KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.02.2020 - 19:41
KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.350.000 -1.771 1.762 11.282 49.233 401.743 841.802 7.654.051 7.654.051
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-8.269 -8.269 -8.269
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III - XXVI. -8.269 -8.269 -8.269
Yeni Bakiye
6.350.000 -1.771 -6.507 11.282 49.233 401.743 841.802 7.645.782 7.645.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.022 17.376 -234 9.120 9.120
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
810.000 -810.000 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.431.635 1.431.635 1.431.635
Kar Dağıtımı
835.489 -841.802 -6.313 -6.313
Dağıtılan Temettü
-6.313 -6.313 -6.313
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
835.489 -835.489 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.160.000 -9.793 -6.507 28.658 48.999 427.232 1.431.635 9.080.224 9.080.224


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.147.298 118.466.125 122.613.423
GARANTİ VE KEFALETLER
1.2 0 10.891.326 10.891.326
Teminat Mektupları
0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 0 0
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 10.891.326 10.891.326
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
3.914.283 43.811.392 47.725.675
Cayılamaz Taahhütler
0 20.879 20.879
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 19.988 19.988
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 891 891
Cayılabilir Taahhütler
3.914.283 43.790.513 47.704.796
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.914.283 43.790.513 47.704.796
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
233.015 63.763.407 63.996.422
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 49.664.792 49.664.792
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 34.990.664 34.990.664
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 14.674.128 14.674.128
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
233.015 14.098.615 14.331.630
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
233.015 14.098.615 14.331.630
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.254.071 3.254.071
Swap Para Satım İşlemleri
233.015 3.027.554 3.260.569
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 3.908.495 3.908.495
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 3.908.495 3.908.495
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.238.105 165.284.715 170.522.820
EMANET KIYMETLER
0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
741.704 4.105.147 4.846.851
Menkul Kıymetler
0 39.923 39.923
Teminat Senetleri
0 0 0
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
713.434 3.925.013 4.638.447
Diğer Rehinli Kıymetler
28.270 140.211 168.481
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.496.401 161.179.568 165.675.969
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
9.385.403 283.750.840 293.136.243


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.664.999
Alınan Faizler
4.531.480
Ödenen Faizler
-2.056.622
Alınan Temettüler
70
Alınan Ücret ve Komisyonlar
369.200
Elde Edilen Diğer Kazançlar
441.492
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
7.9.2 353.257
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-225.572
Ödenen Vergiler
-196.212
Diğer
447.906
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.323.910
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.475.985
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
144.918
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
18.651.072
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.003.905
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
9.988.909
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.765.370
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.080
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
154
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.4 -4.032.405
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.4 271.492
Diğer
-1.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.885.505
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.873.329
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.744.331
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-6.313
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.190
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.416.351
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.754.385
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.233.933
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.988.318


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.431.635
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
9.120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.022
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.022
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.142
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
17.376
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-234
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.440.755


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
382.805 11.054.992 11.437.797
Nakit ve Nakit Benzerleri
339.477 9.648.741 9.988.218
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 572 7.320.280 7.320.852
Bankalar
4 339.005 2.328.461 2.667.466
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-100 0 -100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 37.822 0 37.822
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
37.822 0 37.822
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3 5.506 1.406.251 1.411.757
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.506 1.259.110 1.264.616
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 147.141 147.141
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.261.992 138.720.525 149.982.517
Krediler
7 8.739.992 134.619.923 143.359.915
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
12 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8 2.989.880 4.100.602 7.090.482
Devlet Borçlanma Senetleri
2.989.880 4.100.602 7.090.482
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-467.880 0 -467.880
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
14 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
10 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
11 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
21.485 0 21.485
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7.122 0 7.122
Şerefiye
0 0 0
Diğer
7.122 0 7.122
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 2.046 0 2.046
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.017.400 414.745 1.432.145
VARLIKLAR TOPLAMI
12.692.850 150.190.262 162.883.112
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 0 127.584.542 127.584.542
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
263.654 18.527.877 18.791.531
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
263.654 18.527.877 18.791.531
FONLAR
13 0 13
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 0 106.949 106.949
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 77.040 77.040
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 29.909 29.909
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 8.717 8.244 16.961
KARŞILIKLAR
6 263.359 0 263.359
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
96.896 0 96.896
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
166.463 0 166.463
CARİ VERGİ BORCU
7.1 18.611 0 18.611
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7.2 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.996.129 1.029.725 4.025.854
Krediler
0 1.029.725 1.029.725
Diğer Borçlanma Araçları
2.996.129 0 2.996.129
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 51.437 2.943.631 2.995.068
ÖZKAYNAKLAR
8 9.031.225 48.999 9.080.224
Ödenmiş Sermaye
7.160.000 0 7.160.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-16.300 0 -16.300
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28.658 48.999 77.657
Kar Yedekleri
427.232 0 427.232
Yasal Yedekler
422.618 0 422.618
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.614 0 4.614
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
1.431.635 0 1.431.635
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.431.635 0 1.431.635
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.633.145 150.249.967 162.883.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 4.856.159
Kredilerden Alınan Faizler
4.341.340
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0
Bankalardan Alınan Faizler
158.958
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.407
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
348.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
348.816
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
3.638
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -3.741.609
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.255.608
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.083
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.450.960
Kiralama Faiz Giderleri
-3.024
Diğer Faiz Giderleri
-29.934
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.114.550
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
175.162
Alınan Ücret ve Komisyonlar
428.486
Gayri Nakdi Kredilerden
0
Diğer
428.486
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-253.324
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
-253.324
TEMETTÜ GELİRLERİ
70
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 627.029
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
38
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.133.364
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-506.373
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 7.789
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.924.600
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -132.997
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -422
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-225.572
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -133.974
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.431.635
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.431.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.431.635
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 1.431.635
Grubun Karı (Zararı)
1.431.635
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,21609000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823043


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.413 Değişim: 0,27% Hacim : 6.313 Mio.TL Son veri saati : 11:49
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.411
9,2896 Değişim: 0,31%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2955
Açılış: 9,2611
10,7656 Değişim: 0,18%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
526,88 Değişim: 0,09%
Düşük 524,53 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.