KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.02.2022 - 18:15
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 210.650 -79.227 1.546.566 0 3.776 -533.449 0 0 0 0 2.600.045 3.748.361 0 3.748.361
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -14.683 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 -14.683 0 -14.683
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 373.579 -332.660 287.463 0 -134.384 -1.479.558 0 0 0 0 1.507.729 222.169 0 222.169
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 347.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 347.682 0 347.682
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.481.519 1.948.954 -471.746 4.683.914 0 -136.454 -1.785.539 0 0 28.021.978 0 1.507.729 43.500.355 0 43.500.355


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
177.195.784 263.127.030 440.322.814 115.469.508 122.345.534 237.815.042
GARANTİ VE KEFALETLER
1 82.028.060 108.912.740 190.940.800 55.280.784 59.274.553 114.555.337
Teminat Mektupları
71.425.233 91.526.108 162.951.341 50.275.455 50.551.647 100.827.102
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.022.784 9.819.863 13.842.647 2.868.957 6.032.807 8.901.764
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
188.413 18.874.330 19.062.743 151.890 10.982.989 11.134.879
Diğer Teminat Mektupları
67.214.036 62.831.915 130.045.951 47.254.608 33.535.851 80.790.459
Banka Kredileri
1.079.481 10.501.763 11.581.244 185.902 6.309.693 6.495.595
İthalat Kabul Kredileri
0 272.303 272.303 0 161.040 161.040
Diğer Banka Kabulleri
1.079.481 10.229.460 11.308.941 185.902 6.148.653 6.334.555
Akreditifler
22.275 6.842.406 6.864.681 55.249 2.352.972 2.408.221
Belgeli Akreditifler
22.275 6.842.406 6.864.681 55.249 2.352.972 2.408.221
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
9.501.071 42.463 9.543.534 4.764.178 60.241 4.824.419
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
38.457.173 10.799.643 49.256.816 42.401.518 4.054.304 46.455.822
Cayılamaz Taahhütler
1 37.152.475 6.988.133 44.140.608 41.793.629 2.136.956 43.930.585
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.206.791 5.837.543 9.044.334 371.052 1.455.693 1.826.745
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.086.550 1.150.590 6.237.140 3.912.914 681.263 4.594.177
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3 6.146.359 0 6.146.359 4.472.298 0 4.472.298
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
106.220 0 106.220 124.240 0 124.240
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
17.272.727 0 17.272.727 27.941.932 0 27.941.932
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
27.584 0 27.584 22.752 0 22.752
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.306.244 0 5.306.244 4.948.441 0 4.948.441
Cayılabilir Taahhütler
1.304.698 3.811.510 5.116.208 607.889 1.917.348 2.525.237
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.304.698 3.811.510 5.116.208 607.889 1.917.348 2.525.237
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 56.710.551 143.414.647 200.125.198 17.787.206 59.016.677 76.803.883
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
56.710.551 143.414.647 200.125.198 17.787.206 59.016.677 76.803.883
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.524.482 14.931.282 16.455.764 203.727 2.589.660 2.793.387
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
770.538 9.871.952 10.642.490 114.039 2.395.844 2.509.883
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
753.944 5.059.330 5.813.274 89.688 193.816 283.504
Para ve Faiz Swap İşlemleri
54.300.111 93.946.423 148.246.534 17.149.875 47.177.049 64.326.924
Swap Para Alım İşlemleri
0 44.940.478 44.940.478 0 18.445.551 18.445.551
Swap Para Satım İşlemleri
53.790.111 5.539.715 59.329.826 15.739.875 4.575.468 20.315.343
Swap Faiz Alım İşlemleri
255.000 21.733.115 21.988.115 705.000 12.078.015 12.783.015
Swap Faiz Satım İşlemleri
255.000 21.733.115 21.988.115 705.000 12.078.015 12.783.015
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
885.958 3.591.388 4.477.346 433.604 3.440.442 3.874.046
Para Alım Opsiyonları
442.917 1.795.760 2.238.677 216.802 1.720.219 1.937.021
Para Satım Opsiyonları
443.041 1.795.628 2.238.669 216.802 1.720.223 1.937.025
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 30.945.554 30.945.554 0 5.809.526 5.809.526
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.734.577.963 846.016.382 2.580.594.345 1.491.710.972 495.489.123 1.987.200.095
EMANET KIYMETLER
709.088.827 95.722.399 804.811.226 626.949.054 61.067.078 688.016.132
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
134.858.276 5.684.265 140.542.541 123.005.587 2.619.679 125.625.266
Tahsile Alınan Çekler
34.365.778 63.365.000 97.730.778 20.519.482 44.502.496 65.021.978
Tahsile Alınan Ticari Senetler
494.216.428 19.065.722 513.282.150 427.042.837 9.150.085 436.192.922
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
870.946 1.702.098 2.573.044 2.318.514 1.143.741 3.462.255
Emanet Kıymet Alanlar
44.777.399 5.905.314 50.682.713 54.062.634 3.651.077 57.713.711
REHİNLİ KIYMETLER
1.025.489.136 750.293.983 1.775.783.119 864.761.918 434.422.045 1.299.183.963
Menkul Kıymetler
8.458.409 2.277.338 10.735.747 6.448.999 1.582.195 8.031.194
Teminat Senetleri
15.652.676 3.014.547 18.667.223 7.863.081 1.575.367 9.438.448
Emtia
25.812 0 25.812 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
778.975.982 570.877.545 1.349.853.527 650.415.346 333.631.298 984.046.644
Diğer Rehinli Kıymetler
171.863.800 112.178.608 284.042.408 169.327.906 56.874.518 226.202.424
Rehinli Kıymet Alanlar
50.512.457 61.945.945 112.458.402 30.680.773 40.758.667 71.439.440
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.911.773.747 1.109.143.412 3.020.917.159 1.607.180.480 617.834.657 2.225.015.137


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-31.313.536 2.490.712
Alınan Faizler
65.198.167 44.671.033
Ödenen Faizler
-61.711.718 -34.527.954
Alınan Temettüler
192.637 511.111
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.332.938 4.205.664
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.051.435 666.102
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.327.529 1.768.110
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.361.149 -3.620.623
Ödenen Vergiler
-479.700 -1.109.345
Diğer
1 -40.863.675 -10.073.386
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
50.470.735 58.331.078
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.457.426 588.726
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-20.971.350 -145.672.767
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-42.408.273 -11.315.803
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
16.166.118 7.390.796
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
55.210.132 152.208.641
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.995.544 -1.066.966
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1 49.935.990 56.198.451
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
19.157.199 60.821.790
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.703.161 -42.973.467
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-564.184 -183.498
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 225.190
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-357.740 -324.188
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.668.822 1.820.236
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.332.600 -52.675.154
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.005.980 10.726.224
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-20.528.083 -15.691.928
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7.493.789 13.636.481
Diğer
-89.145 -506.830
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.783.371 1.262.487
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.123.150 9.668.550
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-18.639.746 -15.150.013
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 7.000.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-266.775 -256.050
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1 23.367.773 -1.317.260
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
20.038.440 17.793.550
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 42.081.011 24.287.461
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 62.119.451 42.081.011


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.507.729 2.600.045
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.285.560 1.148.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
328.382 1.677.989
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
415.088 234.056
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-415.824 -99.034
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
287.463 1.546.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.655 -3.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.613.942 -529.673
Yabancı Para Çevrim Farkları
-134.384 3.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.805.798 -653.499
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
326.240 120.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
222.169 3.748.361


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
87.048.030 139.311.735 226.359.765 62.699.185 80.238.698 142.937.883
Nakit ve Nakit Benzerleri
19.823.744 107.100.482 126.924.226 8.625.349 57.386.694 66.012.043
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 19.513.681 103.910.654 123.424.335 8.395.918 55.080.301 63.476.219
Bankalar
3 344.437 3.189.828 3.534.265 249.183 2.306.393 2.555.576
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-34.374 0 -34.374 -19.752 0 -19.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 25.137.951 725 25.138.676 15.676.172 1.349 15.677.521
Devlet Borçlanma Senetleri
24.869.639 725 24.870.364 15.501.780 1.349 15.503.129
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.601 0 145.601 145.601 0 145.601
Diğer Finansal Varlıklar
122.711 0 122.711 28.791 0 28.791
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 39.347.469 25.960.864 65.308.333 38.391.911 20.509.219 58.901.130
Devlet Borçlanma Senetleri
38.593.800 25.623.561 64.217.361 37.528.538 20.326.567 57.855.105
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
228.886 337.303 566.189 271.890 182.652 454.542
Diğer Finansal Varlıklar
524.783 0 524.783 591.483 0 591.483
Türev Finansal Varlıklar
2-11 2.738.866 6.249.664 8.988.530 5.753 2.341.436 2.347.189
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.738.866 6.249.664 8.988.530 5.753 2.341.436 2.347.189
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
458.596.867 191.464.935 650.061.802 400.270.755 117.452.546 517.723.301
Krediler
5 390.846.238 148.741.790 539.588.028 356.070.320 93.674.895 449.745.215
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 90.130.549 42.723.145 132.853.694 60.843.380 23.777.651 84.621.031
Devlet Borçlanma Senetleri
90.080.026 42.723.145 132.803.171 60.792.861 23.777.651 84.570.512
Diğer Finansal Varlıklar
50.523 0 50.523 50.519 0 50.519
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-22.379.920 0 -22.379.920 -16.642.945 0 -16.642.945
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.158.133 5.804.528 8.962.661 3.434.503 2.814.889 6.249.392
İştirakler (Net)
7 78.073 1.218.924 1.296.997 78.073 674.237 752.310
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
78.073 1.218.924 1.296.997 78.073 674.237 752.310
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 3.080.060 4.585.604 7.665.664 3.356.430 2.140.652 5.497.082
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.080.060 4.585.604 7.665.664 3.356.430 2.140.652 5.497.082
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 8.317.159 378 8.317.537 7.877.038 255 7.877.293
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 513.936 0 513.936 572.925 0 572.925
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
513.936 0 513.936 572.925 0 572.925
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 359.752 0 359.752 353.647 0 353.647
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 326.239 0 326.239
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 157.394 0 157.394 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 6.268.677 215.069 6.483.746 3.757.863 227.552 3.985.415
VARLIKLAR TOPLAMI
564.419.948 336.796.645 901.216.593 479.292.155 200.733.940 680.026.095
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 259.839.714 366.064.757 625.904.471 262.090.112 195.196.183 457.286.295
ALINAN KREDİLER
3 498.522 13.046.818 13.545.340 380.664 10.006.335 10.386.999
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
136.525.331 2.644.672 139.170.003 102.841.789 1.114.631 103.956.420
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 6.413.302 0 6.413.302 5.641.402 7.553.277 13.194.679
Bonolar
4.694.698 0 4.694.698 3.551.547 0 3.551.547
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.011.622 0 1.011.622 1.011.622 0 1.011.622
Tahviller
706.982 0 706.982 1.078.233 7.553.277 8.631.510
FONLAR
5 138.541 0 138.541 3.617.303 0 3.617.303
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
138.541 0 138.541 3.617.303 0 3.617.303
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2-8 18.187 2.452.064 2.470.251 20.113 513.928 534.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.187 2.452.064 2.470.251 20.113 513.928 534.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 854.471 12.112 866.583 760.766 22.120 782.886
KARŞILIKLAR
9 3.408.469 0 3.408.469 2.084.453 0 2.084.453
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.246.923 0 2.246.923 1.469.151 0 1.469.151
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.161.546 0 1.161.546 615.302 0 615.302
CARİ VERGİ BORCU
10 859.868 30 859.898 741.197 59 741.256
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 0 0 0 331.752 0 331.752
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
12 6.051.459 15.591.893 21.643.352 6.036.525 8.824.063 14.860.588
Krediler
0 15.591.893 15.591.893 0 8.824.063 8.824.063
Diğer Borçlanma Araçları
6.051.459 0 6.051.459 6.036.525 0 6.036.525
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 41.129.481 2.166.547 43.296.028 27.856.164 1.462.755 29.318.919
ÖZKAYNAKLAR
13 42.044.998 1.455.357 43.500.355 42.299.664 630.840 42.930.504
Ödenmiş Sermaye
2.473.776 0 2.473.776 2.473.776 0 2.473.776
Sermaye Yedekleri
6.963.056 294.687 7.257.743 6.745.068 164.993 6.910.061
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.776.224 0 5.776.224 5.776.224 0 5.776.224
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.186.832 294.687 1.481.519 968.844 164.993 1.133.837
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.810.662 1.350.460 6.161.122 5.136.475 696.265 5.832.740
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.732.203 -189.790 -1.921.993 -77.633 -230.418 -308.051
Kar Yedekleri
28.021.978 0 28.021.978 25.421.933 0 25.421.933
Yasal Yedekler
2.548.763 0 2.548.763 2.418.760 0 2.418.760
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.426.034 0 25.426.034 22.955.992 0 22.955.992
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181 47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
1.507.729 0 1.507.729 2.600.045 0 2.600.045
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.507.729 0 1.507.729 2.600.045 0 2.600.045
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
497.782.343 403.434.250 901.216.593 454.701.904 225.324.191 680.026.095


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 88.777.857 53.738.351
Kredilerden Alınan Faizler
54.195.894 38.123.042
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.924 1.073
Bankalardan Alınan Faizler
1.270.079 272.044
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
33.088.587 15.269.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.862 2.870
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
8.285.326 4.532.819
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
24.792.399 10.733.703
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
220.373 72.800
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -63.618.009 -34.985.167
Mevduata Verilen Faizler
-42.009.351 -22.435.747
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-218.010 -250.746
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-17.535.025 -8.715.752
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.268.444 -2.467.474
Kiralama Faiz Giderleri
-117.254 -74.760
Diğer Faiz Giderleri
-469.925 -1.040.688
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
25.159.848 18.753.184
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.087.789 2.614.865
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.682.775 3.577.368
Gayri Nakdi Kredilerden
1.327.309 944.331
Diğer
12 4.355.466 2.633.037
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.594.986 -962.503
Gayri Nakdi Kredilere
-134 -269
Diğer
12 -1.594.852 -962.234
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 192.637 511.111
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -12.718.250 -5.281.418
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
38.439 55.922
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
18.518.810 2.725.944
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-31.275.499 -8.063.284
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 6.266.854 1.441.217
FAALİYET BRÜT KÂRI
22.988.878 18.038.959
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -11.884.553 -6.830.591
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -27.988 -17.408
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.308.398 -3.578.795
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -5.361.846 -4.382.265
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.406.093 3.229.900
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 1.406.093 3.229.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 101.636 -629.855
Cari Vergi Karşılığı
-19.615 -491.513
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.698.320 -848.133
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.819.571 709.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 1.507.729 2.600.045
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 1.507.729 2.600.045
Grubun Karı (Zararı)
1.507.729 2.600.045
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,60948485 1,30068740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001617


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,79% Hacim : 28.448 Mio.TL Son veri saati : 17:17
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.419
Açılış: 2.387
16,3645 Değişim: 1,80%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3707
Açılış: 16,0758
17,4809 Değişim: 1,07%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4965
Açılış: 17,2966
973,95 Değişim: 0,80%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.