 18.568.676 170.324.308 188.892.984
Krediler
(7) 13.351.697 205.942.997 219.294.694 16.358.694 162.676.342 179.035.036
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 2.990.160 7.811.715 10.801.875 2.991.111 7.647.966 10.639.077
Devlet Borçlanma Senetleri
2.990.160 7.811.715 10.801.875 2.991.111 7.647.966 10.639.077
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-762.055 0 -762.055 -781.129 0 -781.129
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
13.006 0 13.006 16.761 0 16.761
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11.631 0 11.631 10.187 0 10.187
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
11.631 0 11.631 10.187 0 10.187
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 2.060 0 2.060 2.111 0 2.111
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.052.639 528.988 1.581.627 1.332.645 840.056 2.172.701
VARLIKLAR TOPLAMI
18.913.381 226.835.101 245.748.482 23.014.887 181.212.387 204.227.274
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 3.953.384 187.761.914 191.715.298 7.769.415 152.861.279 160.630.694
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 4.178.620 4.178.620 0 1.375.566 1.375.566
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
266.778 28.578.167 28.844.945 263.004 22.690.256 22.953.260
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
266.778 28.578.167 28.844.945 263.004 22.690.256 22.953.260
FONLAR
13 0 13 13 0 13
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
13 0 13 13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 15.615 471.721 487.336 11.443 779.685 791.128
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.615 18.456 34.071 11.443 110.787 122.230
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 453.265 453.265 0 668.898 668.898
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 5.427 4.267 9.694 6.616 5.917 12.533
KARŞILIKLAR
(6) 403.651 0 403.651 329.341 0 329.341
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
92.108 0 92.108 98.827 0 98.827
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
311.543 0 311.543 230.514 0 230.514
CARİ VERGİ BORCU
(7.1) 22.189 0 22.189 17.700 0 17.700
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(7.2) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.997.128 1.708.058 4.705.186 2.998.128 1.465.448 4.463.576
Krediler
0 1.708.058 1.708.058 0 1.465.448 1.465.448
Diğer Borçlanma Araçları
2.997.128 0 2.997.128 2.998.128 0 2.998.128
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 93.147 2.545.065 2.638.212 129.541 2.110.465 2.240.006
ÖZKAYNAKLAR
(8) 12.684.610 58.728 12.743.338 11.347.773 65.684 11.413.457
Ödenmiş Sermaye
9.270.000 0 9.270.000 9.270.000 0 9.270.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9.587 0 -9.587 -16.094 0 -16.094
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
76.150 58.728 134.878 83.612 65.684 149.296
Kar Yedekleri
2.003.748 0 2.003.748 498.867 0 498.867
Yasal Yedekler
569.768 0 569.768 494.199 0 494.199
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.433.980 0 1.433.980 4.668 0 4.668
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.344.299 0 1.344.299 1.511.388 0 1.511.388
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.344.299 0 1.344.299 1.511.388 1.511.388
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.441.942 225.306.540 245.748.482 22.872.974 181.354.300 204.227.274


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.984.876 2.403.045 1.529.877 1.178.553
Kredilerden Alınan Faizler
2.435.710 2.115.531 1.268.833 1.026.510
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
142.007 27.203 70.075 12.601
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
72.789 6.111 17.881 5.888
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
332.799 248.884 172.274 133.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.206 3.479 7.146 3.479
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
36.710 828 19.105 828
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
288.883 244.577 146.023 128.703
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.571 5.316 814 544
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.868.044 -1.869.505 -923.535 -924.941
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-998.451 -1.055.904 -489.914 -513.872
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-77 -112 -69 -25
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-840.298 -800.822 -417.724 -406.516
Kiralama Faiz Giderleri
-902 -1.323 -429 -659
Diğer Faiz Giderleri
-28.316 -11.344 -15.399 -3.869
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.116.832 533.540 606.342 253.612
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
179.382 86.454 97.982 47.299
Alınan Ücret ve Komisyonlar
386.802 222.931 210.199 116.989
Gayri Nakdi Kredilerden
92 5 30 5
Diğer
386.710 222.926 210.169 116.984
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-207.420 -136.477 -112.217 -69.690
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-207.420 -136.477 -112.217 -69.690
TEMETTÜ GELİRLERİ
200 89 200 89
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 386.395 553.980 231.108 220.743
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.588 5.074 1.645 5.074
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
749.882 430.386 -246.154 -351.479
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-367.075 118.520 475.617 567.148
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 53.172 4.697 -6.889 -6.065
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.735.981 1.178.760 928.743 515.678
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -145.756 -156.289 -102.511 -137.538
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -12.133 -24.293 -19 26.131
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-133.356 -113.784 -71.347 -51.325
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -100.437 -70.091 -53.974 -35.643
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.344.299 814.303 700.892 317.303
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.344.299 814.303 700.892 317.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.344.299 814.303 700.892 317.303
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.344.299 814.303 700.892 317.303
Grubun Karı (Zararı)
1.344.299 814.303 700.892 317.303
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,14502000 0,11373000 0,07561000 0,04432000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955542


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: 0,41% Hacim : 9.018 Mio.TL Son veri saati : 16:31
Düşük 1.415 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,5953 Değişim: 0,82%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6180
Açılış: 8,5258
10,1063 Değişim: 0,47%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1698
Açılış: 10,0589
484,82 Değişim: 0,89%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.