" />

KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.11.2021 - 18:14
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -7.754 0 772.387 0 9.363 -350.825 0 0 0 0 2.090.167 2.513.338 0 2.513.338
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -36.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 -36.293 0 -36.293
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.112.227 1.356.971 -59.859 3.622.272 0 3.517 -123.357 0 0 25.421.933 0 2.090.167 41.673.871 0 41.673.871
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -9.764 0 -445.482 0 -19.764 -561.454 0 0 0 0 215.142 -821.322 0 -821.322
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 117.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 117.654 0 117.654
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.251.491 1.565.611 -139.086 3.950.969 0 -21.834 -867.435 0 0 28.021.978 0 215.142 42.226.836 0 42.226.836


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
184.453.471 185.137.760 369.591.231 115.469.508 122.345.534 237.815.042
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 69.141.208 70.987.228 140.128.436 55.280.784 59.274.553 114.555.337
Teminat Mektupları
62.004.750 59.795.611 121.800.361 50.275.455 50.551.647 100.827.102
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.529.911 7.055.561 10.585.472 2.868.957 6.032.807 8.901.764
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
188.610 12.044.462 12.233.072 151.890 10.982.989 11.134.879
Diğer Teminat Mektupları
58.286.229 40.695.588 98.981.817 47.254.608 33.535.851 80.790.459
Banka Kredileri
10.976 7.171.246 7.182.222 185.902 6.309.693 6.495.595
İthalat Kabul Kredileri
0 180.544 180.544 0 161.040 161.040
Diğer Banka Kabulleri
10.976 6.990.702 7.001.678 185.902 6.148.653 6.334.555
Akreditifler
13.533 3.983.625 3.997.158 55.249 2.352.972 2.408.221
Belgeli Akreditifler
13.533 3.983.625 3.997.158 55.249 2.352.972 2.408.221
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
7.111.949 36.746 7.148.695 4.764.178 60.241 4.824.419
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
49.761.355 6.913.013 56.674.368 42.401.518 4.054.304 46.455.822
Cayılamaz Taahhütler
(1) 48.640.801 4.468.724 53.109.525 41.793.629 2.136.956 43.930.585
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.161.370 3.701.174 4.862.544 371.052 1.455.693 1.826.745
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.583.378 767.550 5.350.928 3.912.914 681.263 4.594.177
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Ç 5.750.449 0 5.750.449 4.472.298 0 4.472.298
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
115.753 0 115.753 124.240 0 124.240
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.797.845 0 31.797.845 27.941.932 0 27.941.932
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
27.127 0 27.127 22.752 0 22.752
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.204.879 0 5.204.879 4.948.441 0 4.948.441
Cayılabilir Taahhütler
1.120.554 2.444.289 3.564.843 607.889 1.917.348 2.525.237
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.120.554 2.444.289 3.564.843 607.889 1.917.348 2.525.237
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
65.550.908 107.237.519 172.788.427 17.787.206 59.016.677 76.803.883
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
65.550.908 107.237.519 172.788.427 17.787.206 59.016.677 76.803.883
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.858.271 3.697.542 5.555.813 203.727 2.589.660 2.793.387
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
930.067 2.710.645 3.640.712 114.039 2.395.844 2.509.883
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
928.204 986.897 1.915.101 89.688 193.816 283.504
Para ve Faiz Swap İşlemleri
61.070.329 92.007.682 153.078.011 17.149.875 47.177.049 64.326.924
Swap Para Alım İşlemleri
2.822 59.874.121 59.876.943 0 18.445.551 18.445.551
Swap Para Satım İşlemleri
60.427.507 3.626.907 64.054.414 15.739.875 4.575.468 20.315.343
Swap Faiz Alım İşlemleri
320.000 14.253.327 14.573.327 705.000 12.078.015 12.783.015
Swap Faiz Satım İşlemleri
320.000 14.253.327 14.573.327 705.000 12.078.015 12.783.015
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.622.308 5.059.415 7.681.723 433.604 3.440.442 3.874.046
Para Alım Opsiyonları
1.312.986 2.527.870 3.840.856 216.802 1.720.219 1.937.021
Para Satım Opsiyonları
1.309.322 2.531.545 3.840.867 216.802 1.720.223 1.937.025
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 6.472.880 6.472.880 0 5.809.526 5.809.526
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.601.119.359 553.939.245 2.155.058.604 1.491.710.972 495.489.123 1.987.200.095
EMANET KIYMETLER
651.595.179 63.917.913 715.513.092 626.949.054 61.067.078 688.016.132
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
120.629.748 2.946.687 123.576.435 123.005.587 2.619.679 125.625.266
Tahsile Alınan Çekler
28.514.822 41.699.644 70.214.466 20.519.482 44.502.496 65.021.978
Tahsile Alınan Ticari Senetler
446.688.514 12.617.449 459.305.963 427.042.837 9.150.085 436.192.922
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
890.457 1.123.221 2.013.678 2.318.514 1.143.741 3.462.255
Emanet Kıymet Alanlar
54.871.638 5.530.912 60.402.550 54.062.634 3.651.077 57.713.711
REHİNLİ KIYMETLER
949.524.180 490.021.332 1.439.545.512 864.761.918 434.422.045 1.299.183.963
Menkul Kıymetler
8.268.450 1.519.797 9.788.247 6.448.999 1.582.195 8.031.194
Teminat Senetleri
11.448.491 1.945.741 13.394.232 7.863.081 1.575.367 9.438.448
Emtia
25.813 0 25.813 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
723.300.843 378.385.577 1.101.686.420 650.415.346 333.631.298 984.046.644
Diğer Rehinli Kıymetler
169.184.161 67.981.889 237.166.050 169.327.906 56.874.518 226.202.424
Rehinli Kıymet Alanlar
37.296.422 40.188.328 77.484.750 30.680.773 40.758.667 71.439.440
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.785.572.830 739.077.005 2.524.649.835 1.607.180.480 617.834.657 2.225.015.137


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-8.064.746 -5.901.988
Alınan Faizler
48.730.391 30.970.303
Ödenen Faizler
-46.473.889 -21.983.751
Alınan Temettüler
150.262 510.776
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.301.578 3.335.056
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.730.427 522.419
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.563.231 1.253.269
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.048.228 -2.740.114
Ödenen Vergiler
-356.103 -1.033.140
Diğer
-14.662.415 -16.736.806
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
13.292.026 45.605.849
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-58.842 -26.150
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 -2.318
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-15.175.427 -147.418.901
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-17.744.845 -5.891.922
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
11.717.184 8.562.499
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
64.506.241 134.542.664
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-971.792 316.298
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-28.980.493 55.523.679
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.227.280 39.703.861
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.906.529 -43.998.006
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-564.184 -148.506
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-240.192 -218.553
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.575.812 1.236.347
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.339.487 -52.094.725
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.095.994 9.941.300
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-15.793.826 -14.619.589
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7.402.971 12.365.622
Diğer
-43.617 -459.902
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-8.259.282 2.010.106
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.671.650 10.349.650
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-18.741.771 -15.146.939
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 7.000.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-189.161 -192.605
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.555.486 5.637.535
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.383.045 3.353.496
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
42.081.012 24.287.461
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
36.697.967 27.640.957


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
215.142 2.090.167
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.036.464 423.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-455.246 764.633
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-10.849 -8.616
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-445.482 772.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.085 862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-581.218 -341.462
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.764 9.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-691.631 -403.697
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
130.177 52.872
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-821.322 2.513.338


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
65.232.014 88.514.178 153.746.192 62.699.185 80.238.698 142.937.883
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.060.869 68.663.655 76.724.524 8.625.349 57.386.694 66.012.043
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 7.774.284 66.485.188 74.259.472 8.395.918 55.080.301 63.476.219
Bankalar
(3) 305.137 2.178.467 2.483.604 249.183 2.306.393 2.555.576
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-18.552 0 -18.552 -19.752 0 -19.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 15.737.424 637 15.738.061 15.676.172 1.349 15.677.521
Devlet Borçlanma Senetleri
15.499.700 637 15.500.337 15.501.780 1.349 15.503.129
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.601 0 145.601 145.601 0 145.601
Diğer Finansal Varlıklar
92.123 0 92.123 28.791 0 28.791
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 41.414.211 18.056.288 59.470.499 38.391.911 20.509.219 58.901.130
Devlet Borçlanma Senetleri
40.613.070 17.826.365 58.439.435 37.528.538 20.326.567 57.855.105
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
226.621 229.923 456.544 271.890 182.652 454.542
Diğer Finansal Varlıklar
574.520 0 574.520 591.483 0 591.483
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 19.510 1.793.598 1.813.108 5.753 2.341.436 2.347.189
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
19.510 1.793.598 1.813.108 5.753 2.341.436 2.347.189
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
421.816.781 126.699.548 548.516.329 400.270.755 117.452.546 517.723.301
Krediler
(5) 364.201.048 98.748.930 462.949.978 356.070.320 93.674.895 449.745.215
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 70.720.372 27.950.618 98.670.990 60.843.380 23.777.651 84.621.031
Devlet Borçlanma Senetleri
70.669.850 27.950.618 98.620.468 60.792.861 23.777.651 84.570.512
Diğer Finansal Varlıklar
50.522 0 50.522 50.519 0 50.519
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-13.104.639 0 -13.104.639 -16.642.945 0 -16.642.945
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.000.532 3.675.524 6.676.056 3.434.503 2.814.889 6.249.392
İştirakler (Net)
(7) 78.073 759.635 837.708 78.073 674.237 752.310
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
78.073 759.635 837.708 78.073 674.237 752.310
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 2.922.459 2.915.889 5.838.348 3.356.430 2.140.652 5.497.082
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.922.459 2.915.889 5.838.348 3.356.430 2.140.652 5.497.082
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8.015.011 303 8.015.314 7.877.038 255 7.877.293
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
505.577 0 505.577 572.925 0 572.925
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
505.577 0 505.577 572.925 0 572.925
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 354.102 0 354.102 353.647 0 353.647
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 326.239 0 326.239
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 48.173 0 48.173 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 6.097.788 282.860 6.380.648 3.757.863 227.552 3.985.415
VARLIKLAR TOPLAMI
505.069.978 219.172.413 724.242.391 479.292.155 200.733.940 680.026.095
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 273.253.071 261.500.854 534.753.925 262.090.112 195.196.183 457.286.295
ALINAN KREDİLER
(3) 484.161 9.352.657 9.836.818 380.664 10.006.335 10.386.999
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
73.566.241 2.103.316 75.669.557 102.841.789 1.114.631 103.956.420
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 6.891.509 0 6.891.509 5.641.402 7.553.277 13.194.679
Bonolar
4.570.061 0 4.570.061 3.551.547 0 3.551.547
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.011.031 0 1.011.031 1.011.622 0 1.011.622
Tahviller
1.310.417 0 1.310.417 1.078.233 7.553.277 8.631.510
FONLAR
8.429 0 8.429 3.617.303 0 3.617.303
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.429 0 8.429 3.617.303 0 3.617.303
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(7) 100 740.770 740.870 20.113 513.928 534.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
100 740.770 740.870 20.113 513.928 534.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 814.007 8.977 822.984 760.766 22.120 782.886
KARŞILIKLAR
(8) 2.050.056 0 2.050.056 2.084.453 0 2.084.453
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.454.809 0 1.454.809 1.469.151 0 1.469.151
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
595.247 0 595.247 615.302 0 615.302
CARİ VERGİ BORCU
(9) 1.038.594 52 1.038.646 741.197 59 741.256
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 0 0 0 331.752 0 331.752
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(11) 6.021.752 10.283.444 16.305.196 6.036.525 8.824.063 14.860.588
Krediler
0 10.283.444 10.283.444 0 8.824.063 8.824.063
Diğer Borçlanma Araçları
6.021.752 0 6.021.752 6.036.525 0 6.036.525
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 32.200.961 1.696.604 33.897.565 27.856.164 1.462.755 29.318.919
ÖZKAYNAKLAR
(12) 41.314.804 912.032 42.226.836 42.299.664 630.840 42.930.504
Ödenmiş Sermaye
2.473.776 0 2.473.776 2.473.776 0 2.473.776
Sermaye Yedekleri
6.846.813 180.902 7.027.715 6.745.068 164.993 6.910.061
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.776.224 0 5.776.224 5.776.224 0 5.776.224
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.070.589 180.902 1.251.491 968.844 164.993 1.133.837
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.602.378 775.116 5.377.494 5.136.475 696.265 5.832.740
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-845.283 -43.986 -889.269 -77.633 -230.418 -308.051
Kar Yedekleri
28.021.978 0 28.021.978 25.421.933 0 25.421.933
Yasal Yedekler
2.548.763 0 2.548.763 2.418.760 0 2.418.760
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.426.034 0 25.426.034 22.955.992 0 22.955.992
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181 47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
215.142 0 215.142 2.600.045 0 2.600.045
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
215.142 0 215.142 2.600.045 0 2.600.045
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
437.643.685 286.598.706 724.242.391 454.701.904 225.324.191 680.026.095


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 53.360.989 38.224.775 20.189.630 14.229.846
Kredilerden Alınan Faizler
37.978.679 27.825.578 14.215.843 10.075.753
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.222 554 766 195
Bankalardan Alınan Faizler
896.475 142.923 366.000 77.841
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
14.370.784 10.205.835 5.562.034 4.065.603
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.173 2.041 2.959 1.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.879.161 3.029.118 1.909.194 1.385.964
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
9.484.450 7.174.676 3.649.881 2.678.544
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
112.829 49.885 44.987 10.454
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -48.107.786 -21.976.139 -15.920.658 -8.609.610
Mevduata Verilen Faizler
-32.259.058 -14.341.022 -11.068.566 -5.455.170
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-139.566 -204.177 -45.984 -65.981
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-13.211.106 -5.038.520 -4.026.681 -2.267.903
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.060.839 -1.865.412 -647.842 -658.320
Kiralama Faiz Giderleri
-83.407 -56.696 -33.003 -17.497
Diğer Faiz Giderleri
-353.810 -470.312 -98.582 -144.739
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.253.203 16.248.636 4.268.972 5.620.236
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.826.059 1.959.605 1.132.423 695.147
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.904.377 2.605.474 1.552.568 957.288
Gayri Nakdi Kredilerden
905.977 673.901 364.340 274.975
Diğer
(11) 2.998.400 1.931.573 1.188.228 682.313
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.078.318 -645.869 -420.145 -262.141
Gayri Nakdi Kredilere
-108 -238 -15 -202
Diğer
(11) -1.078.210 -645.631 -420.130 -261.939
TEMETTÜ GELİRLERİ
150.262 510.776 1.376 3.658
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -5.543.764 -5.632.152 -2.728.035 -3.197.797
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
32.847 47.783 7.365 4.333
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
644.014 3.486.976 -1.711.681 1.783.455
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.220.625 -9.166.911 -1.023.719 -4.985.585
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 5.658.651 1.117.748 527.141 363.797
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.344.411 14.204.613 3.201.877 3.485.041
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -1.691.687 -5.811.858 -705.406 -1.570.711
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) 0 -25.846 0 205.654
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.004.571 -2.705.424 -1.124.888 -829.541
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -3.667.558 -3.106.666 -1.261.800 -1.050.260
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.405 2.554.819 109.783 240.183
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) -19.405 2.554.819 109.783 240.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) 234.547 -464.652 -17.618 74.823
Cari Vergi Karşılığı
-14.116 -193.001 -4.958 917.188
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.508.880 -1.116.812 12.754 -735.903
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.757.543 845.161 -25.414 -106.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 215.142 2.090.167 92.165 315.006
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 215.142 2.090.167 92.165 315.006
Grubun Karı (Zararı)
215.142 2.090.167 92.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.