;

KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.05.2022 - 18:16
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -8.678 0 -895 0 4.346 -939.383 0 0 0 0 71.085 -873.525 2.369 -871.156
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 3.887 0 0 0 0 0 0 0 0 39.185 3.684.642 -3.684.642 43.072 384 43.456
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.728.887 -2.728.887 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.728.887 -2.728.887 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 978.974 3.081.578 -139.318 51.190 0 2.276 -1.376.369 0 0 28.646.026 2.079.987 71.085 41.685.068 266.133 41.951.201
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 1.179.142 3.668.274 -473.446 49.645 0 -136.454 -1.959.713 0 0 29.367.837 1.908.792 1.835.971 43.729.687 281.684 44.011.371
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.473.776 5.815.863 0 1.179.142 3.668.274 -473.446 49.645 0 -136.454 -1.959.713 0 0 29.367.837 1.908.792 1.835.971 43.729.687 281.684 44.011.371
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -5.623 -2.668 0 4.698 4.247.017 0 0 0 0 2.234.370 6.477.794 224 6.478.018
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.495.345 10.904.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.400.338 0 13.400.338
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 7.454 0 0 0 0 0 77.496 1.807.772 -1.835.971 56.751 121.066 177.817
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.606.963 -1.606.963 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.606.963 -1.606.963 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.969.121 16.720.856 0 1.186.596 3.662.651 -473.446 46.977 0 -131.756 2.287.304 0 0 31.052.296 2.109.601 2.234.370 63.664.570 402.974 64.067.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
173.975.087 284.389.662 458.364.749 177.033.710 274.567.982 451.601.692
GARANTİ VE KEFALETLER
1 101.352.394 125.894.244 227.246.638 81.865.909 113.439.756 195.305.665
Teminat Mektupları
86.370.067 104.022.117 190.392.184 71.263.082 95.656.326 166.919.408
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.439.122 10.638.265 15.077.387 4.022.784 9.819.863 13.842.647
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
260.008 20.595.177 20.855.185 188.413 18.996.368 19.184.781
Diğer Teminat Mektupları
81.670.937 72.788.675 154.459.612 67.051.885 66.840.095 133.891.980
Banka Kredileri
3.415.583 11.569.840 14.985.423 1.079.481 10.501.763 11.581.244
İthalat Kabul Kredileri
0 431.014 431.014 0 272.303 272.303
Diğer Banka Kabulleri
3.415.583 11.138.826 14.554.409 1.079.481 10.229.460 11.308.941
Akreditifler
8.150 10.236.086 10.244.236 22.275 7.111.154 7.133.429
Belgeli Akreditifler
8.150 10.236.086 10.244.236 22.275 7.111.154 7.133.429
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
11.558.594 66.201 11.624.795 9.501.071 170.513 9.671.584
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
42.552.332 16.996.177 59.548.509 38.457.173 17.199.370 55.656.543
Cayılamaz Taahhütler
1 41.057.303 7.184.163 48.241.466 37.152.475 7.892.295 45.044.770
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
893.675 4.969.192 5.862.867 3.206.791 5.837.543 9.044.334
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.665.585 1.468.200 8.133.785 5.086.550 1.315.230 6.401.780
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3 8.139.702 0 8.139.702 6.146.359 0 6.146.359
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
94.915 0 94.915 106.220 0 106.220
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.554.734 205.385 19.760.119 17.272.727 192.393 17.465.120
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
24.655 0 24.655 27.584 0 27.584
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.684.037 541.386 6.225.423 5.306.244 547.129 5.853.373
Cayılabilir Taahhütler
1.495.029 9.812.014 11.307.043 1.304.698 9.307.075 10.611.773
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 4.500.035 4.500.035 0 4.340.194 4.340.194
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.495.029 5.311.979 6.807.008 1.304.698 4.966.881 6.271.579
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 30.070.361 141.499.241 171.569.602 56.710.628 143.928.856 200.639.484
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
30.070.361 141.499.241 171.569.602 56.710.628 143.928.856 200.639.484
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
863.772 13.697.574 14.561.346 1.524.482 14.931.282 16.455.764
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
561.182 9.781.306 10.342.488 770.538 9.871.952 10.642.490
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
302.590 3.916.268 4.218.858 753.944 5.059.330 5.813.274
Para ve Faiz Swap İşlemleri
28.451.281 91.272.941 119.724.222 54.300.111 94.460.632 148.760.743
Swap Para Alım İşlemleri
0 25.089.407 25.089.407 0 45.197.519 45.197.519
Swap Para Satım İşlemleri
28.131.281 19.412.413 47.543.694 53.790.111 5.796.883 59.586.994
Swap Faiz Alım İşlemleri
160.000 23.385.560 23.545.560 255.000 21.733.115 21.988.115
Swap Faiz Satım İşlemleri
160.000 23.385.561 23.545.561 255.000 21.733.115 21.988.115
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
487.340 5.813.165 6.300.505 885.958 3.591.388 4.477.346
Para Alım Opsiyonları
243.916 2.906.326 3.150.242 442.917 1.795.760 2.238.677
Para Satım Opsiyonları
243.424 2.906.839 3.150.263 443.041 1.795.628 2.238.669
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
253.223 219.132 472.355 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 219.132 219.132 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
253.223 0 253.223 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
14.745 30.496.429 30.511.174 77 30.945.554 30.945.631
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.976.730.448 937.282.387 2.914.012.835 1.741.759.115 862.522.036 2.604.281.151
EMANET KIYMETLER
838.721.980 107.026.672 945.748.652 715.432.584 96.026.233 811.458.817
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
153.766.763 6.937.969 160.704.732 140.142.055 5.684.265 145.826.320
Tahsile Alınan Çekler
39.453.642 70.777.170 110.230.812 35.411.665 63.657.110 99.068.775
Tahsile Alınan Ticari Senetler
572.048.813 20.304.414 592.353.227 494.230.474 19.077.446 513.307.920
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
966.783 1.815.377 2.782.160 870.991 1.702.098 2.573.089
Emanet Kıymet Alanlar
72.485.979 7.191.742 79.677.721 44.777.399 5.905.314 50.682.713
REHİNLİ KIYMETLER
1.138.008.468 830.255.715 1.968.264.183 1.026.326.531 766.495.803 1.792.822.334
Menkul Kıymetler
10.382.735 1.920.363 12.303.098 9.295.804 2.381.421 11.677.225
Teminat Senetleri
18.742.093 3.957.098 22.699.191 15.652.676 3.284.084 18.936.760
Emtia
25.813 0 25.813 25.812 0 25.812
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
876.279.434 613.466.785 1.489.746.219 778.975.982 586.021.434 1.364.997.416
Diğer Rehinli Kıymetler
189.330.136 130.778.802 320.108.938 171.863.800 112.178.647 284.042.447
Rehinli Kıymet Alanlar
43.248.257 80.132.667 123.380.924 50.512.457 62.630.217 113.142.674
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.150.705.535 1.221.672.049 3.372.377.584 1.918.792.825 1.137.090.018 3.055.882.843


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.387.205 -5.132.512
Alınan Faizler
27.066.581 14.065.312
Ödenen Faizler
-15.494.615 -14.802.288
Alınan Temettüler
31 23
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.404.696 898.841
Elde Edilen Diğer Kazançlar
360.528 1.472.156
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
391.790 509.013
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.603.186 -1.125.130
Ödenen Vergiler
-139.512 -910.043
Diğer
-8.599.108 -5.240.396
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-10.332.993 2.509.219
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-531.479 -73.957
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-422.847 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-37.502.793 -7.497.632
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.502.174 -7.584.571
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
13.664.057 8.114.372
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
21.834.206 6.403.089
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-83.765 52.673
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-10.792.546 3.095.245
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.945.788 -2.623.293
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-22.040.332 -4.246.390
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-64.994 -57.402
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-192.360 -242.675
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
689.026 451.752
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.394.329 -2.919.066
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.702.604 1.351.170
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-19.381.022 -5.610.737
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.653.355 2.809.463
Diğer
-52.612 -28.895
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
14.002.063 -4.551.824
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
19.247.012 9.808.465
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-18.576.908 -14.304.149
İhraç Edilen Sermaye Araçları
13.400.338 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-68.379 -56.140
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.303.147 2.811.360
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-10.680.910 -8.610.147
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
63.534.237 42.711.628
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
52.853.327 34.101.481


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.234.594 73.454
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.243.424 -944.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.291 -9.573
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-6.248 -9.234
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.668 -895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
625 556
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.251.715 -935.037
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.698 4.346
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
5.329.238 -1.172.627
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.082.221 233.244
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.478.018 -871.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
87.558.566 134.211.177 221.769.743 87.010.685 146.698.865 233.709.550
Nakit ve Nakit Benzerleri
13.093.398 99.457.524 112.550.922 19.878.637 110.657.200 130.535.837
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 12.602.788 93.953.018 106.555.806 19.514.354 106.515.213 126.029.567
Bankalar
3 515.467 5.505.035 6.020.502 397.656 4.142.797 4.540.453
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 1.001 0 1.001
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-24.857 -529 -25.386 -34.374 -810 -35.184
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 25.759.876 20.780 25.780.656 25.218.576 29.518 25.248.094
Devlet Borçlanma Senetleri
25.000.384 746 25.001.130 24.928.717 725 24.929.442
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
278.279 20.034 298.313 167.148 28.793 195.941
Diğer Finansal Varlıklar
481.213 0 481.213 122.711 0 122.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 48.665.979 32.435.583 81.101.562 39.174.606 29.762.118 68.936.724
Devlet Borçlanma Senetleri
48.081.584 32.052.085 80.133.669 38.593.800 29.416.308 68.010.108
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
58.990 383.498 442.488 56.023 345.810 401.833
Diğer Finansal Varlıklar
525.405 0 525.405 524.783 0 524.783
Türev Finansal Varlıklar
2-11 39.313 2.297.290 2.336.603 2.738.866 6.250.029 8.988.895
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
39.313 2.297.290 2.336.603 2.738.866 6.250.029 8.988.895
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
503.125.009 240.094.903 743.219.912 448.197.169 225.983.967 674.181.136
Krediler
5 426.221.682 178.593.305 604.814.987 389.086.149 168.534.070 557.620.219
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 2.355.649 2.602.810 4.958.459 2.337.332 2.566.281 4.903.613
Faktoring Alacakları
1.801.349 230.392 2.031.741 1.570.484 184.114 1.754.598
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 97.525.486 59.393.054 156.918.540 77.789.153 55.389.511 133.178.664
Devlet Borçlanma Senetleri
97.436.281 59.393.054 156.829.335 77.738.630 55.389.511 133.128.141
Diğer Finansal Varlıklar
89.205 0 89.205 50.523 0 50.523
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-24.779.157 -724.658 -25.503.815 -22.585.949 -690.009 -23.275.958
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
14 1.772 0 1.772 2.481 0 2.481
Satış Amaçlı
1.772 0 1.772 2.481 0 2.481
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
153.517 1.180.569 1.334.086 87.462 1.108.396 1.195.858
İştirakler (Net)
7 153.517 1.180.569 1.334.086 87.462 1.108.396 1.195.858
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
21.969 1.180.569 1.202.538 20.907 1.108.396 1.129.303
Konsolide Edilmeyenler
131.548 0 131.548 66.555 0 66.555
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10.665.922 915.454 11.581.376 10.813.557 859.307 11.672.864
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
509.621 165.904 675.525 525.246 154.870 680.116
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
509.621 165.904 675.525 525.246 154.870 680.116
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 1.390.611 7.468 1.398.079 1.357.537 16.280 1.373.817
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 2.013 2.013
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 3.312.083 6.530 3.318.613 223.025 8.018 231.043
DİĞER AKTİFLER (Net)
15 12.385.748 2.150.123 14.535.871 7.768.396 868.944 8.637.340
VARLIKLAR TOPLAMI
619.102.849 378.732.128 997.834.977 6 695.689.416 259.451.635 387.977.650 647.429.285
ALINAN KREDİLER
3 1.009.141 16.779.405 17.788.546 938.425 16.660.140 17.598.565
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
120.701.029 2.830.742 123.531.771 137.390.073 2.644.672 140.034.745
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 8.755.290 0 8.755.290 8.176.772 0 8.176.772
Bonolar
5.085.445 0 5.085.445 4.890.092 0 4.890.092
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
2.846.522 0 2.846.522 2.579.698 0 2.579.698
Tahviller
823.323 0 823.323 706.982 0 706.982
FONLAR
14.525 0 14.525 138.541 0 138.541
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
14.525 0 14.525 138.541 0 138.541
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2-7 196.046 823.765 1.019.811 18.187 2.452.250 2.470.437
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
196.046 823.765 1.019.811 18.187 2.452.250 2.470.437
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
840 0 840 771 1.346 2.117
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 870.012 195.888 1.065.900 867.842 188.993 1.056.835
KARŞILIKLAR
8 3.435.299 276.317 3.711.616 3.437.997 275.837 3.713.834
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.059.834 25.888 2.085.722 2.272.800 46.666 2.319.466
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 228.426 228.426 0 206.379 206.379
Diğer Karşılıklar
1.375.465 22.003 1.397.468 1.165.197 22.792 1.187.989
CARİ VERGİ BORCU
9 7.656.439 11.616 7.668.055 948.351 673 949.024
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0 2.152 2.152 0 2.152 2.152
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
11 6.021.435 16.633.887 22.655.322 6.051.459 15.591.893 21.643.352
Krediler
0 16.633.887 16.633.887 0 15.591.893 15.591.893
Diğer Borçlanma Araçları
6.021.435 0 6.021.435 6.051.459 0 6.051.459
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 48.327.160 3.537.029 51.864.189 41.711.494 2.747.694 44.459.188
ÖZKAYNAKLAR
12 62.537.304 1.530.240 64.067.544 42.439.742 1.571.629 44.011.371
Ödenmiş Sermaye
4.969.121 0 4.969.121 2.473.776 0 2.473.776
Sermaye Yedekleri
17.744.927 162.525 17.907.452 6.844.632 150.373 6.995.005
Hisse Senedi İhraç Primleri
16.720.856 0 16.720.856 5.815.863 0 5.815.863
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.024.071 162.525 1.186.596 1.028.769 150.373 1.179.142
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.238.472 -2.290 3.236.182 3.244.094 379 3.244.473
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.504.803 -349.255 2.155.548 -1.817.314 -278.853 -2.096.167
Kar Yedekleri
29.717.962 1.334.334 31.052.296 28.006.515 1.361.322 29.367.837
Yasal Yedekler
2.781.217 133.811 2.915.028 2.657.665 133.811 2.791.476
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26.889.564 64.369 26.953.933 25.301.669 168.943 25.470.612
Diğer Kar Yedekleri
47.181 1.136.154 1.183.335 47.181 1.058.568 1.105.749
Kar veya Zarar
3.972.942 371.029 4.343.971 3.419.585 325.178 3.744.763
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.784.423 325.178 2.109.601 1.689.647 219.145 1.908.792
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.188.519 45.851 2.234.370 1.729.938 106.033 1.835.971
Azınlık Payları
389.077 13.897 402.974 268.454 13.230 281.684
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
590.922.380 406.912.597 997.834.977 501.571.289 430.114.929 931.686.218


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 26.892.549 15.360.710
Kredilerden Alınan Faizler
17.034.987 11.345.289
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
948 736
Bankalardan Alınan Faizler
276.329 206.664
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
21.507 32.800
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
9.214.471 3.562.119
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.949 4.815
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.409.533 1.320.396
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.794.989 2.236.908
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
140.458 89.410
Diğer Faiz Gelirleri
203.849 123.692
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -17.495.972 -15.375.501
Mevduata Verilen Faizler
-12.080.054 -10.078.512
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-122.241 -79.664
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.185.205 -4.376.683
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-910.808 -675.305
Kiralama Faiz Giderleri
-31.763 -23.593
Diğer Faiz Giderleri
-165.901 -141.744
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.396.577 -14.791
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.582.012 836.252
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.194.568 1.174.204
Gayri Nakdi Kredilerden
482.717 265.197
Diğer
11 1.711.851 909.007
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-612.556 -337.952
Gayri Nakdi Kredilere
-2.652 -1.704
Diğer
11 -609.904 -336.248
TEMETTÜ GELİRLERİ
31 23
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 -999.656 -514.341
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.622 25.626
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
927.591 1.653.437
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.937.869 -2.193.404
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 773.032 3.451.446
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.751.996 3.758.589
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -2.859.155 -1.297.004
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -295.118 -1.885
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.578.399 -1.110.385
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -1.951.960 -1.265.272
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.067.364 84.043
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
18.417 6.814
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7 4.085.781 90.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -1.851.187 -17.403
Cari Vergi Karşılığı
-6.020.353 -44.137
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.931.840 -1.277.599
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.101.006 1.304.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9 2.234.594 73.454
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 2.234.594 73.454
Grubun Karı (Zararı)
2.234.370 71.085
Azınlık Payları Karı (Zararı)
224 2.369
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,75159320 0,02873540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029994


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.