KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.05.2020 - 18:28
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 0 -1.454 1.505.546 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 0 -1.454 1.505.546 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 1.855 -160.889 0 0 0 305.188 146.154 0 146.154
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 907 0 0 0 0 0 0 0 2.521.795 -2.521.795 907 0 907
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.231.581 1.324.802 9.543 0 401 1.344.657 0 20.475.295 3.226.329 305.188 29.167.796 0 29.167.796
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 -5.846 227.468 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 -5.846 227.468 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.346 0 34.159 10.987 -130.021 0 0 0 825.085 736.864 0 736.864
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -23.235 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 -23.235 0 -23.235
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.125.285 1.361.379 -59.859 2.884.044 5.141 97.447 0 23.701.624 1.720.309 825.085 32.910.455 0 32.910.455


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
94.587.723 126.286.251 220.873.974 84.003.573 109.842.637 193.846.210
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 41.463.155 52.140.523 93.603.678 40.671.074 49.246.594 89.917.668
Teminat Mektupları
38.562.778 41.512.206 80.074.984 38.023.134 38.396.087 76.419.221
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.112.005 11.556.741 13.668.746 2.075.214 11.132.077 13.207.291
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
36.450.773 29.955.465 66.406.238 35.947.920 27.264.010 63.211.930
Banka Kredileri
16.532 7.115.103 7.131.635 8.260 6.953.738 6.961.998
İthalat Kabul Kredileri
0 102.282 102.282 0 27.704 27.704
Diğer Banka Kabulleri
16.532 7.012.821 7.029.353 8.260 6.926.034 6.934.294
Akreditifler
13.749 3.428.810 3.442.559 16.891 3.806.338 3.823.229
Belgeli Akreditifler
13.749 3.428.810 3.442.559 16.891 3.806.338 3.823.229
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.870.096 84.404 2.954.500 2.622.789 90.431 2.713.220
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
30.454.912 5.963.096 36.418.008 28.057.633 2.567.647 30.625.280
Cayılamaz Taahhütler
(1) 30.115.821 4.883.915 34.999.736 27.742.136 1.761.667 29.503.803
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
394.506 4.345.910 4.740.416 967.531 1.265.092 2.232.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
100.000 0 100.000 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.629.133 538.005 3.167.138 2.564.640 496.575 3.061.215
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.557.781 0 3.557.781 3.219.679 0 3.219.679
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
95.273 0 95.273 83.156 0 83.156
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
18.932.736 0 18.932.736 16.709.743 0 16.709.743
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
22.027 0 22.027 24.943 0 24.943
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.384.365 0 4.384.365 4.172.444 0 4.172.444
Cayılabilir Taahhütler
339.091 1.079.181 1.418.272 315.497 805.980 1.121.477
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
339.091 1.079.181 1.418.272 315.497 805.980 1.121.477
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
22.669.656 68.182.632 90.852.288 15.274.866 58.028.396 73.303.262
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
22.669.656 68.182.632 90.852.288 15.274.866 58.028.396 73.303.262
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.507.386 6.953.609 8.460.995 1.508.922 3.822.829 5.331.751
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
725.215 3.980.751 4.705.966 779.407 1.489.169 2.268.576
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
782.171 2.972.858 3.755.029 729.515 2.333.660 3.063.175
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.683.228 50.301.895 69.985.123 12.849.494 48.364.708 61.214.202
Swap Para Alım İşlemleri
431.789 18.347.339 18.779.128 432.526 15.601.222 16.033.748
Swap Para Satım İşlemleri
17.341.439 5.747.456 23.088.895 11.996.968 5.475.984 17.472.952
Swap Faiz Alım İşlemleri
955.000 13.103.550 14.058.550 210.000 13.643.751 13.853.751
Swap Faiz Satım İşlemleri
955.000 13.103.550 14.058.550 210.000 13.643.751 13.853.751
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.479.042 2.047.823 3.526.865 916.450 2.604.064 3.520.514
Para Alım Opsiyonları
737.620 1.025.399 1.763.019 457.977 1.302.273 1.760.250
Para Satım Opsiyonları
741.422 1.022.424 1.763.846 458.473 1.301.791 1.760.264
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 8.879.305 8.879.305 0 3.236.795 3.236.795
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.272.112.282 402.426.833 1.674.539.115 1.206.385.046 359.967.108 1.566.352.154
EMANET KIYMETLER
577.557.695 48.890.828 626.448.523 567.016.912 50.583.195 617.600.107
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
187.999.523 1.785.874 189.785.397 203.825.309 1.420.996 205.246.305
Tahsile Alınan Çekler
17.374.183 36.302.615 53.676.798 15.390.122 31.703.135 47.093.257
Tahsile Alınan Ticari Senetler
324.114.616 7.685.301 331.799.917 289.691.963 7.013.429 296.705.392
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.553.326 1.144.220 4.697.546 4.005.722 810.205 4.815.927
Emanet Kıymet Alanlar
44.516.047 1.972.818 46.488.865 54.103.796 9.635.430 63.739.226
REHİNLİ KIYMETLER
694.554.587 353.536.005 1.048.090.592 639.368.134 309.383.913 948.752.047
Menkul Kıymetler
5.724.858 1.028.180 6.753.038 5.413.902 1.067.288 6.481.190
Teminat Senetleri
8.223.388 1.349.356 9.572.744 7.199.337 1.207.048 8.406.385
Emtia
25.813 0 25.813 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
539.664.599 276.151.320 815.815.919 500.960.484 251.445.308 752.405.792
Diğer Rehinli Kıymetler
125.059.108 52.168.436 177.227.544 120.638.529 42.752.213 163.390.742
Rehinli Kıymet Alanlar
15.856.821 22.838.713 38.695.534 5.130.069 12.912.056 18.042.125
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.366.700.005 528.713.084 1.895.413.089 1.290.388.619 469.809.745 1.760.198.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-206.533 -2.883.748
Alınan Faizler
10.667.304 9.696.038
Ödenen Faizler
-6.298.434 -9.190.995
Alınan Temettüler
426 377.114
Alınan Ücret ve Komisyonlar
905.213 863.212
Elde Edilen Diğer Kazançlar
302.962 370.124
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
730.452 342.844
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-909.366 -724.810
Ödenen Vergiler
-483.557 -443.887
Diğer
-5.121.533 -4.173.388
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.045.530 -293.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
105 660
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.068 -3.223
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-39.355.769 -21.666.979
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.486.439 -6.199.486
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.201.242 3.627.825
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
24.031.555 17.179.642
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
231.763 -565.283
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.451.263 7.333.681
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.838.997 -3.176.911
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.448.296 -8.840.377
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -89.974
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
17.151 39.375
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-43.704 -166.991
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
554.222 94.278
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.422.005 -10.500.854
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.966.671 5.765.227
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-949.183 -4.529.304
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.432.914 541.494
Diğer
-4.362 6.372
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.682.124 209.403
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.243.815 2.336.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.862.289 -2.065.879
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-63.650 -60.718
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.656.807 716.288
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.634.616 -11.091.597
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.122.353 23.631.619
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.487.737 12.540.022


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
825.085 305.188
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-88.221 -159.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.813 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.717 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
34.159 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
371 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-119.034 -159.034
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.987 1.855
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-218.918 -223.621
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
88.897 62.732
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
736.864 146.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
36.715.258 29.145.082 65.860.340 30.196.996 39.709.838 69.906.834
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.652.657 22.904.975 26.557.632 2.970.056 35.259.174 38.229.230
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 3.356.815 19.978.786 23.335.601 2.472.458 32.016.123 34.488.581
Bankalar
(3) 309.185 2.926.189 3.235.374 507.416 3.243.051 3.750.467
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-13.343 0 -13.343 -9.818 0 -9.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 16.266.874 39 16.266.913 16.266.722 64 16.266.786
Devlet Borçlanma Senetleri
16.104.483 39 16.104.522 16.104.564 64 16.104.628
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.601 0 145.601 145.601 0 145.601
Diğer Finansal Varlıklar
16.790 0 16.790 16.557 0 16.557
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 16.777.068 4.300.435 21.077.503 10.956.522 3.302.262 14.258.784
Devlet Borçlanma Senetleri
16.069.633 4.172.993 20.242.626 10.275.808 3.170.818 13.446.626
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
103.531 127.442 230.973 100.631 131.444 232.075
Diğer Finansal Varlıklar
603.904 0 603.904 580.083 0 580.083
Türev Finansal Varlıklar
(2) (11) 18.659 1.939.633 1.958.292 3.696 1.148.338 1.152.034
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.659 1.939.633 1.958.292 3.696 1.148.338 1.152.034
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
297.284.869 109.555.323 406.840.192 265.772.751 104.232.298 370.005.049
Krediler
(5) 258.502.824 89.440.314 347.943.138 223.887.121 85.320.980 309.208.101
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 52.128.524 20.115.009 72.243.533 53.297.037 18.911.318 72.208.355
Devlet Borçlanma Senetleri
52.078.017 20.115.009 72.193.026 53.246.524 18.911.318 72.157.842
Diğer Finansal Varlıklar
50.507 0 50.507 50.513 0 50.513
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-13.346.479 0 -13.346.479 -11.411.407 0 -11.411.407
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 2.616.198 0 2.616.198 2.576.996 0 2.576.996
Satış Amaçlı
2.616.198 0 2.616.198 2.576.996 0 2.576.996
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.781.431 2.072.192 3.853.623 1.837.784 1.911.883 3.749.667
İştirakler (Net)
(7) 52.762 522.941 575.703 25.115 482.671 507.786
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
52.762 522.941 575.703 25.115 482.671 507.786
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 1.728.669 1.549.251 3.277.920 1.812.669 1.429.212 3.241.881
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.728.669 1.549.251 3.277.920 1.728.669 1.429.212 3.157.881
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 84.000 0 84.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.326.004 269 7.326.273 7.537.034 212 7.537.246
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
154.168 0 154.168 162.053 0 162.053
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
154.168 0 154.168 162.053 0 162.053
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 355.208 0 355.208 356.027 0 356.027
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 3.542.903 665.593 4.208.496 2.514.640 236.889 2.751.529
VARLIKLAR TOPLAMI
349.776.039 141.438.459 491.214.498 310.954.281 146.091.120 457.045.401
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 186.047.491 141.157.487 327.204.978 166.473.587 131.260.589 297.734.176
ALINAN KREDİLER
(3) 575.725 10.762.270 11.337.995 530.197 10.486.644 11.016.841
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
59.650.991 658.853 60.309.844 50.249.750 2.951.294 53.201.044
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 6.860.457 6.592.680 13.453.137 7.078.757 10.512.530 17.591.287
Bonolar
4.572.270 0 4.572.270 4.682.528 0 4.682.528
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.011.368 0 1.011.368 1.011.493 0 1.011.493
Tahviller
1.276.819 6.592.680 7.869.499 1.384.736 10.512.530 11.897.266
FONLAR
3.102.535 0 3.102.535 3.209.004 0 3.209.004
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.102.535 0 3.102.535 3.209.004 0 3.209.004
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) (7) 5.352 647.341 652.693 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.352 647.341 652.693 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 551.208 46.951 598.159 525.530 54.395 579.925
KARŞILIKLAR
(8) 1.967.595 0 1.967.595 1.663.354 0 1.663.354
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.292.115 0 1.292.115 1.105.771 0 1.105.771
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
675.480 0 675.480 557.583 0 557.583
CARİ VERGİ BORCU
(9) 938.155 24 938.179 1.298.409 77 1.298.486
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 382.719 0 382.719 309.861 0 309.861
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(11) 6.010.358 6.735.290 12.745.648 6.037.858 6.146.988 12.184.846
Krediler
0 6.735.290 6.735.290 0 6.146.988 6.146.988
Diğer Borçlanma Araçları
6.010.358 0 6.010.358 6.037.858 0 6.037.858
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 24.618.155 992.406 25.610.561 24.623.421 1.082.612 25.706.033
ÖZKAYNAKLAR
(12) 32.484.474 425.981 32.910.455 31.744.821 452.005 32.196.826
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
1.064.992 60.293 1.125.285 1.088.227 60.293 1.148.520
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.064.992 60.293 1.125.285 1.088.227 60.293 1.148.520
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.631.039 554.525 4.185.564 3.641.906 512.845 4.154.751
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
291.425 -188.837 102.588 342.755 -121.133 221.622
Kar Yedekleri
23.701.624 0 23.701.624 23.701.624 0 23.701.624
Yasal Yedekler
2.274.506 0 2.274.506 2.252.739 0 2.252.739
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
21.379.937 0 21.379.937 21.401.704 0 21.401.704
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181 47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
2.545.394 0 2.545.394 1.720.309 0 1.720.309
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.720.309 0 1.720.309 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
825.085 0 825.085 1.720.309 0 1.720.309
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
323.195.215 168.019.283 491.214.498 293.744.883 163.300.518 457.045.401


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 11.723.099 10.743.038
Kredilerden Alınan Faizler
8.787.921 8.440.465
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
216 25.738
Bankalardan Alınan Faizler
33.388 136.805
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.867.576 2.127.198
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
397 4.099
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
655.016 269.181
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.212.163 1.853.918
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
33.998 12.832
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -6.435.446 -9.015.014
Mevduata Verilen Faizler
-4.264.539 -6.267.592
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-74.958 -75.583
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.362.233 -2.069.058
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-613.793 -508.290
Kiralama Faiz Giderleri
-20.390 -23.652
Diğer Faiz Giderleri
-99.533 -70.839
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.287.653 1.728.024
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
721.476 616.235
Alınan Ücret ve Komisyonlar
906.804 861.773
Gayri Nakdi Kredilerden
220.655 217.120
Diğer
(11) 686.149 644.653
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-185.328 -245.538
Gayri Nakdi Kredilere
-7 -47
Diğer
(11) -185.321 -245.491
TEMETTÜ GELİRLERİ
426 377.114
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -1.265.993 -431.225
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
79.812 17.733
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.292.062 456.024
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.637.867 -904.982
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 613.196 431.612
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.356.758 2.721.760
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -2.326.409 -1.047.074
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -141.078 -32.309
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-895.576 -712.745
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -1.004.367 -814.068
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
989.328 115.564
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 989.328 115.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -164.243 189.624
Cari Vergi Karşılığı
-2.117 -2.613
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-684.793 -686.287
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
522.667 878.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 825.085 305.188
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 825.085 305.188
Grubun Karı (Zararı)
825.085 305.188
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,66006800 0,24415040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845065


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,69% Hacim : 16.851 Mio.TL Son veri saati : 17:12
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,3076 Değişim: -0,08%
Düşük 8,2823 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0325 Değişim: 0,37%
Düşük 9,9786 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
484,51 Değişim: 1,43%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.