KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.05.2020 - 18:29
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 0 -1.454 -174.506 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 0 -1.454 -174.506 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 1.855 -177.443 0 0 0 172.761 -2.827 4.939 2.112
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 850 3.972 0 0 0 0 0 13.042 -31.145 0 -13.281 -155 -13.436
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.053 -54.053 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.053 -54.053 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 1.228.905 2.463.567 8.624 0 401 -351.949 0 20.887.149 3.579.293 172.761 29.278.491 251.425 29.529.916
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 -5.846 259.332 0 24.052.179 2.687.180 0 31.910.135 287.253 32.197.388
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 -5.846 259.332 0 24.052.179 2.687.180 0 31.910.135 287.253 32.197.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.346 0 -12.137 10.987 -127.290 0 0 0 1.128.438 996.652 7.185 1.003.837
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -23.240 0 0 0 0 0 0 42.707 0 0 19.467 515 19.982
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.773 0 952.377 2.662.289 -61.018 35.146 5.141 132.042 0 24.094.886 2.687.180 1.128.438 32.926.254 294.953 33.221.207


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
94.306.677 130.197.806 224.504.483 83.750.565 113.362.625 197.113.190
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 41.182.109 53.607.539 94.789.648 40.418.066 50.599.764 91.017.830
Teminat Mektupları
38.281.732 42.817.073 81.098.805 37.770.126 39.576.362 77.346.488
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.112.005 11.556.741 13.668.746 2.075.214 11.132.077 13.207.291
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 75.185 75.185 0 91.930 91.930
Diğer Teminat Mektupları
36.169.727 31.185.147 67.354.874 35.694.912 28.352.355 64.047.267
Banka Kredileri
16.532 7.115.103 7.131.635 8.260 6.953.738 6.961.998
İthalat Kabul Kredileri
0 102.282 102.282 0 27.704 27.704
Diğer Banka Kabulleri
16.532 7.012.821 7.029.353 8.260 6.926.034 6.934.294
Akreditifler
13.749 3.539.773 3.553.522 16.891 3.884.760 3.901.651
Belgeli Akreditifler
13.749 3.539.773 3.553.522 16.891 3.884.760 3.901.651
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.870.096 135.590 3.005.686 2.622.789 184.904 2.807.693
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
30.454.912 8.129.972 38.584.884 28.057.633 4.628.061 32.685.694
Cayılamaz Taahhütler
(1) 30.115.821 5.294.455 35.410.276 27.742.136 2.136.154 29.878.290
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
394.506 4.345.910 4.740.416 967.531 1.265.092 2.232.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
100.000 0 100.000 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.629.133 623.889 3.253.022 2.564.640 573.699 3.138.339
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.557.781 0 3.557.781 3.219.679 0 3.219.679
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
95.273 0 95.273 83.156 0 83.156
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
18.932.736 70.114 19.002.850 16.709.743 63.100 16.772.843
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
22.027 0 22.027 24.943 0 24.943
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.384.365 254.542 4.638.907 4.172.444 234.263 4.406.707
Cayılabilir Taahhütler
339.091 2.835.517 3.174.608 315.497 2.491.907 2.807.404
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 1.405.716 1.405.716 0 1.347.727 1.347.727
Diğer Cayılabilir Taahhütler
339.091 1.429.801 1.768.892 315.497 1.144.180 1.459.677
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
22.669.656 68.460.295 91.129.951 15.274.866 58.134.800 73.409.666
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
22.669.656 68.460.295 91.129.951 15.274.866 58.134.800 73.409.666
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.507.386 6.947.847 8.455.233 1.508.922 3.824.584 5.333.506
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
725.215 3.977.886 4.703.101 779.407 1.490.061 2.269.468
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
782.171 2.969.961 3.752.132 729.515 2.334.523 3.064.038
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.683.228 50.585.320 70.268.548 12.849.494 48.469.357 61.318.851
Swap Para Alım İşlemleri
431.789 18.488.918 18.920.707 432.526 15.653.590 16.086.116
Swap Para Satım İşlemleri
17.341.439 5.889.302 23.230.741 11.996.968 5.528.265 17.525.233
Swap Faiz Alım İşlemleri
955.000 13.103.550 14.058.550 210.000 13.643.751 13.853.751
Swap Faiz Satım İşlemleri
955.000 13.103.550 14.058.550 210.000 13.643.751 13.853.751
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.479.042 2.047.823 3.526.865 916.450 2.604.064 3.520.514
Para Alım Opsiyonları
737.620 1.025.399 1.763.019 457.977 1.302.273 1.760.250
Para Satım Opsiyonları
741.422 1.022.424 1.763.846 458.473 1.301.791 1.760.264
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 8.879.305 8.879.305 0 3.236.795 3.236.795
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.277.049.940 405.432.141 1.682.482.081 1.210.945.097 362.728.818 1.573.673.915
EMANET KIYMETLER
582.014.946 49.046.213 631.061.159 571.163.381 50.656.660 621.820.041
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
192.027.189 1.785.874 193.813.063 207.557.418 1.420.996 208.978.414
Tahsile Alınan Çekler
17.790.836 36.452.376 54.243.212 15.793.262 31.771.413 47.564.675
Tahsile Alınan Ticari Senetler
324.126.487 7.690.925 331.817.412 289.702.098 7.018.616 296.720.714
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.553.326 1.144.220 4.697.546 4.005.746 810.205 4.815.951
Emanet Kıymet Alanlar
44.517.108 1.972.818 46.489.926 54.104.857 9.635.430 63.740.287
REHİNLİ KIYMETLER
695.034.994 356.385.928 1.051.420.922 639.781.716 312.072.158 951.853.874
Menkul Kıymetler
6.183.048 1.237.844 7.420.892 5.805.905 1.236.225 7.042.130
Teminat Senetleri
8.232.661 1.496.634 9.729.295 7.208.610 1.344.753 8.553.363
Emtia
25.813 0 25.813 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
539.674.256 278.644.235 818.318.491 500.970.141 253.826.850 754.796.991
Diğer Rehinli Kıymetler
125.062.395 52.168.454 177.230.849 120.641.178 42.752.230 163.393.408
Rehinli Kıymet Alanlar
15.856.821 22.838.761 38.695.582 5.130.069 12.912.100 18.042.169
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.371.356.617 535.629.947 1.906.986.564 1.294.695.662 476.091.443 1.770.787.105


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-586.181 -3.667.642
Alınan Faizler
10.485.839 9.897.986
Ödenen Faizler
-6.249.714 -9.170.579
Alınan Temettüler
426 9.993
Alınan Ücret ve Komisyonlar
904.902 886.264
Elde Edilen Diğer Kazançlar
389.742 735.000
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
756.266 371.215
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-954.764 -787.037
Ödenen Vergiler
-483.630 -566.009
Diğer
-5.435.248 -5.044.475
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.254.174 287.992
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-343.840 18.433
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 -10.681
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-38.699.362 -21.137.594
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.976.661 -6.470.111
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.220.844 3.747.188
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
24.014.960 17.248.730
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
388.326 -651.802
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.696.585 7.543.829
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.667.993 -3.379.650
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.759.567 -8.223.511
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -109.320
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 39.375
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-158.001 -292.695
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
583.035 106.637
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.590.325 -9.732.076
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.982.637 5.732.398
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.856.687 -5.131.911
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
4.293.689 1.159.445
Diğer
-13.915 4.636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.572.502 454.005
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.339.256 2.737.485
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.857.379 -2.233.851
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-54.379 -49.629
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.991.819 819.626
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.672.257 -10.329.530
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.297.689 23.448.586
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.625.432 13.119.056


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.135.623 177.700
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-131.786 -175.588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.483 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.718 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-12.137 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
372 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-116.303 -175.588
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.987 1.855
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-221.774 -240.323
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
94.484 62.880
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.003.837 2.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
37.098.762 31.752.309 68.851.071 30.233.397 42.074.025 72.307.422
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.735.810 24.168.655 27.904.465 3.057.952 36.497.025 39.554.977
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 3.357.150 20.784.819 24.141.969 2.472.611 32.841.376 35.313.987
Bankalar
(3) 310.209 3.384.027 3.694.236 508.021 3.655.952 4.163.973
Para Piyasalarından Alacaklar
81.794 0 81.794 87.138 0 87.138
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-13.343 -191 -13.534 -9.818 -303 -10.121
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 16.646.617 3.218 16.649.835 16.295.809 9.954 16.305.763
Devlet Borçlanma Senetleri
16.483.929 39 16.483.968 16.131.520 64 16.131.584
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.601 3.179 148.780 145.601 9.890 155.491
Diğer Finansal Varlıklar
17.087 0 17.087 18.688 0 18.688
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 16.697.676 5.640.574 22.338.250 10.875.940 4.418.750 15.294.690
Devlet Borçlanma Senetleri
16.069.633 5.509.248 21.578.881 10.275.808 4.283.752 14.559.560
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
24.139 131.326 155.465 20.049 134.998 155.047
Diğer Finansal Varlıklar
603.904 0 603.904 580.083 0 580.083
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 18.659 1.939.862 1.958.521 3.696 1.148.296 1.151.992
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.659 1.939.862 1.958.521 3.696 1.148.296 1.151.992
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
298.626.232 118.088.564 416.714.796 267.318.842 112.081.816 379.400.658
Krediler
(5) 256.744.887 95.754.845 352.499.732 222.430.880 90.963.797 313.394.677
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 1.306.652 2.309.575 3.616.227 1.021.658 2.369.156 3.390.814
Faktoring Alacakları
1.953.062 96.597 2.049.659 2.146.745 38.381 2.185.126
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 52.128.524 20.414.210 72.542.734 53.297.037 19.174.085 72.471.122
Devlet Borçlanma Senetleri
52.078.017 20.414.210 72.492.227 53.246.524 19.174.085 72.420.609
Diğer Finansal Varlıklar
50.507 0 50.507 50.513 0 50.513
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-13.506.893 -486.663 -13.993.556 -11.577.478 -463.603 -12.041.081
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 999.483 84.726 1.084.209 1.009.587 66.831 1.076.418
Satış Amaçlı
999.483 84.726 1.084.209 1.009.587 66.831 1.076.418
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
60.724 517.834 578.558 116.254 476.980 593.234
İştirakler (Net)
(7) 60.724 517.834 578.558 32.254 476.980 509.234
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
21.975 517.834 539.809 21.152 476.980 498.132
Konsolide Edilmeyenler
38.749 0 38.749 11.102 0 11.102
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0 84.000 0 84.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 84.000 0 84.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8.927.717 219.351 9.147.068 9.107.424 201.549 9.308.973
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
159.360 41.429 200.789 166.525 38.734 205.259
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
159.360 41.429 200.789 166.525 38.734 205.259
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 1.115.788 8.220 1.124.008 1.096.814 7.649 1.104.463
CARİ VERGİ VARLIĞI
602 9.490 10.092 602 7.469 8.071
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 48.279 3.751 52.030 48.878 3.462 52.340
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 5.393.805 918.871 6.312.676 4.115.999 458.990 4.574.989
VARLIKLAR TOPLAMI
352.430.752 151.644.545 504.075.297 313.214.322 155.417.505 468.631.827
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 182.176.908 147.984.452 330.161.360 163.097.510 137.590.041 300.687.551
ALINAN KREDİLER
(3) 1.320.497 13.325.090 14.645.587 1.410.975 12.756.895 14.167.870
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
60.158.863 658.853 60.817.716 50.388.047 2.951.294 53.339.341
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 8.706.362 6.592.680 15.299.042 8.781.602 10.512.530 19.294.132
Bonolar
4.638.645 0 4.638.645 4.745.320 0 4.745.320
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
2.790.898 0 2.790.898 2.651.546 0 2.651.546
Tahviller
1.276.819 6.592.680 7.869.499 1.384.736 10.512.530 11.897.266
FONLAR
3.102.535 0 3.102.535 3.209.004 0 3.209.004
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.102.535 0 3.102.535 3.209.004 0 3.209.004
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(7) 5.352 647.267 652.619 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.352 647.267 652.619 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
368 2 370 1.081 426 1.507
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 559.928 108.217 668.145 534.189 109.870 644.059
KARŞILIKLAR
(8) 1.986.274 82.882 2.069.156 1.678.800 71.545 1.750.345
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.308.950 17.482 1.326.432 1.119.640 14.108 1.133.748
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 61.584 61.584 0 53.652 53.652
Diğer Karşılıklar
677.324 3.816 681.140 559.160 3.785 562.945
CARİ VERGİ BORCU
(9) 983.216 3.364 986.580 1.324.515 8.772 1.333.287
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 383.480 2.152 385.632 315.308 2.152 317.460
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(10) 3.255.328 95.218 3.350.546 3.098.809 85.508 3.184.317
Satış Amaçlı
3.255.328 95.218 3.350.546 3.098.809 85.508 3.184.317
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(11) 6.010.358 6.735.290 12.745.648 6.037.858 6.146.988 12.184.846
Krediler
0 6.735.290 6.735.290 0 6.146.988 6.146.988
Diğer Borçlanma Araçları
6.010.358 0 6.010.358 6.037.858 0 6.037.858
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 24.822.447 1.146.707 25.969.154 24.768.998 1.198.004 25.967.002
ÖZKAYNAKLAR
(12) 32.584.130 637.077 33.221.207 31.561.248 636.140 32.197.388
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
991.740 410 992.150 1.014.978 412 1.015.390
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.773 0 39.773 39.773 0 39.773
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
951.967 410 952.377 975.205 412 975.617
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.639.593 -3.176 2.636.417 2.650.400 1.500 2.651.900
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
287.712 -150.529 137.183 337.320 -83.834 253.486
Kar Yedekleri
23.664.167 430.719 24.094.886 23.664.169 388.010 24.052.179
Yasal Yedekler
2.481.043 29.703 2.510.746 2.459.822 29.703 2.489.525
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
21.135.982 104.574 21.240.556 21.157.205 104.574 21.261.779
Diğer Kar Yedekleri
47.142 296.442 343.584 47.142 253.733 300.875
Kar veya Zarar
3.462.397 353.221 3.815.618 2.362.968 324.212 2.687.180
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
2.366.118 321.062 2.687.180 179.946 239.626 419.572
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.096.279 32.159 1.128.438 2.183.022 84.586 2.267.608
Azınlık Payları
288.521 6.432 294.953 281.413 5.840 287.253
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
326.056.046 178.019.251 504.075.297 296.208.278 172.423.549 468.631.827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 11.944.921 10.983.378
Kredilerden Alınan Faizler
8.829.670 8.476.533
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
500 26.149
Bankalardan Alınan Faizler
34.926 145.402
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.398 453
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.877.156 2.152.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
847 5.886
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
662.853 277.840
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.213.456 1.869.095
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
77.631 78.554
Diğer Faiz Gelirleri
119.640 103.466
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -6.388.171 -9.010.382
Mevduata Verilen Faizler
-4.157.454 -6.133.728
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-120.024 -124.195
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.371.771 -2.106.148
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-617.391 -547.357
Kiralama Faiz Giderleri
-21.248 -26.178
Diğer Faiz Giderleri
-100.283 -72.776
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.556.750 1.972.996
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
707.017 591.413
Alınan Ücret ve Komisyonlar
904.902 886.264
Gayri Nakdi Kredilerden
223.941 219.404
Diğer
(11) 680.961 666.860
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-197.885 -294.851
Gayri Nakdi Kredilere
-764 -1.343
Diğer
(11) -197.121 -293.508
TEMETTÜ GELİRLERİ
426 9.993
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -1.245.046 -407.191
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
85.128 18.132
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.294.150 475.797
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.624.324 -901.120
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 699.976 916.988
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.719.123 3.084.199
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -2.361.747 -1.108.465
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -141.289 -34.554
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-940.974 -774.972
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -1.018.999 -1.139.319
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.256.114 26.889
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
6.235 9.361
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 1.262.349 36.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -197.967 141.450
Cari Vergi Karşılığı
-34.629 -45.106
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-686.204 -694.614
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
522.866 881.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 1.064.382 177.700
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
613.933 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
613.933 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-494.089 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-494.089 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 119.844 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -48.603 0
Cari Vergi Karşılığı
-48.981 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
378 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 71.241 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 1.135.623 177.700
Grubun Karı (Zararı)
1.128.438 172.761
Azınlık Payları Karı (Zararı)
7.185 4.939
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,90275040 0,13820880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845067


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,00% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2370 Değişim: 0,04%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2530
Açılış: 8,234
10,0270 Değişim: 0,00%
Düşük 10,0020 10.05.2021 Yüksek 10,0621
Açılış: 10,0268
485,39 Değişim: 0,12%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 487,01
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.