KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.02.2021 - 18:29
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 0 -1.454 -192.778 0 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 0 -1.454 -192.778 0 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 202.030 -69.642 29.011 0 -4.392 452.110 0 0 0 0 2.267.608 2.876.725 25.265 2.901.990
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 33 0 -252.438 4.010 0 0 0 0 0 0 0 -76.412 65.020 0 -259.787 13.945 -245.842
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.309.939 0 -1.402 1.402 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.402 0 -1.402 1.402 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.308.537 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 424.621 -78.300 4.802 0 3.776 -696.318 0 0 0 0 3.684.642 3.343.223 7.223 3.350.446
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -134 0 -530 0 0 0 0 0 0 0 0 50.299 2.481.540 -2.267.608 263.567 -32.500 231.067
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.476 -1.776.880 0 -1.404 1.404 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.404 0 -1.404 1.404 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.476 -1.775.476 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
115.245.846 128.240.627 243.486.473 83.750.565 113.362.625 197.113.190
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 55.057.122 61.446.729 116.503.851 40.418.066 50.599.764 91.017.830
Teminat Mektupları
50.051.793 52.484.618 102.536.411 37.770.126 39.576.362 77.346.488
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.868.957 6.032.807 8.901.764 2.075.213 5.738.203 7.813.416
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
151.890 11.076.113 11.228.003 193.126 8.775.306 8.968.432
Diğer Teminat Mektupları
47.030.946 35.375.698 82.406.644 35.501.787 25.062.853 60.564.640
Banka Kredileri
185.902 6.309.693 6.495.595 8.260 6.953.738 6.961.998
İthalat Kabul Kredileri
0 161.040 161.040 0 27.704 27.704
Diğer Banka Kabulleri
185.902 6.148.653 6.334.555 8.260 6.926.034 6.934.294
Akreditifler
55.249 2.554.133 2.609.382 16.891 3.884.760 3.901.651
Belgeli Akreditifler
55.249 2.554.133 2.609.382 16.891 3.884.760 3.901.651
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
4.764.178 98.285 4.862.463 2.622.789 184.904 2.807.693
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
42.401.518 7.565.424 49.966.942 28.057.633 4.628.061 32.685.694
Cayılamaz Taahhütler
(1) 41.793.629 2.726.999 44.520.628 27.742.136 2.136.154 29.878.290
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
371.052 1.455.693 1.826.745 967.531 1.265.092 2.232.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.912.914 808.401 4.721.315 2.564.640 573.699 3.138.339
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.472.298 0 4.472.298 3.219.679 0 3.219.679
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
124.240 0 124.240 83.156 0 83.156
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.941.932 90.210 28.032.142 16.709.743 63.100 16.772.843
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
22.752 0 22.752 24.943 0 24.943
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.948.441 372.695 5.321.136 4.172.444 234.263 4.406.707
Cayılabilir Taahhütler
607.889 4.838.425 5.446.314 315.497 2.491.907 2.807.404
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 2.210.353 2.210.353 0 1.347.727 1.347.727
Diğer Cayılabilir Taahhütler
607.889 2.628.072 3.235.961 315.497 1.144.180 1.459.677
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
17.787.206 59.228.474 77.015.680 15.274.866 58.134.800 73.409.666
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.787.206 59.228.474 77.015.680 15.274.866 58.134.800 73.409.666
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
203.727 2.589.660 2.793.387 1.508.922 3.824.584 5.333.506
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
114.039 2.395.844 2.509.883 779.407 1.490.061 2.269.468
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
89.688 193.816 283.504 729.515 2.334.523 3.064.038
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.149.875 47.388.846 64.538.721 12.849.494 48.469.357 61.318.851
Swap Para Alım İşlemleri
0 18.551.480 18.551.480 432.526 15.653.590 16.086.116
Swap Para Satım İşlemleri
15.739.875 4.681.336 20.421.211 11.996.968 5.528.265 17.525.233
Swap Faiz Alım İşlemleri
705.000 12.078.015 12.783.015 210.000 13.643.751 13.853.751
Swap Faiz Satım İşlemleri
705.000 12.078.015 12.783.015 210.000 13.643.751 13.853.751
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
433.604 3.440.442 3.874.046 916.450 2.604.064 3.520.514
Para Alım Opsiyonları
216.802 1.720.219 1.937.021 457.977 1.302.273 1.760.250
Para Satım Opsiyonları
216.802 1.720.223 1.937.025 458.473 1.301.791 1.760.264
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 5.809.526 5.809.526 0 3.236.795 3.236.795
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.497.151.707 500.356.330 1.997.508.037 1.210.945.097 362.728.818 1.573.673.915
EMANET KIYMETLER
631.841.811 61.211.567 693.053.378 571.163.381 50.656.660 621.820.041
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
127.376.877 2.619.679 129.996.556 207.557.418 1.420.996 208.978.414
Tahsile Alınan Çekler
21.031.738 44.640.396 65.672.134 15.793.262 31.771.413 47.564.675
Tahsile Alınan Ticari Senetler
427.050.907 9.156.674 436.207.581 289.702.098 7.018.616 296.720.714
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.319.655 1.143.741 3.463.396 4.005.746 810.205 4.815.951
Emanet Kıymet Alanlar
54.062.634 3.651.077 57.713.711 54.104.857 9.635.430 63.740.287
REHİNLİ KIYMETLER
865.309.896 439.144.763 1.304.454.659 639.781.716 312.072.158 951.853.874
Menkul Kıymetler
6.996.977 1.733.141 8.730.118 5.805.905 1.236.225 7.042.130
Teminat Senetleri
7.863.081 1.769.758 9.632.839 7.208.610 1.344.753 8.553.363
Emtia
25.813 0 25.813 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
650.415.346 338.008.605 988.423.951 500.970.141 253.826.850 754.796.991
Diğer Rehinli Kıymetler
169.327.906 56.874.541 226.202.447 120.641.178 42.752.230 163.393.408
Rehinli Kıymet Alanlar
30.680.773 40.758.718 71.439.491 5.130.069 12.912.100 18.042.169
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.612.397.553 628.596.957 2.240.994.510 1.294.695.662 476.091.443 1.770.787.105


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.681.250 -1.285.633
Alınan Faizler
45.845.461 42.017.429
Ödenen Faizler
-34.737.175 -36.205.992
Alınan Temettüler
4.960 14.580
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.550.474 3.973.956
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.044.949 3.236.634
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.786.986 1.858.918
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.846.371 -3.171.206
Ödenen Vergiler
-1.109.206 -351.948
Diğer
(1) -8.858.828 -12.658.004
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
64.448.953 14.563.051
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
581.561 -1.768.837
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-145.850.059 -52.972.613
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.856.053 1.129.813
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
7.366.126 -3.408.437
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
160.055.469 53.709.536
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.350.472 -1.269.042
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 54.502.381 19.142.631
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
69.130.203 13.277.418
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-49.553.545 -22.359.553
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-183.498 -111.070
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
225.190 39.375
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-936.919 -557.443
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.852.907 699.405
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-58.930.404 -21.377.381
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.889.499 11.592.662
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-19.468.313 -19.959.111
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
17.561.792 7.407.102
Diğer
-563.799 -93.092
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
434.302 7.577.393
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.855.727 12.282.799
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.198.723 -4.478.815
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-222.702 -226.591
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) -1.597.022 2.353.847
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
18.413.938 849.105
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(4) 24.297.690 23.448.585
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5) 42.711.628 24.297.690


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.691.865 2.292.873
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-341.419 609.117
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
351.123 161.399
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
448.027 206.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-98.012 -87.021
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4.802 29.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.694 12.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-692.542 447.718
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.776 -4.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-823.049 543.008
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
126.731 -90.898
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.350.446 2.901.990


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
62.791.771 83.722.118 146.513.889 30.233.397 42.074.025 72.307.422
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.916.830 58.981.674 67.898.504 3.057.952 36.497.025 39.554.977
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.396.106 56.588.336 64.984.442 2.472.611 32.841.376 35.313.987
Bankalar
(3) 287.479 2.393.667 2.681.146 508.021 3.655.952 4.163.973
Para Piyasalarından Alacaklar
252.997 0 252.997 87.138 0 87.138
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-19.752 -329 -20.081 -9.818 -303 -10.121
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 15.704.422 19.241 15.723.663 16.295.809 9.954 16.305.763
Devlet Borçlanma Senetleri
15.529.875 1.349 15.531.224 16.131.520 64 16.131.584
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.757 17.892 163.649 145.601 9.890 155.491
Diğer Finansal Varlıklar
28.790 0 28.790 18.688 0 18.688
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 38.164.766 22.379.674 60.544.440 10.875.940 4.418.750 15.294.690
Devlet Borçlanma Senetleri
37.528.538 22.192.136 59.720.674 10.275.808 4.283.752 14.559.560
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
44.745 187.538 232.283 20.049 134.998 155.047
Diğer Finansal Varlıklar
591.483 0 591.483 580.083 0 580.083
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 5.753 2.341.529 2.347.282 3.696 1.148.296 1.151.992
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.753 2.341.529 2.347.282 3.696 1.148.296 1.151.992
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
401.555.604 129.174.012 530.729.616 267.318.842 112.081.816 379.400.658
Krediler
(5) 353.822.723 103.387.503 457.210.226 222.430.880 90.963.797 313.394.677
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 1.882.644 2.339.714 4.222.358 1.021.658 2.369.156 3.390.814
Faktoring Alacakları
1.810.629 44.496 1.855.125 2.146.745 38.381 2.185.126
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 60.843.380 23.961.309 84.804.689 53.297.037 19.174.085 72.471.122
Devlet Borçlanma Senetleri
60.792.861 23.961.309 84.754.170 53.246.524 19.174.085 72.420.609
Diğer Finansal Varlıklar
50.519 0 50.519 50.513 0 50.513
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.803.772 -559.010 -17.362.782 -11.577.478 -463.603 -12.041.081
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 1.441 0 1.441 1.009.587 66.831 1.076.418
Satış Amaçlı
1.441 0 1.441 1.009.587 66.831 1.076.418
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
83.121 681.339 764.460 116.254 476.980 593.234
İştirakler (Net)
(7) 83.121 681.339 764.460 32.254 476.980 509.234
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
16.566 681.339 697.905 21.152 476.980 498.132
Konsolide Edilmeyenler
66.555 0 66.555 11.102 0 11.102
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0 84.000 0 84.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 84.000 0 84.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 9.775.477 503.411 10.278.888 9.107.424 201.549 9.308.973
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 579.463 59.245 638.708 166.525 38.734 205.259
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
579.463 59.245 638.708 166.525 38.734 205.259
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 1.197.116 10.145 1.207.261 1.096.814 7.649 1.104.463
CARİ VERGİ VARLIĞI
339.626 2.897 342.523 602 7.469 8.071
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 37.353 4.748 42.101 48.878 3.462 52.340
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 4.738.592 957.171 5.695.763 4.115.999 458.990 4.574.989
VARLIKLAR TOPLAMI
481.099.564 215.115.086 696.214.650 313.214.322 155.417.505 468.631.827
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 261.818.132 206.243.696 468.061.828 163.097.510 137.590.041 300.687.551
ALINAN KREDİLER
(3) 706.399 12.548.123 13.254.522 1.410.975 12.756.895 14.167.870
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
103.487.981 1.114.631 104.602.612 50.388.047 2.951.294 53.339.341
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 6.692.145 7.553.277 14.245.422 8.781.602 10.512.530 19.294.132
Bonolar
3.655.382 0 3.655.382 4.745.320 0 4.745.320
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.958.530 0 1.958.530 2.651.546 0 2.651.546
Tahviller
1.078.233 7.553.277 8.631.510 1.384.736 10.512.530 11.897.266
FONLAR
(5) 3.617.303 0 3.617.303 3.209.004 0 3.209.004
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.617.303 0 3.617.303 3.209.004 0 3.209.004
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(8) 20.113 514.112 534.225 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
20.113 514.112 534.225 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.002 636 1.638 1.081 426 1.507
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 768.088 125.686 893.774 534.189 109.870 644.059
KARŞILIKLAR
(9) 2.116.831 116.754 2.233.585 1.678.800 71.545 1.750.345
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.487.055 16.345 1.503.400 1.119.640 14.108 1.133.748
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 93.638 93.638 0 53.652 53.652
Diğer Karşılıklar
629.776 6.771 636.547 559.160 3.785 562.945
CARİ VERGİ BORCU
(10) 777.424 989 778.413 1.324.515 8.772 1.333.287
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 331.752 2.152 333.904 315.308 2.152 317.460
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 3.098.809 85.508 3.184.317
Satış Amaçlı
0 0 0 3.098.809 85.508 3.184.317
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 6.036.525 8.824.063 14.860.588 6.037.858 6.146.988 12.184.846
Krediler
0 8.824.063 8.824.063 0 6.146.988 6.146.988
Diğer Borçlanma Araçları
6.036.525 0 6.036.525 6.037.858 0 6.037.858
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 28.274.400 1.743.535 30.017.935 24.768.998 1.198.004 25.967.002
ÖZKAYNAKLAR
(13) 41.839.276 939.625 42.778.901 31.561.248 636.140 32.197.388
Ödenmiş Sermaye
2.473.776 0 2.473.776 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
6.708.624 82.326 6.790.950 1.014.978 412 1.015.390
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.815.863 0 5.815.863 39.773 0 39.773
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
892.761 82.326 975.087 975.205 412 975.617
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.998.743 4.280 3.003.023 2.650.400 1.500 2.651.900
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-220.937 -218.119 -439.056 337.320 -83.834 253.486
Kar Yedekleri
25.276.429 601.525 25.877.954 23.664.169 388.010 24.052.179
Yasal Yedekler
2.498.334 33.826 2.532.160 2.459.822 29.703 2.489.525
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
22.730.914 104.574 22.835.488 21.157.205 104.574 21.261.779
Diğer Kar Yedekleri
47.181 463.125 510.306 47.142 253.733 300.875
Kar veya Zarar
4.347.012 461.862 4.808.874 2.362.968 324.212 2.687.180
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
796.482 327.750 1.124.232 179.946 239.626 419.572
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.550.530 134.112 3.684.642 2.183.022 84.586 2.267.608
Azınlık Payları
(14) 255.629 7.751 263.380 281.413 5.840 287.253
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
456.487.371 239.727.279 696.214.650 296.208.278 172.423.549 468.631.827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 54.729.179 47.668.735
Kredilerden Alınan Faizler
38.299.040 37.221.483
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.660 96.989
Bankalardan Alınan Faizler
278.677 344.109
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
47.629 69.368
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
15.337.624 9.197.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
29.860 16.557
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.570.645 1.522.716
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
10.737.119 7.658.104
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
366.211 322.356
Diğer Faiz Gelirleri
398.338 417.053
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -35.197.360 -36.007.406
Mevduata Verilen Faizler
-22.370.782 -23.011.889
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-427.462 -552.139
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.798.676 -9.445.246
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.480.878 -2.637.772
Kiralama Faiz Giderleri
-77.732 -96.205
Diğer Faiz Giderleri
-1.041.830 -264.155
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
19.531.819 11.661.329
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.889.949 2.716.482
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.922.178 3.851.049
Gayri Nakdi Kredilerden
962.059 936.746
Diğer
(13) 2.960.119 2.914.303
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.032.229 -4.228 -4.692
Diğer
(13) -1.028.001 -1.129.875
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 4.960 14.441
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -5.213.013 -3.227.754
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
100.666 294.927
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.731.597 -1.473.142
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-8.045.276 -2.049.539
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 1.820.064 2.620.242
FAALİYET BRÜT KÂRI
19.033.779 13.784.740
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -6.980.823 -4.672.517
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -18.161 -147.354
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.804.543 -3.029.501
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -4.750.152 -3.562.647
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.480.100 2.372.721
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
25.498 33.538
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.505.598 2.406.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -752.503 -306.921
Cari Vergi Karşılığı
-602.783 -477.171
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-865.404 -1.221.643
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
715.684 1.391.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.753.095 2.099.338
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
1.481.462 2.163.741
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
613.933 2.163.741
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
867.529 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-494.089 -1.798.587
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-494.089 -1.798.587
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 987.373 365.154
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -48.603 -171.619
Cari Vergi Karşılığı
-48.981 -176.370
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
378 4.751
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 938.770 193.535
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 3.691.865 2.292.873
Grubun Karı (Zararı)
3.684.642 2.267.608
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(12) 7.223 25.265
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,84326320 1,81408640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909719


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.510 Değişim: 2,64% Hacim : 18.392 Mio.TL Son veri saati : 16:11
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.511
Açılış: 1.492
7,2276 Değişim: -2,66%
Düşük 7,2183 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,7154 Değişim: -2,83%
Düşük 8,7048 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
404,35 Değişim: -1,93%
Düşük 403,55 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.