KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.11.2020 - 18:13
KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.350.000 0 0 0 0 -1.771 1.762 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.654.051 7.654.051
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 -8.269
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 -8.269
Yeni Bakiye
6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.645.782 7.645.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 15.743 -3.098 0 0 1.044.241 1.056.886 1.056.886
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -841.802 0 -6.313 -6.313
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.313 0 -6.313 -6.313
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -835.489 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 27.025 46.135 427.232 0 1.044.241 8.696.355 8.696.355
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 9.080.224
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 9.080.224
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 47.650 2.512 0 0 1.156.678 1.206.840 1.206.840
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 -1.431.635 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 -1.431.635 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 76.308 51.511 1.858.867 0 1.156.678 10.287.064 10.287.064


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.908.167 142.812.428 148.720.595 4.147.298 118.466.125 122.613.423
GARANTİ VE KEFALETLER
(1.2) 1.239 10.770.037 10.771.276 0 10.891.326 10.891.326
Teminat Mektupları
0 5.826 5.826 0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 5.826 5.826 0 0 0
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.239 10.764.211 10.765.450 0 10.891.326 10.891.326
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
4.747.458 65.315.945 70.063.403 3.914.283 43.811.392 47.725.675
Cayılamaz Taahhütler
0 1.212.683 1.212.683 0 20.879 20.879
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 19.988 19.988
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 1.212.683 1.212.683 0 891 891
Cayılabilir Taahhütler
4.747.458 64.103.262 68.850.720 3.914.283 43.790.513 47.704.796
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.747.458 64.103.262 68.850.720 3.914.283 43.790.513 47.704.796
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.159.470 66.726.446 67.885.916 233.015 63.763.407 63.996.422
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 57.521.211 57.521.211 0 49.664.792 49.664.792
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 41.822.590 41.822.590 0 34.990.664 34.990.664
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 15.698.621 15.698.621 0 14.674.128 14.674.128
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.159.470 9.205.235 10.364.705 233.015 14.098.615 14.331.630
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.051 996 2.047 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 996 996 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.051 0 1.051 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.158.419 9.204.239 10.362.658 233.015 14.098.615 14.331.630
Swap Para Alım İşlemleri
0 5.152.688 5.152.688 0 3.254.071 3.254.071
Swap Para Satım İşlemleri
1.158.419 4.051.551 5.209.970 233.015 3.027.554 3.260.569
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 3.908.495 3.908.495
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 3.908.495 3.908.495
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
12.139.215 236.196.817 248.336.032 5.238.105 165.284.715 170.522.820
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
792.675 4.809.723 5.602.398 741.704 4.105.147 4.846.851
Menkul Kıymetler
0 52.203 52.203 0 39.923 39.923
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
773.385 4.634.327 5.407.712 713.434 3.925.013 4.638.447
Diğer Rehinli Kıymetler
19.290 123.193 142.483 28.270 140.211 168.481
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.346.540 231.387.094 242.733.634 4.496.401 161.179.568 165.675.969
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
18.047.382 379.009.245 397.056.627 9.385.403 283.750.840 293.136.243


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.998.202 2.867.071
Alınan Faizler
3.684.311 3.323.072
Ödenen Faizler
-1.457.662 -1.514.434
Alınan Temettüler
89 70
Alınan Ücret ve Komisyonlar
301.080 254.516
Elde Edilen Diğer Kazançlar
940.905 1.407.210
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(7.9.2) 340.189 229.980
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-194.980 -186.464
Ödenen Vergiler
-167.624 -138.024
Diğer
551.894 -508.855
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-921.718 9.461.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-212.605 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-38.034.027 -5.251.016
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-923.076 177.634
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
38.048.517 12.993.735
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
199.473 1.541.125
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.076.484 12.328.549
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.229.619 -985.669
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.111 -2.081
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-499.326 -2.273
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) -1.724.460 -1.160.368
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) 0 180.292
Diğer
-2.722 -1.239
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.362.322 -2.810.763
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 3.873.329
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.355.549 -6.671.683
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -6.313
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6.773 -6.096
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.723.362 668.442
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.207.905 9.200.559
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.988.318 4.233.933
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.196.223 13.434.492


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.156.678 1.044.241
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
50.162 12.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
50.162 12.645
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
47.650 15.743
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.512 -3.098
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.206.840 1.056.886


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.522.843 11.681.651 15.204.494 382.805 11.054.992 11.437.797
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.413.520 9.785.566 13.199.086 339.477 9.648.741 9.988.218
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 917 7.718.373 7.719.290 572 7.320.280 7.320.852
Bankalar
(4) 1.156.224 2.067.193 3.223.417 339.005 2.328.461 2.667.466
Para Piyasalarından Alacaklar
2.256.566 0 2.256.566 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-187 0 -187 -100 0 -100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 231.550 231.550 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 71.742 71.742 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 159.808 159.808 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 100.351 496.571 596.922 37.822 0 37.822
Devlet Borçlanma Senetleri
0 453.818 453.818 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
100.351 0 100.351 37.822 0 37.822
Diğer Finansal Varlıklar
0 42.753 42.753 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(3) 8.972 1.167.964 1.176.936 5.506 1.406.251 1.411.757
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.972 1.149.450 1.158.422 5.506 1.259.110 1.264.616
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 18.514 18.514 0 147.141 147.141
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.552.394 174.769.484 191.321.878 11.261.992 138.720.525 149.982.517
Krediler
(7) 14.242.673 166.971.949 181.214.622 8.739.992 134.619.923 143.359.915
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 2.919.855 7.797.535 10.717.390 2.989.880 4.100.602 7.090.482
Devlet Borçlanma Senetleri
2.919.855 7.797.535 10.717.390 2.989.880 4.100.602 7.090.482
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-610.134 0 -610.134 -467.880 0 -467.880
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
18.749 0 18.749 21.485 0 21.485
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.752 0 8.752 7.122 0 7.122
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.752 0 8.752 7.122 0 7.122
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 1.975 0 1.975 2.046 0 2.046
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.311.222 588.379 1.899.601 1.017.400 414.745 1.432.145
VARLIKLAR TOPLAMI
21.415.935 187.039.514 208.455.449 12.692.850 150.190.262 162.883.112
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 6.571.492 159.170.261 165.741.753 0 127.584.542 127.584.542
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
256.993 23.943.038 24.200.031 263.654 18.527.877 18.791.531
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
256.993 23.943.038 24.200.031 263.654 18.527.877 18.791.531
FONLAR
13 0 13 13 0 13
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
13 0 13 13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.905 377.348 379.253 0 106.949 106.949
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.905 75.181 77.086 0 77.040 77.040
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 302.167 302.167 0 29.909 29.909
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 7.444 7.412 14.856 8.717 8.244 16.961
KARŞILIKLAR
(6) 307.469 0 307.469 263.359 0 263.359
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
81.938 0 81.938 96.896 0 96.896
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
225.531 0 225.531 166.463 0 166.463
CARİ VERGİ BORCU
(7.1) 16.884 0 16.884 18.611 0 18.611
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(7.2) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.907.569 1.458.680 4.366.249 2.996.129 1.029.725 4.025.854
Krediler
0 1.458.680 1.458.680 0 1.029.725 1.029.725
Diğer Borçlanma Araçları
2.907.569 0 2.907.569 2.996.129 0 2.996.129
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 125.732 3.016.145 3.141.877 51.437 2.943.631 2.995.068
ÖZKAYNAKLAR
(8) 10.247.677 39.387 10.287.064 9.031.225 48.999 9.080.224
Ödenmiş Sermaye
7.160.000 0 7.160.000 7.160.000 0 7.160.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-16.300 0 -16.300 -16.300 0 -16.300
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
88.432 39.387 127.819 28.658 48.999 77.657
Kar Yedekleri
1.858.867 0 1.858.867 427.232 0 427.232
Yasal Yedekler
494.199 0 494.199 422.618 0 422.618
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.364.668 0 1.364.668 4.614 0 4.614
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.156.678 0 1.156.678 1.431.635 0 1.431.635
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.156.678 0 1.156.678 1.431.635 0 1.431.635
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.443.178 188.012.271 208.455.449 12.633.145 150.249.967 162.883.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 3.721.421 3.578.510 1.318.376 1.199.229
Kredilerden Alınan Faizler
3.202.494 3.199.875 1.086.963 1.069.451
Bankalardan Alınan Faizler
64.956 120.143 37.753 40.827
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
35.291 3.274 29.180 2.140
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
409.231 252.818 160.347 85.888
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.316 2.837
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.166 9.338
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
392.749 252.818 148.172 85.888
Diğer Faiz Gelirleri
9.449 2.400 4.133 923
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -2.881.369 -2.815.393 -1.011.864 -914.258
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.611.340 -1.697.602 -555.436 -570.448
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-130 -1.939 -18 -37
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.254.728 -1.091.402 -453.906 -335.298
Kiralama Faiz Giderleri
-1.933 -2.322 -610 -746
Diğer Faiz Giderleri
-13.238 -22.128 -1.894 -7.729
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
840.052 763.117 306.512 284.971
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
128.153 117.915 41.699 44.473
Alınan Ücret ve Komisyonlar
358.048 299.261 135.117 106.139
Gayri Nakdi Kredilerden
11 6
Diğer
358.037 299.261 135.111 106.139
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-229.895 -181.346 -93.418 -61.666
Diğer
-229.895 -181.346 -93.418 -61.666
TEMETTÜ GELİRLERİ
89 70
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 697.739 486.284 143.759 181.165
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.808 0 1.734
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-737.433 1.403.399 -1.167.819 1.033.643
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.428.364 -917.115 1.309.844 -852.478
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 8.345 3.811 3.648 1.587
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.674.378 1.371.197 495.618 512.196
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -202.179 -77.251 -45.890 -18.417
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -34.089 -5.823 -9.796 -52
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-177.955 -164.305 -64.171 -55.604
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -103.477 -79.577 -33.386 -24.892
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.156.678 1.044.241 342.375 413.231
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.156.678 1.044.241 342.375 413.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.156.678 1.044.241 342.375 413.231
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.156.678 1.044.241 342.375 413.231
Grubun Karı (Zararı)
1.156.678 1.044.241 342.375 413.231
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,16155000 0,16202000 0,04782000 0,06265000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887809


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5199 Değişim: -0,07%
Düşük 13,4653 19.01.2022 Yüksek 13,5566
Açılış: 13,5294
15,3233 Değişim: 0,04%
Düşük 15,3043 19.01.2022 Yüksek 15,3696
Açılış: 15,3172
789,70 Değişim: 0,03%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 790,91
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.