KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:22
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 0 0 -1.454 1.505.546 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 0 0 -1.454 1.505.546 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 6.601 25.359 0 0 0 0 615.437 647.397 0 647.397
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -93.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.521.795 -2.521.795 -93.559 0 -93.559
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.137.115 1.324.802 9.543 0 0 5.147 1.530.905 0 0 23.701.624 0 615.437 29.574.573 0 29.574.573
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -6.105 0 550.177 0 6.846 353.359 0 0 0 0 1.775.161 2.679.438 0 2.679.438
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -82.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 -82.270 0 -82.270
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.066.250 1.358.620 -59.859 3.400.062 0 1.000 580.827 0 0 25.421.933 0 1.775.161 41.793.994 0 41.793.994


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
103.879.446 108.416.959 212.296.405 84.003.573 109.842.637 193.846.210
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 44.066.538 53.470.338 97.536.876 40.671.074 49.246.594 89.917.668
Teminat Mektupları
40.939.073 43.486.847 84.425.920 38.023.134 38.396.087 76.419.221
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.327.872 11.579.106 13.906.978 2.075.214 11.132.077 13.207.291
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
38.611.201 31.907.741 70.518.942 35.947.920 27.264.010 63.211.930
Banka Kredileri
146.094 7.549.959 7.696.053 8.260 6.953.738 6.961.998
İthalat Kabul Kredileri
0 115.976 115.976 0 27.704 27.704
Diğer Banka Kabulleri
146.094 7.433.983 7.580.077 8.260 6.926.034 6.934.294
Akreditifler
15.099 2.361.326 2.376.425 16.891 3.806.338 3.823.229
Belgeli Akreditifler
15.099 2.361.326 2.376.425 16.891 3.806.338 3.823.229
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.966.272 72.206 3.038.478 2.622.789 90.431 2.713.220
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
40.915.342 2.103.748 43.019.090 28.057.633 2.567.647 30.625.280
Cayılamaz Taahhütler
(1) 40.502.514 923.614 41.426.128 27.742.136 1.761.667 29.503.803
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 350.809 350.809 967.531 1.265.092 2.232.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
85.000 0 85.000 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.089.242 572.805 3.662.047 2.564.640 496.575 3.061.215
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.550.667 0 3.550.667 3.219.679 0 3.219.679
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
107.209 0 107.209 83.156 0 83.156
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
28.924.222 0 28.924.222 16.709.743 0 16.709.743
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
22.648 0 22.648 24.943 0 24.943
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.723.526 0 4.723.526 4.172.444 0 4.172.444
Cayılabilir Taahhütler
412.828 1.180.134 1.592.962 315.497 805.980 1.121.477
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
412.828 1.180.134 1.592.962 315.497 805.980 1.121.477
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
18.897.566 52.842.873 71.740.439 15.274.866 58.028.396 73.303.262
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.897.566 52.842.873 71.740.439 15.274.866 58.028.396 73.303.262
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.005.764 2.916.520 3.922.284 1.508.922 3.822.829 5.331.751
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
426.809 2.031.658 2.458.467 779.407 1.489.169 2.268.576
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
578.955 884.862 1.463.817 729.515 2.333.660 3.063.175
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.865.383 39.802.892 57.668.275 12.849.494 48.364.708 61.214.202
Swap Para Alım İşlemleri
0 14.102.758 14.102.758 432.526 15.601.222 16.033.748
Swap Para Satım İşlemleri
16.385.383 2.681.414 19.066.797 11.996.968 5.475.984 17.472.952
Swap Faiz Alım İşlemleri
740.000 11.509.360 12.249.360 210.000 13.643.751 13.853.751
Swap Faiz Satım İşlemleri
740.000 11.509.360 12.249.360 210.000 13.643.751 13.853.751
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
26.419 3.178.784 3.205.203 916.450 2.604.064 3.520.514
Para Alım Opsiyonları
19.119 1.583.063 1.602.182 457.977 1.302.273 1.760.250
Para Satım Opsiyonları
7.300 1.595.721 1.603.021 458.473 1.301.791 1.760.264
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 6.944.677 6.944.677 0 3.236.795 3.236.795
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.472.112.072 427.834.826 1.899.946.898 1.206.385.046 359.967.108 1.566.352.154
EMANET KIYMETLER
684.372.311 52.342.615 736.714.926 567.016.912 50.583.195 617.600.107
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
182.814.802 2.162.825 184.977.627 203.825.309 1.420.996 205.246.305
Tahsile Alınan Çekler
16.677.955 38.514.268 55.192.223 15.390.122 31.703.135 47.093.257
Tahsile Alınan Ticari Senetler
425.116.346 8.076.734 433.193.080 289.691.963 7.013.429 296.705.392
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.189.415 1.254.895 6.444.310 4.005.722 810.205 4.815.927
Emanet Kıymet Alanlar
54.573.793 2.333.893 56.907.686 54.103.796 9.635.430 63.739.226
REHİNLİ KIYMETLER
787.739.761 375.492.211 1.163.231.972 639.368.134 309.383.913 948.752.047
Menkul Kıymetler
5.784.363 1.149.577 6.933.940 5.413.902 1.067.288 6.481.190
Teminat Senetleri
6.725.845 1.275.189 8.001.034 7.199.337 1.207.048 8.406.385
Emtia
25.812 0 25.812 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
582.820.142 291.222.648 874.042.790 500.960.484 251.445.308 752.405.792
Diğer Rehinli Kıymetler
166.850.011 54.492.329 221.342.340 120.638.529 42.752.213 163.390.742
Rehinli Kıymet Alanlar
25.533.588 27.352.468 52.886.056 5.130.069 12.912.056 18.042.125
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.575.991.518 536.251.785 2.112.243.303 1.290.388.619 469.809.745 1.760.198.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-825.998 -6.095.653
Alınan Faizler
19.946.458 20.778.007
Ödenen Faizler
-13.609.413 -18.840.899
Alınan Temettüler
507.118 421.328
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.186.262 1.891.998
Elde Edilen Diğer Kazançlar
373.585 864.681
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
726.191 721.393
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.899.761 -1.308.702
Ödenen Vergiler
-154.772 -475.090
Diğer
-8.901.666 -10.148.369
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
17.376.420 9.246.785
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-25.315 -2.613.047
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.580 -5.730
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-116.499.646 -26.128.356
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.345.781 -6.140.135
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.290.844 -3.047.394
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
100.246.936 17.803.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-233.745 -944.916
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
28.253.145 30.322.876
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
16.550.422 3.151.132
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-25.773.255 -22.444.055
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-148.506 -89.974
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 39.375
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-105.332 -2.483.538
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
731.263 268.015
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-28.063.870 -9.479.916
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.655.118 1.759.789
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.308.398 -14.231.803
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.479.668 1.740.454
Diğer
-13.198 33.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.992.060 5.143.842
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.139.622 10.123.546
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.018.548 -4.585.202
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-129.014 -132.118
Diğer
0 -262.384
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.760.619 1.209.206
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.470.154 -12.939.875
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.631.619
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.652.199 10.691.744


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.775.161 615.437
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
904.277 31.960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
544.072 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-6.783 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
550.177 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
678 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
360.205 31.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.846 6.601
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
345.029 -11.088
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.330 36.447
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.679.438 647.397


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
52.879.017 35.631.647 88.510.664 30.196.996 39.709.838 69.906.834
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.764.494 25.593.769 29.358.263 2.970.056 35.259.174 38.229.230
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 3.572.812 23.580.352 27.153.164 2.472.458 32.016.123 34.488.581
Bankalar
(3) 205.692 2.013.417 2.219.109 507.416 3.243.051 3.750.467
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14.010 0 -14.010 -9.818 0 -9.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 16.290.791 127 16.290.918 16.266.722 64 16.266.786
Devlet Borçlanma Senetleri
16.104.395 127 16.104.522 16.104.564 64 16.104.628
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.601 0 145.601 145.601 0 145.601
Diğer Finansal Varlıklar
40.795 0 40.795 16.557 0 16.557
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 32.724.434 8.187.017 40.911.451 10.956.522 3.302.262 14.258.784
Devlet Borçlanma Senetleri
31.930.269 8.035.712 39.965.981 10.275.808 3.170.818 13.446.626
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
194.350 151.305 345.655 100.631 131.444 232.075
Diğer Finansal Varlıklar
599.815 0 599.815 580.083 0 580.083
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 99.298 1.850.734 1.950.032 3.696 1.148.338 1.152.034
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
99.298 1.850.734 1.950.032 3.696 1.148.338 1.152.034
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
378.790.935 110.310.830 489.101.765 265.772.751 104.232.298 370.005.049
Krediler
(5) 335.412.806 89.090.880 424.503.686 223.887.121 85.320.980 309.208.101
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 58.521.398 21.219.950 79.741.348 53.297.037 18.911.318 72.208.355
Devlet Borçlanma Senetleri
58.470.897 21.219.950 79.690.847 53.246.524 18.911.318 72.157.842
Diğer Finansal Varlıklar
50.501 0 50.501 50.513 0 50.513
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.143.269 0 -15.143.269 -11.411.407 0 -11.411.407
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 2.576.996 0 2.576.996
Satış Amaçlı
0 0 0 2.576.996 0 2.576.996
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.484.041 2.359.594 4.843.635 1.837.784 1.911.883 3.749.667
İştirakler (Net)
(7) 47.493 556.766 604.259 25.115 482.671 507.786
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
47.493 556.766 604.259 25.115 482.671 507.786
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 2.436.548 1.802.828 4.239.376 1.812.669 1.429.212 3.241.881
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.436.548 1.802.828 4.239.376 1.728.669 1.429.212 3.157.881
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 84.000 0 84.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.373.272 286 7.373.558 7.537.034 212 7.537.246
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
150.410 0 150.410 162.053 0 162.053
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
150.410 0 150.410 162.053 0 162.053
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 354.472 0 354.472 356.027 0 356.027
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 269.861 0 269.861 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 4.561.855 550.913 5.112.768 2.514.640 236.889 2.751.529
VARLIKLAR TOPLAMI
446.863.863 148.853.270 595.717.133 310.954.281 146.091.120 457.045.401
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 243.450.836 156.481.263 399.932.099 166.473.587 131.260.589 297.734.176
ALINAN KREDİLER
(3) 460.760 10.512.549 10.973.309 530.197 10.486.644 11.016.841
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
76.886.874 685.006 77.571.880 50.249.750 2.951.294 53.201.044
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 7.463.421 6.949.054 14.412.475 7.078.757 10.512.530 17.591.287
Bonolar
5.404.124 0 5.404.124 4.682.528 0 4.682.528
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.010.911 0 1.010.911 1.011.493 0 1.011.493
Tahviller
1.048.386 6.949.054 7.997.440 1.384.736 10.512.530 11.897.266
FONLAR
3.125.967 0 3.125.967 3.209.004 0 3.209.004
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.125.967 0 3.125.967 3.209.004 0 3.209.004
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(7) 9.349 663.782 673.131 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.349 663.782 673.131 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 614.697 38.138 652.835 525.530 54.395 579.925
KARŞILIKLAR
(8) 1.920.622 0 1.920.622 1.663.354 0 1.663.354
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.127.401 0 1.127.401 1.105.771 0 1.105.771
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
793.221 0 793.221 557.583 0 557.583
CARİ VERGİ BORCU
(9) 2.941.758 32 2.941.790 1.298.409 77 1.298.486
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 0 0 0 309.861 0 309.861
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(11) 6.034.558 7.252.193 13.286.751 6.037.858 6.146.988 12.184.846
Krediler
0 7.252.193 7.252.193 0 6.146.988 6.146.988
Diğer Borçlanma Araçları
6.034.558 0 6.034.558 6.037.858 0 6.037.858
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 27.073.365 1.358.915 28.432.280 24.623.421 1.082.612 25.706.033
ÖZKAYNAKLAR
(12) 41.307.892 486.102 41.793.994 31.744.821 452.005 32.196.826
Ödenmiş Sermaye
2.473.776 0 2.473.776 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
6.782.181 60.293 6.842.474 1.088.227 60.293 1.148.520
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.776.224 0 5.776.224 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.005.957 60.293 1.066.250 1.088.227 60.293 1.148.520
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.109.289 589.534 4.698.823 3.641.906 512.845 4.154.751
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
745.552 -163.725 581.827 342.755 -121.133 221.622
Kar Yedekleri
25.421.933 0 25.421.933 23.701.624 0 23.701.624
Yasal Yedekler
2.351.143 0 2.351.143 2.252.739 0 2.252.739
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
23.023.609 0 23.023.609 21.401.704 0 21.401.704
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181 47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
1.775.161 0 1.775.161 1.720.309 0 1.720.309
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.775.161 0 1.775.161 1.720.309 0 1.720.309
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
411.290.099 184.427.034 595.717.133 293.744.883 163.300.518 457.045.401


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 23.994.929 22.891.751 12.271.830 12.148.713
Kredilerden Alınan Faizler
17.749.825 17.737.893 8.961.904 9.297.428
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
359 66.929 143 41.191
Bankalardan Alınan Faizler
65.082 234.233 31.694 97.428
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.140.232 4.807.589 3.272.656 2.680.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
946 6.598 549 2.499
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.643.154 727.540 988.138 458.359
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.496.132 4.073.451 2.283.969 2.219.533
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
39.431 45.107 5.433 32.275
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -13.366.529 -18.896.151 -6.931.083 -9.881.137
Mevduata Verilen Faizler
-8.885.852 -12.400.125 -4.621.313 -6.132.533
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-138.196 -149.577 -63.238 -73.994
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.770.617 -5.005.812 -1.408.384 -2.936.754
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.207.092 -1.152.888 -593.299 -644.598
Kiralama Faiz Giderleri
-39.199 -48.668 -18.809 -25.016
Diğer Faiz Giderleri
-325.573 -139.081 -226.040 -68.242
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.628.400 3.995.600 5.340.747 2.267.576
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.264.458 1.336.403 542.982 720.168
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.648.186 1.893.760 741.382 1.031.987
Gayri Nakdi Kredilerden
398.926 459.351 178.271 242.231
Diğer
(11) 1.249.260 1.434.409 563.111 789.756
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-383.728 -557.357 -198.400 -311.819
Gayri Nakdi Kredilere
-36 -68 -29 -21
Diğer
(11) -383.692 -557.289 -198.371 -311.798
TEMETTÜ GELİRLERİ
507.118 421.328 506.692 44.214
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -2.434.355 -1.845.725 -1.168.362 -1.414.500
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
43.450 31.406 -36.362 13.673
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.703.521 -52.558 411.459 -508.582
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-4.181.326 -1.824.573 -1.543.459 -919.591
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 753.951 1.871.732 140.755 1.440.120
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.719.572 5.779.338 5.362.814 3.057.578
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -4.241.147 -2.482.770 -1.914.738 -1.435.696
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -231.500 -478 -90.422 31.831
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.875.883 -1.289.936 -980.307 -577.191
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -2.056.406 -1.622.063 -1.052.039 -807.995
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.314.636 384.091 1.325.308 268.527
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 2.314.636 384.091 1.325.308 268.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -539.475 231.346 -375.232 41.722
Cari Vergi Karşılığı
-1.110.189 -6.423 -1.108.072 -3.810
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-380.909 -519.452 303.884 166.835
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
951.623 757.221 428.956 -121.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 1.775.161 615.437 950.076 310.249
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 1.775.161 615.437 950.076 310.249
Grubun Karı (Zararı)
1.775.161 615.437 950.076 310.249
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,16867000 0,49235000 0,53139000 0,24820000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869134


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8908 Değişim: 0,31%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,7738 Değişim: -0,37%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
940,94 Değişim: 0,05%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.