KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.11.2019 - 21:12
KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.350.000 0 0 0 0 -1.771 1.762 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.654.051 7.654.051
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 -8.269
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 -8.269
Yeni Bakiye
6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.645.782 7.645.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 15.743 -3.098 0 0 0 12.645 12.645
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.044.241 1.044.241 1.044.241
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -841.802 0 -6.313 -6.313
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.313 0 -6.313 -6.313
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -835.489 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 27.025 46.135 427.232 0 1.044.241 8.696.355 8.696.355


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.782.014 116.807.130 121.589.144
GARANTİ VE KEFALETLER
0 9.654.405 9.654.405
Diğer Garantilerimizden
0 9.654.405 9.654.405
TAAHHÜTLER
4.288.823 43.758.765 48.047.588
Cayılamaz Taahhütler
97.893 169.694 267.587
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
97.893 168.847 266.740
Diğer Cayılamaz Taahhütler
847 847
Cayılabilir Taahhütler
4.190.930 43.589.071 47.780.001
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.190.930 43.589.071 47.780.001
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
493.191 63.393.960 63.887.151
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 47.129.813 47.129.813
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 32.991.080 32.991.080
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 14.138.733 14.138.733
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
493.191 16.264.147 16.757.338
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
803 684 1.487
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
402 342 744
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
401 342 743
Para ve Faiz Swap İşlemleri
489.688 16.260.923 16.750.611
Swap Para Alım İşlemleri
116.742 4.580.490 4.697.232
Swap Para Satım İşlemleri
372.946 4.309.561 4.682.507
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 3.685.436 3.685.436
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 3.685.436 3.685.436
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.700 2.540 5.240
Para Alım Opsiyonları
1.350 1.270 2.620
Para Satım Opsiyonları
1.350 1.270 2.620
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.799.064 156.472.063 161.271.127
EMANET KIYMETLER
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
621.779 3.864.821 4.486.600
Menkul Kıymetler
37.934 37.934
Gayrimenkul
593.509 3.720.881 4.314.390
Diğer Rehinli Kıymetler
28.270 106.006 134.276
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.177.285 152.607.242 156.784.527
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
9.581.078 273.279.193 282.860.271


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.867.071
Alınan Faizler
3.323.072
Ödenen Faizler
-1.514.434
Alınan Temettüler
70
Alınan Ücret ve Komisyonlar
254.516
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.407.210
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
229.980
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-186.464
Ödenen Vergiler
-138.024
Diğer
-508.855
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
9.461.478
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.251.016
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
177.634
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
12.993.735
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.541.125
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.328.549
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-985.669
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.081
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.273
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.160.368
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
180.292
Diğer
-1.239
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.810.763
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.873.329
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.671.683
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-6.313
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6.096
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
668.442
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.200.559
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.233.933
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.434.492


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.044.241
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
12.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.645
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
15.743
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-3.098
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.056.886


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
767.658 14.547.075 15.314.733
Nakit ve Nakit Benzerleri
725.472 12.710.933 13.436.405
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 181 9.874.240 9.874.421
Bankalar
4 725.414 2.836.693 3.562.107
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-123 0 -123
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 38.462 0 38.462
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
38.462 0 38.462
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3 3.724 1.836.142 1.839.866
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.724 1.504.199 1.507.923
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 331.943 331.943
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8 10.475.610 130.275.700 140.751.310
Krediler
7.881.071 129.152.643 137.033.714
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
12 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
3.015.184 1.123.057 4.138.241
Devlet Borçlanma Senetleri
3.015.184 1.123.057 4.138.241
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-420.645 0 -420.645
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
14 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
22.672 0 22.672
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7.189 0 7.189
Şerefiye
0 0 0
Diğer
7.189 0 7.189
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 2.070 0 2.070
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.033.321 414.828 1.448.149
VARLIKLAR TOPLAMI
12.308.520 145.237.603 157.546.123
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 0 123.319.941 123.319.941
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
257.157 17.610.290 17.867.447
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
257.157 17.610.290 17.867.447
FONLAR
13 0 13
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 4.984 72.370 77.354
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.984 65.974 70.958
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 6.396 6.396
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 9.304 8.615 17.919
KARŞILIKLAR
236.927 0 236.927
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
72.864 0 72.864
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
164.063 0 164.063
CARİ VERGİ BORCU
7.1 16.678 0 16.678
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7.2 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.905.631 944.112 3.849.743
Krediler
0 944.112 944.112
Diğer Borçlanma Araçları
2.905.631 0 2.905.631
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 50.771 3.412.975 3.463.746
ÖZKAYNAKLAR
8 8.650.220 46.135 8.696.355
Ödenmiş Sermaye
7.160.000 0 7.160.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.278 0 -8.278
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
27.025 46.135 73.160
Kar Yedekleri
427.232 0 427.232
Yasal Yedekler
422.618 0 422.618
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.614 0 4.614
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
1.044.241 0 1.044.241
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.044.241 0 1.044.241
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.131.685 145.414.438 157.546.123


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 3.578.510 1.199.229
Kredilerden Alınan Faizler
3.199.875 1.069.451
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
120.143 40.827
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.274 2.140
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
252.818 85.888
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
252.818 85.888
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.400 923
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -2.815.393 -914.258
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.697.602 -570.448
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.939 -37
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.091.402 -335.298
Kiralama Faiz Giderleri
-2.322 -746
Diğer Faiz Giderleri
-22.128 -7.729
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
763.117 284.971
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
117.915 44.473
Alınan Ücret ve Komisyonlar
299.261 106.139
Gayri Nakdi Kredilerden
0 0
Diğer
299.261 106.139
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-181.346 -61.666
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-181.346 -61.666
TEMETTÜ GELİRLERİ
70 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 486.284 181.165
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.403.399 1.033.643
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-917.115 -852.478
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 3.811 1.587
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.371.197 512.196
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -77.251 -18.417
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -5.823 -52
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-164.305 -55.604
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -79.577 -24.892
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.044.241 413.231
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.044.241 413.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.044.241 413.231
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.044.241 413.231
Grubun Karı (Zararı)
1.044.241 413.231
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,16202000 0,06265000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798332


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.